416883
416883
faktaside
2020-03-31T13:46:00.000Z
no

Norge under Korona/Covid-19

Statistikk om koronakrisen

Innhold på siden

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Økonomi

BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.

BNP fastlands-Norge
BNP fastlands-Norge
Januar 2017 93.4
Februar 2017 93.9
Mars 2017 93.7
April 2017 94.0
Mai 2017 94.4
Juni 2017 94.6
Juli 2017 94.8
August 2017 94.8
September 2017 95.2
Oktober 2017 95.3
November 2017 95.8
Desember 2017 96.1
Januar 2018 96.0
Februar 2018 96.4
Mars 2018 96.6
April 2018 96.7
Mai 2018 96.7
Juni 2018 96.9
Juli 2018 97.1
August 2018 97.0
September 2018 96.9
Oktober 2018 98.1
November 2018 98.0
Desember 2018 98.4
Januar 2019 98.6
Februar 2019 98.4
Mars 2019 98.7
April 2019 99.0
Mai 2019 99.2
Juni 2019 99.3
Juli 2019 99.9
August 2019 99.9
September 2019 99.8
Oktober 2019 99.9
November 2019 100.1
Desember 2019 99.6
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.6
April 2020 89.3
Mai 2020 91.7
Juni 2020 94.6
Juli 2020 95.7
August 2020 96.7
September 2020 97.3
Oktober 2020 98.5
November 2020 97.6
BNP for fastlands-Norge. Indeks, februar 2020=100.
BNP fastlands-Norge
Januar 2017 93.4
Februar 2017 93.9
Mars 2017 93.7
April 2017 94.0
Mai 2017 94.4
Juni 2017 94.6
Juli 2017 94.8
August 2017 94.8
September 2017 95.2
Oktober 2017 95.3
November 2017 95.8
Desember 2017 96.1
Januar 2018 96.0
Februar 2018 96.4
Mars 2018 96.6
April 2018 96.7
Mai 2018 96.7
Juni 2018 96.9
Juli 2018 97.1
August 2018 97.0
September 2018 96.9
Oktober 2018 98.1
November 2018 98.0
Desember 2018 98.4
Januar 2019 98.6
Februar 2019 98.4
Mars 2019 98.7
April 2019 99.0
Mai 2019 99.2
Juni 2019 99.3
Juli 2019 99.9
August 2019 99.9
September 2019 99.8
Oktober 2019 99.9
November 2019 100.1
Desember 2019 99.6
Januar 2020 99.7
Februar 2020 100.0
Mars 2020 93.6
April 2020 89.3
Mai 2020 91.7
Juni 2020 94.6
Juli 2020 95.7
August 2020 96.7
September 2020 97.3
Oktober 2020 98.5
November 2020 97.6

Fastlandseksport

Desember 2017 Desember 2018 Desember 2019 Desember 2020
Desember 2017 Desember 2018 Desember 2019 Desember 2020
Endring i verdi fra samme måned året før 8.7 1.7 9.2 1.2
Fastlandseksport
Desember 2017 Desember 2018 Desember 2019 Desember 2020
Endring i verdi fra samme måned året før 8.7 1.7 9.2 1.2

