Publisert Tittel Åpne
4. juni 2020 Utsikter til kraftig investeringsfall i 2021 Artikkel
4. juni 2020 Oljeinvesteringene for 2020 nedjusteres marginalt Artikkel
20. februar 2020 Sterk investeringsvekst i 2019 Artikkel
20. februar 2020 Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020 Artikkel
21. november 2019 Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020 Artikkel
21. november 2019 Investeringsveksten avtar i 2020 Artikkel
22. august 2019 Sterk vekst i oljeinvesteringene i 2019 Artikkel
22. august 2019 Betydelig investeringsoppgang i 2019 Artikkel
28. mai 2019 Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2019 Artikkel
28. mai 2019 Samlede investering er ventet å øke i 2020 Artikkel
21. februar 2019 Kraftforsyning bidro til investeringsvekst i 2018 Artikkel
21. februar 2019 Nedjustert anslag for oljeinvesteringene i 2019 Artikkel
22. november 2018 Høyere investeringsanslag for 2019 Artikkel
22. november 2018 Investeringsvekst i 2018 og 2019 Artikkel
23. august 2018 Vindkraftutbygging bidrar til samlet investeringsvekst i 2018 Artikkel
23. august 2018 Vekst i oljeinvesteringene i 2019 Artikkel
28. mai 2018 Samlede investeringer er ventet å øke i 2019 Artikkel
28. mai 2018 Nedjustert anslag for oljeinvesteringene i 2018 Artikkel
23. februar 2018 Tydelig vekst i samlede investeringer for 2018 Artikkel
23. februar 2018 Vekst i oljeinvesteringene i 2018 Artikkel