117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Siden er oppdatert med rapporteringsmatriell gjeldende fra 2018. Rapporteringsmatriell for 2017 er flyttet til arkfanen veiledning.

 

Innhold

Formål

Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen fra banker og kreditt- og finansieringsforetak danner grunnlag for tilsyn med institusjonene og finansmarkedene. Den gir beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Dataene benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Rapporteringsmateriell for ORBOF gjeldende fra 2018

Kodelister og veiledninger

Oppdatert

Engelsk utgave

Oppdatert

Veiledning

 14.06.2018  

Rapport 10, Balanse, RA-0782              1)

 13.06.2018Report 10, Balance, RA-0782 21.06.2018

Rapport 10, sammenheng mot tidligere balanse på aggregert nivå

 19.02.2018  

Rapport 12, Tilleggsspesifikasjoner, RA-0779

 21.03.2018Report 12, Additional spesifications, RA-077921.03.2018

Rapport 13, Landfordeling av balanseposter, RA-0780

 16.04.2018Report 13, Country distribution of the balance sheet, RA-078016.04.2018

Rapport 21, Resultatregnskap med endringer i EK, RA-0783

 13.06.2018Report 21, Total comperhensive income statement and changes in equity, RA-0783 21.06.2018

Rapport 21, sammenheng mot tidligere resultat på aggregert nivå

 1.02.2018  

Link mellom utkast til oppstillingsplan og ny rapportering

 1.02.2018  

Link mellom dagens oppstillingsplan og ny rapportering

 1.02.2018  

Rapporteringsmatriell

   

Veiledning til bruk av maler

 26.04.2018  

Maler for R10, R12, R13, R21

19.06.2018  

Feilkontrollnotat

  9.05.2018  

Presentasjoner fra Informasjonsmøtene 23 og 24.mai 2017

   

SSB, Finanstilsynet, Stadsbygd Sparebank og DNB

 12.02.2018  

1) Finansieringsforetakene behøver kun å rapportere i kvartalsmåneder fra og med 201801.

 

Kontakt

  • E-post
    s290fifo@ssb.no