Banner

Kommune

Alta (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Elgjakt

Antall felte elg i kommunen
Ikon av jaktblink
Antall felte elg i kommunen
2022-2023
44
elg
Antall felte elg i Norge
Ikon av dyrespor
Antall felte elg i Norge
2022-2023
27 487
elg
Kommunene med flest felte elg

Felte elg i kommunen¹²

¹ Dersom figuren er tom er det ikke felt dyr i denne kommunen. ² Som følge av kommunereformen vil enkelte kommuner ikke vise tall langt tilbake i tid.
Elg som dør utenom jakt¹

¹ Dersom figuren er tom har vi ikke tall for denne kommunen.

Hjortejakt

Antall felte hjort i kommunen
Ikon av hjortehode
Antall felte hjort i kommunen
2022-2023
0
hjort
Antall felte hjort i Norge
Ikon av hjort i sikte
Antall felte hjort i Norge
2022-2023
49 317
hjort
Kommunene med flest felte hjort

Felte hjort i kommunen¹²

¹ Dersom figuren er tom er det ikke felt dyr i denne kommunen. ² Som følge av kommunereformen vil enkelte kommuner ikke vise tall langt tilbake i tid.
Hjort som dør utenom jakt¹

¹ Dersom figuren er tom har vi ikke tall for denne kommunen.

Rådyrjakt

Antall felte rådyr i kommunen
Ikon av rådyr
Antall felte rådyr i kommunen
2022-2023
0
rådyr
Antall felte rådyr i Norge
Ikon av rådyr i blink
Antall felte rådyr i Norge
2022-2023
32 900
rådyr
Kommunene med flest felte rådyr

Felte rådyr i kommunen¹²

¹ Dersom figuren er tom er det ikke felt dyr i denne kommunen. ² Som følge av kommunereformen vil enkelte kommuner ikke vise tall langt tilbake i tid.
Rådyr som dør utenom jakt¹

¹ Dersom figuren er tom har vi ikke tall for denne kommunen.

Småviltjakt i kommunen

Antall felte villsvin
Ikon av villsvin
Antall felte villsvin
2022-2023
0
Antall felte harer
Ikon av hare
Antall felte harer
2022-2023
120
Antall felte rødrev
Ikon av rev
Antall felte rødrev
2022-2023
80
Antall felte bever
Ikon av bever
Antall felte bever
2022-2023
0

Fuglejakt i kommunen

Orrfugl
Orrfugl
2022-2023
0
Storfugl
Storfugl
2022-2023
0
Ringduer
Ringduer
2022-2023
0
Fjellryper
Fjellryper
2022-2023
1 100
Liryper
Liryper
2022-2023
1 000
Grågås
Grågås
2022-2023
20

Utenom om disse fuglene har vi statistikk på mange andre fuglearter.

Jegere

Registrerte jegere i kommunen
Ikon av rådyr i blink
Registrerte jegere i kommunen
2022-2023
3 700
registrerte jegere
Kommunene med størst andel jegere i befolkningen, nyeste tall

Registrerte jegere i kommunen¹

¹ Som følge av kommunereformen vil enkelte kommuner ikke vise tall langt tilbake i tid.
Alder på registrerte jegere i kommunen

Kjønnsfordeling på registrerte jegere i kommunen

Hva slags jakt¹ deltar kommunens jegere på?

¹ Jegerne kan ha jaktet på flere arter

Mer jaktstatistikk finner du på faktasiden om jakt.