Pasienter på sykehus2015

Innhold

Arkiv for Pasienter på sykehus - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. april 2016 2015 Færrest hjertelidelser blant oslofolk
13. april 2015 2014 Muskel og skjelett til besvær
9. april 2014 2013 En av tre i kontakt med sykehus
16. desember 2013 2012 Flest til sykehus for skader
19. mars 2013 2012 Over 1,5 millioner pasienter til poliklinikk
20. april 2012 2011 Flere kvinner enn menn på sykehus
24. mai 2011 2010 Én av tre på sykehus i fjor
20. april 2010 2009 Færre døgnopphold, flere dagbehandlinger
22. mars 2000 1998 Flere kreftpasienter på 1990-tallet
9. mai 2000 1999 Flere heldøgnsopphold
27. august 2001 2000 Stadig kortere sykehusopphold
17. august 2000 1999 Flere pasienter over 80 år
30. april 2001 2000 Færre heldøgnsopphold på sykehus
5. september 2002 2001 Sterkest vekst i korte sykehusopphold
25. april 2003 2002 Aktivitetsveksten fortsetter etter sykehusreformen
19. april 2002 2001 Sterk vekst i heldøgnsopphold ved somatiske sykehus
2. september 2003 2002 Flest til poliklinikk med skader
22. april 2005 2004 Flere får behandling på sykehus
28. april 2004 2003 Sykehusene satser mer på dagbehandling
21. april 2008 2007 Færre døgnopphold på sykehus
20. april 2006 2005 Mer dagbehandling på sykehus
20. april 2007 2006 Flere innleggelser for hjerteinfarkt
23. april 2009 2008 Stadig kortere liggetid på sykehus