Europeisk koronastatistikk: Se Eurostats dashboard

Befolkning

Døde, i år¹ og i fjor

2019 2020
2019 2020
Uke 1 872 862
Uke 2 828 951
Uke 3 811 836
Uke 4 834 862
Uke 5 889 815
Uke 6 843 800
Uke 7 914 858
Uke 8 828 814
Uke 9 820 838
Uke 10 833 799
Uke 11 836 825
Uke 12 805 809
Uke 13 790 855
Uke 14 782 832
Uke 15 757 840
Uke 16 761 815
Uke 17 800 775
Uke 18 773 752
Uke 19 772 741
Uke 20 732 685
Uke 21 741 740
Uke 22 730 662
Uke 23 707 679
Uke 24 736 729
Uke 25 724 738
Uke 26 767 683
Uke 27 736 698
Uke 28 735 665
Uke 29 742 753
Uke 30 721 730
Uke 31 728 745
Uke 32 706 737
Uke 33 733 734
Uke 34 678 745
Uke 35 779 697
Uke 36 714 710
Uke 37 707 785
Uke 38 755 772
Uke 39 820 740
Uke 40 711 785
Uke 41 788 740
Uke 42 784 709
Uke 43 794 797
Uke 44 775 784
Uke 45 785 762
Uke 46 846 774
Uke 47 784 793
Uke 48 780 758
Uke 49 851 769
Uke 50 782 809
Uke 51 773 773
Uke 52 805 747
Døde, i år¹ og i fjor
2019 2020
Uke 1 872 862
Uke 2 828 951
Uke 3 811 836
Uke 4 834 862
Uke 5 889 815
Uke 6 843 800
Uke 7 914 858
Uke 8 828 814
Uke 9 820 838
Uke 10 833 799
Uke 11 836 825
Uke 12 805 809
Uke 13 790 855
Uke 14 782 832
Uke 15 757 840
Uke 16 761 815
Uke 17 800 775
Uke 18 773 752
Uke 19 772 741
Uke 20 732 685
Uke 21 741 740
Uke 22 730 662
Uke 23 707 679
Uke 24 736 729
Uke 25 724 738
Uke 26 767 683
Uke 27 736 698
Uke 28 735 665
Uke 29 742 753
Uke 30 721 730
Uke 31 728 745
Uke 32 706 737
Uke 33 733 734
Uke 34 678 745
Uke 35 779 697
Uke 36 714 710
Uke 37 707 785
Uke 38 755 772
Uke 39 820 740
Uke 40 711 785
Uke 41 788 740
Uke 42 784 709
Uke 43 794 797
Uke 44 775 784
Uke 45 785 762
Uke 46 846 774
Uke 47 784 793
Uke 48 780 758
Uke 49 851 769
Uke 50 782 809
Uke 51 773 773
Uke 52 805 747

Transport

Antall reiser sammenlignet med i fjor

3. kvartal 2019 3. kvartal 2020
3. kvartal 2019 3. kvartal 2020
Feriereiser 2.81 2.70
Jobbreiser 0.48 0.24
Antall reiser sammenlignet med i fjor
3. kvartal 2019 3. kvartal 2020
Feriereiser 2.81 2.70
Jobbreiser 0.48 0.24

Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)

Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
August 2008 10463.0
September 2008 10644.0
Oktober 2008 9579.0
November 2008 8727.0
Desember 2008 9323.0
Januar 2009 7171.0
Februar 2009 8671.0
Mars 2009 8931.0
April 2009 9735.0
Mai 2009 9329.0
Juni 2009 9860.0
Juli 2009 10716.0
August 2009 10992.0
September 2009 11753.0
Oktober 2009 12563.0
November 2009 12704.0
Desember 2009 13245.0
Januar 2010 12953.0
Februar 2010 12826.0
Mars 2010 13009.0
April 2010 13197.0
Mai 2010 12874.0
Juni 2010 13742.0
Juli 2010 13682.0
August 2010 13507.0
September 2010 13580.0
Oktober 2010 13054.0
November 2010 14366.0
Desember 2010 12234.0
Januar 2011 14256.0
Februar 2011 14415.0
Mars 2011 13818.0
April 2011 13906.0
Mai 2011 14903.0
Juni 2011 13392.0
Juli 2011 13531.0
August 2011 14046.0
September 2011 13805.0
Oktober 2011 14226.0
November 2011 14611.0
Desember 2011 14190.0
Januar 2012 14498.0
Februar 2012 13942.0
Mars 2012 14464.0
April 2012 13805.0
Mai 2012 14943.0
Juni 2012 13853.0
Juli 2012 14834.0
August 2012 14374.0
September 2012 14535.0
Oktober 2012 14793.0
November 2012 14452.0
Desember 2012 12673.0
Januar 2013 15704.0
Februar 2013 15715.0
Mars 2013 13871.0
April 2013 15287.0
Mai 2013 14393.0
Juni 2013 14422.0
Juli 2013 14283.0
August 2013 14585.0
September 2013 15038.0
Oktober 2013 14714.0
November 2013 14278.0
Desember 2013 13739.0
Januar 2014 14553.0
Februar 2014 14822.0
Mars 2014 14721.0
April 2014 14341.0
Mai 2014 13925.0
Juni 2014 14153.0
Juli 2014 14384.0
August 2014 13872.0
September 2014 13899.0
Oktober 2014 14532.0
November 2014 14268.0
Desember 2014 14638.0
Januar 2015 14172.0
Februar 2015 14151.0
Mars 2015 14313.0
April 2015 15103.0
Mai 2015 14337.0
Juni 2015 15273.0
Juli 2015 14976.0
August 2015 15208.0
September 2015 14003.0
Oktober 2015 14950.0
November 2015 14748.0
Desember 2015 14559.0
Januar 2016 14684.0
Februar 2016 14688.0
Mars 2016 14874.0
April 2016 14011.0
Mai 2016 14604.0
Juni 2016 13873.0
Juli 2016 13916.0
August 2016 14074.0
September 2016 15027.0
Oktober 2016 14308.0
November 2016 14547.0
Desember 2016 15246.0
Januar 2017 17728.0
Februar 2017 15381.0
Mars 2017 12410.0
April 2017 14219.0
Mai 2017 15138.0
Juni 2017 14486.0
Juli 2017 15809.0
August 2017 14765.0
September 2017 15668.0
Oktober 2017 15244.0
November 2017 16148.0
Desember 2017 18211.0
Januar 2018 12713.0
Februar 2018 13602.0
Mars 2018 14605.0
April 2018 15857.0
Mai 2018 14839.0
Juni 2018 15586.0
Juli 2018 13570.0
August 2018 15478.0
September 2018 13576.0
Oktober 2018 14302.0
November 2018 14613.0
Desember 2018 14539.0
Januar 2019 12524.0
Februar 2019 14341.0
Mars 2019 16508.0
April 2019 13383.0
Mai 2019 13606.0
Juni 2019 15344.0
Juli 2019 12683.0
August 2019 12995.0
September 2019 13151.0
Oktober 2019 12405.0
November 2019 11706.0
Desember 2019 12261.0
Januar 2020 12411.0
Februar 2020 12665.0
Mars 2020 10842.0
April 2020 8565.0
Mai 2020 9569.0
Juni 2020 10641.0
Juli 2020 12947.0
August 2020 12206.0
September 2020 17042.0
Oktober 2020 15247.0
November 2020 14936.0
Desember 2020 21294.0
Førstegangsregistrerte personbiler (sesongjustert)
Førstegangsregistrerte personbiler, inkl campingbiler
August 2008 10463.0
September 2008 10644.0
Oktober 2008 9579.0
November 2008 8727.0
Desember 2008 9323.0
Januar 2009 7171.0
Februar 2009 8671.0
Mars 2009 8931.0
April 2009 9735.0
Mai 2009 9329.0
Juni 2009 9860.0
Juli 2009 10716.0
August 2009 10992.0
September 2009 11753.0
Oktober 2009 12563.0
November 2009 12704.0
Desember 2009 13245.0
Januar 2010 12953.0
Februar 2010 12826.0
Mars 2010 13009.0
April 2010 13197.0
Mai 2010 12874.0
Juni 2010 13742.0
Juli 2010 13682.0
August 2010 13507.0
September 2010 13580.0
Oktober 2010 13054.0
November 2010 14366.0
Desember 2010 12234.0
Januar 2011 14256.0
Februar 2011 14415.0
Mars 2011 13818.0
April 2011 13906.0
Mai 2011 14903.0
Juni 2011 13392.0
Juli 2011 13531.0
August 2011 14046.0
September 2011 13805.0
Oktober 2011 14226.0
November 2011 14611.0
Desember 2011 14190.0
Januar 2012 14498.0
Februar 2012 13942.0
Mars 2012 14464.0
April 2012 13805.0
Mai 2012 14943.0
Juni 2012 13853.0
Juli 2012 14834.0
August 2012 14374.0
September 2012 14535.0
Oktober 2012 14793.0
November 2012 14452.0
Desember 2012 12673.0
Januar 2013 15704.0
Februar 2013 15715.0
Mars 2013 13871.0
April 2013 15287.0
Mai 2013 14393.0
Juni 2013 14422.0
Juli 2013 14283.0
August 2013 14585.0
September 2013 15038.0
Oktober 2013 14714.0
November 2013 14278.0
Desember 2013 13739.0
Januar 2014 14553.0
Februar 2014 14822.0
Mars 2014 14721.0
April 2014 14341.0
Mai 2014 13925.0
Juni 2014 14153.0
Juli 2014 14384.0
August 2014 13872.0
September 2014 13899.0
Oktober 2014 14532.0
November 2014 14268.0
Desember 2014 14638.0
Januar 2015 14172.0
Februar 2015 14151.0
Mars 2015 14313.0
April 2015 15103.0
Mai 2015 14337.0
Juni 2015 15273.0
Juli 2015 14976.0
August 2015 15208.0
September 2015 14003.0
Oktober 2015 14950.0
November 2015 14748.0
Desember 2015 14559.0
Januar 2016 14684.0
Februar 2016 14688.0
Mars 2016 14874.0
April 2016 14011.0
Mai 2016 14604.0
Juni 2016 13873.0
Juli 2016 13916.0
August 2016 14074.0
September 2016 15027.0
Oktober 2016 14308.0
November 2016 14547.0
Desember 2016 15246.0
Januar 2017 17728.0
Februar 2017 15381.0
Mars 2017 12410.0
April 2017 14219.0
Mai 2017 15138.0
Juni 2017 14486.0
Juli 2017 15809.0
August 2017 14765.0
September 2017 15668.0
Oktober 2017 15244.0
November 2017 16148.0
Desember 2017 18211.0
Januar 2018 12713.0
Februar 2018 13602.0
Mars 2018 14605.0
April 2018 15857.0
Mai 2018 14839.0
Juni 2018 15586.0
Juli 2018 13570.0
August 2018 15478.0
September 2018 13576.0
Oktober 2018 14302.0
November 2018 14613.0
Desember 2018 14539.0
Januar 2019 12524.0
Februar 2019 14341.0
Mars 2019 16508.0
April 2019 13383.0
Mai 2019 13606.0
Juni 2019 15344.0
Juli 2019 12683.0
August 2019 12995.0
September 2019 13151.0
Oktober 2019 12405.0
November 2019 11706.0
Desember 2019 12261.0
Januar 2020 12411.0
Februar 2020 12665.0
Mars 2020 10842.0
April 2020 8565.0
Mai 2020 9569.0
Juni 2020 10641.0
Juli 2020 12947.0
August 2020 12206.0
September 2020 17042.0
Oktober 2020 15247.0
November 2020 14936.0
Desember 2020 21294.0

