117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Oppdaterte kodelister og veiledning for 2020 tilpasset IFRS er lagt ut 19.februar:

  • Kodelistene for r.10 balansen og r.21 res.regnskap er justert for noen sektor- og valutafordelinger; merket med orange.
  • I veiledningen er gjenstående løpetider presisert i r.12, post 75 og 76 for rentespesifikasjoner; merket med gult.

Innhold

  Rapporteringsmateriell

2020

  

Kodelister-norsk

Kodelister-engelsk

Veiledning

Maler til bruk for feilretting  i rapporteringen

rapport 10 12 13 og  21

  

Annet materiell

  

Feilkontrollnotat

Oppstillingsplan

 Veiledning   maler Veiledning bruk av   Altinn
   

2019

  

Kodelister-norsk

 Kodelister-   engelsk

Veiledning

Tidligere rapporteringsmateriell kan fås ved henvendelse til    Innfin@ssb.no

 

 

 1) Finansieringsforetakene behøver kun å rapportere i kvartalsmåneder fra og med 201801

 

 

Kontakt

  • E-post
    Innfin@ssb.no