117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Innhold

Formål

Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen fra banker og kreditt- og finansieringsforetak danner grunnlag for tilsyn med institusjonene og finansmarkedene. Den gir beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Dataene benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. 

Informasjon om rapporteringen

Informasjon om kommende endringer i rapporteringen fra og med 4. kvartal 2020.

 

Endringene er frivillig i 4. kvartal 2020 og obligatoriske fra og med 1. kvartal 2021. Kodene som utgår vil derfor først bli ugyldige fra og med 202103.

 Rapport 10

 • Kode 8.39.00 utgår og erstattes av:
  • 8.39.10 Ansvarlig lånekapital, Senior etterstilte obligasjonslån, netto.
  • 8.39.90 Ansvarlig lånekapital, Øvrige lån i form av omsettelige verdipapirer, netto.
 • Kode 9.28.(81-85) utgår og beholdning som tidligere er ført på disse postene skal føres på 9.28.90 Øvrig egenkapital.

 

Rapport 12

 • Det innføres en ny gruppe koder i r12, tilleggsart 19. Underspesifikasjon av balanseposter:
  • 19.0.01.3.51.10 Brutto utlån til amortisert kost og virkelig verdi over OCI, trinn 1
  • 19.0.01.3.51.30 Brutto utlån til amortisert kost og virkelig verdi over OCI, trinn 2
  • 19.0.01.3.51.50 Brutto utlån til amortisert kost og virkelig verdi over OCI, trinn 3
  • 19.0.03.2.30.30 Beholdning av senior etterstilte obligasjoner.

 

Alle endringer i kodelistene og veiledningen, er merket med gult.

Rapporteringsmateriell som kodelister, veiledning, maler og feilkontrollnotat m.m. er tilgjengelig på https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof se arkfanen veiledning.

 

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen «Utfyller/Innsender». For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Informasjon i forbindelse med årsrapporteringen for 2020

Rapportene 10, 21, 12 og 13 for 4. kvartal og år 2020 har frist 20. januar 2021. Det forutsettes at rapport 10 og 21 blir endelig oppdatert etter at endelig årsregnskap foreligger, senest 31. mars. Vi presiserer at endringer i rapport 10 og 21 som påvirker rapport 12 og/eller 13, medfører at 12 og 13 må korrigeres. Når det gjelder detaljer om årsrapporteringen så er det beskrevet i kapittel 4 og tabell 1 og 2 i veiledningen.https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof?fane=veiledning

Det er bare å ta kontakt på innfin@ssb.no for eventuelle spørsmål.

 

Kontakt

 • E-post
  Innfin@ssb.no