5 prosent av pasientene sto for en tredel av liggedagene på sykehus

Publisert:

Antall liggedager på sykehus fortsatte å synke i fjor, men 5 prosent av pasientene stod for hele 30 prosent av liggedagene på sykehus.

I 2018 tilbrakte 530 000 pasienter til sammen 3,4 millioner liggedager på sykehus, viser nye tall fra statistikken Pasienter på sykehus.

I gjennomsnitt blir det 9 200 liggedager per dag i løpet av et år, fordelt på i overkant 11 000 sykehussenger. Dette gir en beleggsprosent på om lag 85 prosent, noe som også er den anbefalte beleggsprosenten. Fra 2012 til 2018 har antall liggedager på sykehus gått ned med 280 000, eller 8 prosent, som vist i figur 1.

Utviklingen over tid er ikke nødvendigvis en indikasjon på at vi har blitt friskere. Behandlinger som tidligere ble gitt som en døgnbehandling, blir nå utført poliklinisk.

Antall polikliniske konsultasjoner har i samme periode økt med 24 prosent til 6,2 millioner konsultasjoner. Samtidig har samhandlingsreformen fra 2012 gitt kommunene utvidet ansvar for å yte tjenester til utskrivningsklare pasienter i sykehus. Oppbygging av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser kan også bidra til å redusere behovet for døgnopphold på sykehus.

Figur 1. Liggedager på sykehus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antall pasienter eller behandlinger i alt 3648709 3583639 3551604 3536166 3443545 3425792 3368496

Pasienter ligger i gjennomsnitt 6,3 døgn på sykehus

I 2018 varte et døgnopphold på sykehus i gjennomsnitt 4,2 liggedager. En del pasienter har imidlertid flere opphold i løpet av et kalenderår. Gjennomsnittlig antall liggedager per pasient i 2018 var på 6,3.

Det er stor variasjon i hvor lenge vi ligger på sykehus. En pasient kan bli liggende på sykehus i alt fra 1 til 365 dager. Dermed gir ikke gjennomsnitt alltid et godt bilde på hvor lenge det er vanlig at et døgnopphold varer. Enkelte pasienter har lange opphold som er med på å trekke opp gjennomsnittet.

Det mest vanlige er at pasienter ligger ett døgn på sykehus i løpet av et år, mens medianen var tre dager per pasient i 2018.

5 prosent av pasientene med en tredel av liggedagene

Mange pasienter er kort tid på sykehus, mens noen få er der i lengre perioder. De 5 prosent av pasientene med flest liggedager gjennom året har om lag en tredel av alle liggedager totalt, som vist i figur 2. 

Figur 2

Figur 2. Figur 2. Pasienter fordelt på liggedager

Lange sykehusopphold

Bruken øker med alder, som vist i figur 3. Med høyere alder er det mer vanlig med kroniske og langvarige sykdommer som vil kreve lengre behandlingstid. Trolig vil flere av disse være i sluttfasen av livet. Tall fra Dødsårsaksregisteret for 2017 viser at 30 prosent av alle dødsfall skjer på sykehus.

De mest vanlige dødsårsakene på sykehus er kreft, hjerte-karsykdom eller lungesykdom. For kreft er andelen som dør på sykehus, om lag 50 prosent i de yngre aldersgruppene (0–69 år) og om lag 25 prosent for personer over 70 år. For de yngste er det ofte alvorlige skader som er årsaken til at de blir liggende lenge på sykehus.

Figur 3. Antall pasienter og storforbrukere fordelt på aldersgrupper. 2018

Alle pasienter De fem prosent av pasientene med flest liggedager
00-09 74949 1394
10-19 20920 597
20-39 108740 1838
40-59 97206 4598
60-69 69948 5429
70-79 82246 7233
80+ 74885 5463

Faktaside

Kontakt