Kvinneandelen har økt sakte, men sikkert i lang tid, og er nå på 15,5 prosent. En av ti blant de 195 000 jegerne som betalte jegeravgift for 1. april-31. mars. 2021/2022, var en kvinne. Det er blant de yngre jegerne at kvinneandelen er størst. I aldersgruppa under 20 år utgjorde kvinnene 19 prosent av dem som betalte jegeravgift, og i aldersgruppa mellom 20 og 30 år var andelen på 17 prosent.

Figur 1. Andelen kvinner som har betalt jegeravgift og som er registrert i Jegerregisteret. Prosent

Her kan du se hvor mange jegere det er i din kommune.

Størst jegertetthet i Lierne og Røyrvik

Av befolkningen over 16 år er 20 prosent av mennene og knapt 4 prosent av kvinnene registrert i Jegerregisteret. Blant kommunene er det Lierne, Røyrvik og Engerdal som har størst jegertetthet. I Lierne er 80 prosent av mennene og 31 prosent av kvinnene over 16 år oppført i Jegerregisteret. Oslo er blant kommunene med lavest jegertetthet. I hovedstaden er 11 prosent av mennene og 2 prosent av kvinnene over 16 år registrerte jegere.

Færre utenlandske jegere under pandemien

I jaktåret 2021/2022 var det 1 400 utenlandske jegere som betalte jegeravgift. Året før var det bare 900, mens det i årene før pandemiutbruddet var rundt 2 000.