117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Oppdaterte kodelister og veiledning for 2020 tilpasset IFRS er lagt ut 19.februar:

  • Kodelistene for r.10 balansen og r.21 res.regnskap er justert for noen sektor- og valutafordelinger; merket med orange.
  • I veiledningen er gjenstående løpetider presisert i r.12, post 75 og 76 for rentespesifikasjoner; merket med gult.

Innhold

Formål

Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen fra banker og kreditt- og finansieringsforetak danner grunnlag for tilsyn med institusjonene og finansmarkedene. Den gir beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Dataene benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. 

Informasjon om rapporteringen

 

Informasjon om kommende endringer i rapporteringen fra og med 4. kvartal 2019.

Endringene er frivillig i 4. kvartal 2019 og obligatoriske fra og med 1. kvartal 2020.

 Rapport 10

  • Sektorgruppe for kode 7.89.21 og 7.89.22 Andre forpliktelser i R10 endres fra I til D11.

 

  • Postene for annen egenkapital 9.28.81, 9.28.82 og 9.28.85 endrer sektorgruppe fra IK til 0000, da det ikke er behov for sektorspesifikasjon.

Rapport 21

  • Sektorgruppe for kode 9.08.0.60.10/20 Konsernbidrag i R21 endres fra I til IKU

Alle endringer i kodelistene er merket med oransje. Det er ingen endringer i veiledningen.

Rapporteringsmateriell som kodelister, veiledning, feilkontrollnotat m.m. er tilgjengelig på https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof se arkfanen veiledning.

 

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen «Utfyller/Innsender». For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Informasjon i forbindelse med årsrapporteringen for 2019

Rapportene 10, 21, 12 og 13 for 4. kvartal og år 2019 har frist 20. januar 2020. Det forutsettes at rapport 10 og 21 blir endelig oppdatert etter at endelig årsregnskap foreligger, senest 31. mars. Vi presiserer at endringer i rapport 10 og 21 som påvirker rapport 12 og/eller 13, medfører at 12 og 13 må korrigeres. Når det gjelder detaljer om årsrapporteringen så er det beskrevet i kapittel 4 og tabell 1 og 2 i veiledningen.https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof?fane=veiledning

Det er bare å ta kontakt på innfin@ssb.no for eventuelle spørsmål.

Kontakt

  • E-post
    Innfin@ssb.no