Artikler om omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Omsetningen i industrien ned i januar Artikkel 7. mars

  Industriomsetningen falt med 0,8 prosent fra desember 2022 til januar 2023, viser sesongjusterte tall. Høy omsetning i november og desember 2022 gjorde likevel av tremånedersendringen november 2022 - januar 2023 viste oppgang sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 2. Ny rekordomsetning i industrien Artikkel 7. februar

  Industriomsetningen økte med 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Fra november til desember 2022 var det en oppgang på 0,9 prosent.

 3. Omsetningen i industrien øker Artikkel 6. januar

  Industriomsetningen økte med 2,3 prosent i perioden september-november 2022 sammenlignet med forrige tremånedresperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2022 var det en oppgang på 0,6 prosent.

2022

 1. Omsetningen i industrien ned i oktober Artikkel 7. desember

  Industriomsetningen falt med 1,8 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Høy omsetning i august og september gjorde likevel at tremånedersperioden august-oktober viste oppgang sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 2. Omsetningen i industrien fortsatte oppgangen i 3. kvartal Artikkel 7. november

  Industriomsetningen økte med 2,8 prosent fra 2. til 3. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2022 var det en oppgang på 2,6 prosent. Etter en periode med høy prisvekst på industriprodukter ser det nå ut til at prisene avtar.

 3. Omsetningen i industrien flater ut Artikkel 7. oktober

  Veksttakten i industriomsetningen reduseres. Økningen var på 1,3 prosent i perioden juni – august 2022 sammenliknet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2022 var omsetningen uendret.

 4. Prisvekst gir økt industriomsetning Artikkel 7. september

  Industriomsetningen økte med 1,7 prosent i perioden mai – juli 2022 sammenliknet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Mye av oppgangen kan tilskrives økte priser i næringsmiddelindustrien. Fra juni til juli 2022 var det en oppgang i omsetningen på 1,6 prosent.

 5. Omsetningsvekst i industrien i 2. kvartal Artikkel 8. august

  Industriomsetningen økte med 2,5 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med foregående kvartal, viser sesongjusterte tall. Oppgangen kan ses i lys av økte priser på industriprodukter. Fra mai til juni 2022 var det en nedgang i omsetningen på 0,7 prosent.

 6. Prisvekst og høy omsetning gir økt industriomsetning Artikkel 7. juli

  Industriomsetningen økte med 6,4 prosent i perioden mars – mai 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Mye av veksten skyldes også nå økte priser på industriprodukter. Fra april til mai 2022 var det en omsetningsvekst på 1,4 prosent.

 7. Høy prisvekst løfter omsetningen i industrien Artikkel 8. juni

  Industriomsetningen økte med hele 8,1 prosent i perioden februar – april 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Mye av veksten skyldes økte priser på industriprodukter. Fra mars til april 2022 var det en moderat nedgang på 0,4 prosent.

 8. Sterk omsetningsvekst i industrien i 1.kvartal Artikkel 9. mai

  Industriomsetningen økte med hele 8,4 prosent i 1.kvartal 2022, sammenlignet med siste kvartal i 2021, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2022 var det en moderat oppgang på 0,4 prosent. Mye av veksten kan tilskrives økte priser på industriprodukter.

 9. Prisdrevet omsetningsvekst i industrien Artikkel 7. april

  Industriomsetningen økte med 4,0 prosent i perioden desember 2021 – februar 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2022 var det en oppgang på hele 4,8 prosent. Mye av veksten skyldes økte priser på industriprodukter.

 10. Omsetningen i industrien øker videre Artikkel 7. mars

  Industriomsetningen økte med 3,0 prosent i perioden november 2021 – januar 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra desember 2021 til januar 2022 var det en oppgang på hele 4,4 prosent.

 11. Omsetningen i industrien økte i 4. kvartal Artikkel 7. februar

  Industriomsetningen økte med 1,0 prosent fra 3. til 4. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra november til desember 2021 var det imidlertid en nedgang på 1,6 prosent.

 12. Omsetningen i industrien øker Artikkel 7. januar

  Industriomsetningen økte med 4,2 prosent i perioden september-november 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2021 var det en oppgang på 3,9 prosent.