Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, les mer på Altinn sin side om roller og rettigheter.

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

For å kunne fylle ut et skjema for en virksomhet, må du ha en rolle på vegne av foretaket. Dersom du er registrert i Enhetsregisteret som daglig leder eller styreleder, har du allerede en rolle.

Delegering av roller:

 • Du må ha rollen Tilgangsstyring for en virksomhet for å få lov til å gi roller og rettigheter til andre. Daglig leder eller styreleder vil ha denne rollen. Du kan også delegere roller til regnskapsfører eller andre som ikke er ansatt i virksomheten.
 • Det er viktig at utfyllerrollen delegeres til personer som har god kunnskap om temaet i undersøkelsen.

Slik delegeres roller i Altinn:

 1. Klikk <profil> på i toppmenyen. 
 2. Velg deretter "andre med rettigheter til virksomheten". Her vil du se hvem som er tildelt roller i virksomheten. Videre kan du legge til nye personer eller ny virksomhet.
 3. Se i Altinn for mer informasjon om tildeling av roller.

Pålogging i Altinn:

 1. Gå inn på Altinn sin nettside og klikk på "logg inn" øverst til høyre i skjermbildet.
 2. Velg en av innloggingsmetodene.
 3. Når du har logget inn, vil du ved å klikke på ikonet i høyre hjørne se hvilke foretak du kan representere.
 4. For å se virksomheter (underenheter) må du merke av for "Se alle underenheter".
 5. Når du har valgt den virksomheten du skal representere, kommer du inn i virksomhetens innboks. Her vil du finne skjema som skal fylles ut.

Slik fyller du ut skjema:

 1. Klikk på skjemaets tittel for å åpne det.
 2. Når du er ferdig med å fylle ut, klikker du på nederst <Kontroller skjema> i skjermbildet.
 3. Er det feil i skjemaet får du feilmelding(er). Klikk på feilmeldingen(e) for å komme til siden med feil.
 4. Dersom det skal sendes med filvedlegg, velg "Oversikt - skjema og vedlegg" deretter "Legg ved fil".
 5. Knappen "Videre til innsending" blir aktivert når skjemaet er godkjent uten feil. Klikk på "Videre til innsending" og deretter på "Send inn" nederst til høyre i neste skjermbilde.
 6. Når skjemaet er sendt inn, vil du motta et referansenummer som kvittering på at dataene er sendt.
 7. Du vil finne alle innsendte skjema i "Arkiv".