I løpet av de siste ti årene har antall skutte hjort økt med 43 prosent, mens antall skutte elg har gått ned med rundt 20 prosent. For elgjakta har fellingstallene gått stadig nedover siden toppåret 1999/2000, da det ble skutt 39 400 elg. Fra forrige jaktår til jaktåret 2021/2022 har fellingstallene for elg gått tilbake i alle fylker unntatt Oslo. For hjort er trenden motsatt med en økning i alle fylker med hjortejakt.

Vestland er det store hjortefylket, og nesten halvparten av de felte hjortene ble skutt i dette fylket. I alt 25 700 dyr ble felt under jakta i Vestland.

Figur 1. Felte elg og hjort i Norge. 1913–2021

¹ 2021 er foreløpige tall.

Flest elg felt i Steinkjer og Namsos

Også i jaktåret 2021/2022 troner Steinkjer på toppen av lista over antall skutte elg. I alt ble det skutt 779 elg i Trøndelags-kommunen, en nedgang på 180 dyr fra forrige år. Namsos fulgte deretter med 625 skutte dyr og passerer dermed Trysil på lista.

Her kan du se hvor mange elger som ble felt i din kommune.

Figur 2. Kommunene med flest felte elg i jaktåret 2021/2022

Sunnfjord på topp i hjortejakta

Som i forrige jaktår er det den nye storkommunen Sunnfjord som kan skilte med flest skutte dyr under hjortejakta i 2021/2022. I alt ble 2 273 hjort skutt i Vestlands-kommunen. Også i år er Kvinnherad nummer to på lista med 1 452 skutte dyr.

Her kan du se hvor mange hjort som ble felt i din kommune.

Figur 3. Kommunene med flest felte hjort i jaktåret 2021/2022