Næringsliv

Arbeidsmarked

Sykefraværsprosent, sesongjustert

Legemeldt Egenmeldt
Legemeldt Egenmeldt
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.86 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.96 0.98
3. kvartal 2017 4.94 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.89
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.90 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.97 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.49 0.92
2. kvartal 2020 5.19 0.69
3. kvartal 2020 5.26 0.97
Sykefraværsprosent, sesongjustert
Legemeldt Egenmeldt
3. kvartal 2015 4.94 0.94
4. kvartal 2015 4.85 0.86
1. kvartal 2016 4.77 0.84
2. kvartal 2016 4.86 0.87
3. kvartal 2016 4.86 0.88
4. kvartal 2016 4.92 0.96
1. kvartal 2017 4.92 0.87
2. kvartal 2017 4.96 0.98
3. kvartal 2017 4.94 0.91
4. kvartal 2017 4.99 0.89
1. kvartal 2018 5.04 0.95
2. kvartal 2018 4.83 0.84
3. kvartal 2018 4.89 0.85
4. kvartal 2018 4.90 0.82
1. kvartal 2019 4.95 0.87
2. kvartal 2019 4.97 0.86
3. kvartal 2019 4.97 0.87
4. kvartal 2019 5.05 0.87
1. kvartal 2020 5.49 0.92
2. kvartal 2020 5.19 0.69
3. kvartal 2020 5.26 0.97

Statistikk på kartform

Skjermdump fra kart.ssb.no

Vi har flere temakart som er relevante for å forstå koronakrisen. Når du åpner kartet, klikk ikonet som ser ut som en merkelapp for å se tegnforklaringen.

Befolkning

Andel over 70 år i hver grunnkrets

Andel over 80 år i hver grunnkrets

Befolkningstetthet per kvadratkilometer over hele Norge

Bygninger

Tetthet av helsebygninger

Tetthet av fritidsboliger