Noen tall vises feil

På grunn av endring i kommune- og fylkesstruktur fra 1. januar 2024 vil tall publisert for 2024 midlertidig vises feil. Alle kommuner som tilhører et annet fylke i 2024 enn i 2023 er berørt. Det samme gjelder kommuner som har vært delt opp.

Banner

Kommune

Sørreisa (Troms - Romsa - Tromssa)

Elgjakt

Antall felte elg i kommunen
Ikon av jaktblink
Antall felte elg i kommunen
2023-2024
0
elg
Antall felte elg i Norge
Ikon av dyrespor
Antall felte elg i Norge
2023-2024
26 003
elg
Kommunene med flest felte elg

Felte elg i kommunen¹²

¹ Dersom figuren er tom er det ikke felt dyr i denne kommunen. ² Som følge av kommunereformen vil enkelte kommuner ikke vise tall langt tilbake i tid.
Elg som dør utenom jakt¹

¹ Dersom figuren er tom har vi ikke tall for denne kommunen.

Hjortejakt

Antall felte hjort i kommunen
Ikon av hjortehode
Antall felte hjort i kommunen
2023-2024
0
hjort
Antall felte hjort i Norge
Ikon av hjort i sikte
Antall felte hjort i Norge
2023-2024
52 503
hjort
Kommunene med flest felte hjort

Felte hjort i kommunen¹²

¹ Dersom figuren er tom er det ikke felt dyr i denne kommunen. ² Som følge av kommunereformen vil enkelte kommuner ikke vise tall langt tilbake i tid.
Hjort som dør utenom jakt¹

¹ Dersom figuren er tom har vi ikke tall for denne kommunen.

Rådyrjakt

Antall felte rådyr i kommunen
Ikon av rådyr
Antall felte rådyr i kommunen
2022-2023
0
rådyr
Antall felte rådyr i Norge
Ikon av rådyr i blink
Antall felte rådyr i Norge
2022-2023
32 900
rådyr
Kommunene med flest felte rådyr

Felte rådyr i kommunen¹²

¹ Dersom figuren er tom er det ikke felt dyr i denne kommunen. ² Som følge av kommunereformen vil enkelte kommuner ikke vise tall langt tilbake i tid.
Rådyr som dør utenom jakt¹

¹ Dersom figuren er tom har vi ikke tall for denne kommunen.

Småviltjakt i kommunen

Antall felte villsvin
Ikon av villsvin
Antall felte villsvin
2022-2023
0
Antall felte harer
Ikon av hare
Antall felte harer
Tall ikke tilgjengelig
Antall felte rødrev
Ikon av rev
Antall felte rødrev
Tall ikke tilgjengelig
Antall felte bever
Ikon av bever
Antall felte bever
2022-2023
0

Fuglejakt i kommunen

Orrfugl
Orrfugl
Tall ikke tilgjengelig
Storfugl
Storfugl
Tall ikke tilgjengelig
Ringduer
Ringduer
2022-2023
0
Fjellryper
Fjellryper
2022-2023
100
Liryper
Liryper
Tall ikke tilgjengelig
Grågås
Grågås
Tall ikke tilgjengelig

Utenom om disse fuglene har vi statistikk på mange andre fuglearter.

Jegere

Registrerte jegere i kommunen
Ikon av rådyr i blink
Registrerte jegere i kommunen
2023-2024
544
registrerte jegere
Kommunene med størst andel jegere i befolkningen, nyeste tall

Registrerte jegere i kommunen¹

¹ Som følge av kommunereformen vil enkelte kommuner ikke vise tall langt tilbake i tid.
Alder på registrerte jegere i kommunen

Kjønnsfordeling på registrerte jegere i kommunen

Hva slags jakt¹ deltar kommunens jegere på?

¹ Jegerne kan ha jaktet på flere arter

Mer jaktstatistikk finner du på faktasiden om jakt.