Artikler om investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Kraftig økning i investeringene i 2023 Artikkel 15. februar

  Endelige tall for 2023 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte kraftig sammenlignet med 2022.

 2. Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2024 Artikkel 15. februar

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 244 milliarder kroner i 2024. Dette er 5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

2023

 1. Høye industriinvesteringer i 2023 Artikkel 16. november

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en kraftig oppgang for 2023. Selv om det er veksten i oljeinvesteringene som betyr mest for den samlede økningen, er investeringene i industrien på et rekordhøyt nivå.

 2. Kraftig oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2024 Artikkel 16. november

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 232 milliarder kroner for 2024. Det er 25,3 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering. Oljeselskapenes anslag for 2023 er nå 216 milliarder kroner.

 3. Høye investeringer i 2023 Artikkel 17. august

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer høye investeringer i 2023. Det er oljeinvesteringene som bidrar mest til oppgangen. Industriinvesteringer bidrar også positiv til oppgangen.

 4. Økte anslag for oljeinvesteringer for både 2023 og 2024 Artikkel 17. august

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 213 milliarder kroner i 2023. Dette er 7,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

 5. Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2023 Artikkel 25. mai

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 197,8 milliarder kroner i 2023. Dette er 5,3 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

 6. Kraftig investeringsoppgang både for 2023 og 2024 Artikkel 25. mai

  Virksomhetens anslag for samlede investering i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en kraftig oppgang i 2023. Det forventes at oppgangen vil også fortsette i 2024. Det er olje og gass som bidrar mest til veksten både i 2023 og 2024.

 7. Investeringer i industrien økte kraftig i 2022 Artikkel 16. februar

  Endelige tall for 2022 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning var nesten uendret sammenlignet med 2021. Mens investeringene i industrien økte kraftig, var det et betydelig fall i kraftforsyning. De nyeste anslagene for 2023 antyder en kraftig økning i samlede investeringer.

 8. Markant økning i anslaget for oljeinvesteringene i 2023 Artikkel 16. februar

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 187,8 milliarder kroner i 2023. Dette er hele 26 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

2022

 1. Høyere anslag for oljeinvesteringene i 2023 Artikkel 17. november

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 149,7 milliarder kroner for 2023. Det er 14,4 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering, men indikerer fortsatt en nedgang fra 2022. Oljeselskapenes anslag for 2022 er nå 175,3 milliarder kroner.

 2. Høye industriinvesteringer i 2022 demper samlet nedgang Artikkel 17. november

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2022. Det er oljeinvesteringene og kraftforsyning som trekker tallene ned, mens industrien melder om høye investeringer. Veksten for industrien fortsetter i 2023

 3. Økt anslag på oljeinvesteringene indikerer lavere fall i 2022 Artikkel 18. august

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 blir nå oppgitt til 172,8 milliarder kroner. Anslaget er 3,3 prosent høyere enn i forrige måling. Sammenlignet med 2021 ventes det nå et fall på 4,8 prosent.

 4. Kraftig investeringsoppgang i industrien i 2022 Artikkel 18. august

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2022. Det er oljeinvesteringene og kraftforsyning som trekker tallene ned, mens industrien melder om klart høyere investeringer.

 5. Anslaget for oljeinvesteringene i 2022 justeres videre opp Artikkel 27. mai

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 167,2 milliarder kroner for 2022. Dette er 4,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige måling.