I begynnelsen av koronapandemien ble alle de nordiske landene Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge hardt rammet økonomisk, med blant annet store fall i BNP og eksport. Med unntak av Island har landene siden kommet seg godt på beina igjen. Island har vært hardere rammet økonomisk enn de andre nordiske landene, blant annet fordi de er sterkt avhengig av turisme.

Turisme er den sektoren som har blitt rammet hardest i alle de nordiske landene, tett etterfulgt av restaurant- og serveringssektoren.

Det har vært relativt store forskjeller i registrerte COVID-tilfeller, død og testregimer, uten at dette ser ut til å henge sammen med økonomiske svingninger, arbeidsmarked og hvor hardt næringene har blitt rammet.

Rapporten er på engelsk. Den presenterer nøkkeltall fra mars 2020 til 3. kvartal 2021, og i noen tilfeller 4. kvartal 2021.