Samlet sett var det 1,1 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i januar 2022, sammenlignet med januar 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med desember 2021 var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 615 000 i januar 2022, en økning på 413 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 1,4 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 77 prosent.

Det var 17 000 tonn gods om bord i fly ved avgang og ankomst på norske lufthavner i januar 2022, en nedgang på 5 prosent sammenlignet med januar 2021. 85 prosent av dette godset ble fraktet til eller fra utlandet.