117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Nye oppdaterte kodelister for 4.kv.2020 og 2021 ligger nå klare under veiledning 

 

Informasjon i forbindelse med årsrapporteringen for 2020

Rapportene 10, 21 og 12 for 4. kvartal og år 2020 har frist 20. januar 2021. R13 for 4.kvartal og år har frist 30.01.2021. Det forutsettes at rapport 10 og 21 blir endelig oppdatert etter at endelig årsregnskap foreligger, senest 31. mars. Vi presiserer at endringer i rapport 10 og 21 som påvirker rapport 12 og/eller 13, medfører at 12 og 13 må korrigeres. Når det gjelder detaljer om årsrapporteringen så er det beskrevet i kapittel 4 og tabell 1 og 2 i veiledningen.https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof?fane=veiledning

Det er bare å ta kontakt på innfin@ssb.no for eventuelle spørsmål.

 

 

Innhold

  Rapporteringsmateriell

2020/2021

  

Kodelister-norsk

Kodelister-engelsk

Veiledning

Maler til bruk for feilretting  i rapporteringen

rapport 10 12 13 og  21

  

Annet materiell

  

Feilkontrollnotat

Oppstillingsplan

 Veiledning   maler Veiledning bruk av   Altinn
   

2019

  

Kodelister-norsk

 Kodelister-   engelsk

Veiledning

Tidligere rapporteringsmateriell kan fås ved henvendelse til    Innfin@ssb.no

 

 

 1) Finansieringsforetakene behøver kun å rapportere i kvartalsmåneder fra og med 201801

 

 

Kontakt

  • E-post
    Innfin@ssb.no