Villsvin er en forholdsvis ny art i Norge. Dyrene har kommet fra Sverige og har etablert seg i kommunene langs svenskegrensa helt sør i Norge. Fortsatt er det her mesteparten av villsvinene blir felt, men de siste årene har det blitt felt stadig flere villsvin i innlandskommunene Kongsvinger, Våler, Åsnes og Elverum. Sist jaktår ble det også registrert felling i Rendalen i Innlandet og Verdal i Trøndelag.

Figur 1. Antall felte villsvin

Felte 18 prosent flere ryper

Totalt hadde småviltjegerne et utbytte på 176 500 ryper i løpet av jaktåret 2020/2021. Av dette var det 126 800 liryper og 49 700 fjellryper. Utbyttet økte med 18 prosent fra året før, men var på samme nivå som de fem foregående årene. Selv om rypa har gått sterkt tilbake, er den fortsatt den viltarten det skytes mest av. I 1990-årene ble det årlig felt i gjennomsnitt 450 000 ryper, og i enkelte år ble det felt over en halv million ryper. Årsaken til nedgangen skyldes først og fremst redusert rypebestand. Både antall jegere, hvor mange som har skutt rype og gjennomsnittlig utbytte per jeger er faktorer som kan si noe om størrelsen på rypebestanden. I de beste rypeårene i 1980-årene felte hver jeger i gjennomsnitt 14 ryper hver. Siden har utbyttet gradvis blitt redusert. I jaktåret 2020/2021 jaktet 48 500 rypejegere, og i gjennomsnitt felte hver jeger 4 ryper.

Figur 2. Antall felte ryper

Flest ryper ble skutt i Lierne

Lierne i Trøndelag er den kommunen hvor det ble skutt flest ryper i 2020/2021. Her ble det til sammen skutt 8 300 fugl, som er 2 100 flere enn året før. Deretter fulgte Snåase-Snåsa og Nore og Uvdal med henholdsvis 6 000 og 4 550.

Figur 3. Kommuner med flest felte ryper. Antall felte ryper. 2020/2021

Her kan du se hvor mange ryper som ble felt i din kommune.

Stor økning for rådyrjakta

I alt ble det skutt 34 300 rådyr i løpet av jaktåret 2020/2021. Det er det største utbyttet som er registrert siden 1999/2000. De siste årene har utbyttet fra rådyrjakta økt, og gjennomsnittlig utbytte de siste fire årene har steget med 5 600 dyr sammenliknet med snittet de fire foregående årene. Indre Østfold og Lindesnes er kommunene med flest skutte rådyr. I alt ble det skutt 1 170 og 730 rådyr i disse to kommunene.

Her finner du jaktutbyttet for rådyr i din kommune.

Mer enn 140 000 jegere på jakt – 8,2 prosent kvinner

Av den totale jegerstanden var det 140 300 som jaktet i jaktåret 2020/2021. Av dem var det 83 500 som jaktet småvilt og 92 700 som var på storviltjakt. Elg og hjort var de artene som flest jaktet på, henholdsvis 59 800 og 50 700.

Kvinneandelen blant jegerne som var på jakt, var 8,2 prosent, en svak økning fra året før.