Artikler om elektrisitet

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022 Artikkel 19. januar

  Strømforbruket i husholdningene, tjenestenæringene og industrien unntatt den kraftintensive var i 2022 på det laveste nivået siden 2014. Fra 2021 var det en nedgang på 8,2 prosent.

2022

 1. Svært lav vannkraftproduksjon i 3. kvartal Artikkel 19. oktober

  Vannkraftproduksjonen var på sitt laveste nivå som er registrert for et 3. kvartal siden 2010. Det samme gjaldt for eksportoverskuddet.

 2. Lavere kraftproduksjon Artikkel 19. juli

  Produksjonen av kraft var på 33,4 TWh i 2. kvartal 2022. Det er 7,0 prosent mindre sammenlignet med samme periode året før hvor kraftproduksjonen var rekordhøy for 2. kvartal.

 3. Rekordhøyt strømforbruk i fjor Artikkel 29. juni

  Det totale forbruket av strøm i Norge i 2021 var 139,5 TWh. Det er en oppgang på 4,3 prosent sammenlignet med året før, og det høyeste nivået som er registrert.

 4. Tidenes høyeste krafteksport i 2021 Artikkel 29. juni

  Eksporten av kraft økte med 30 prosent i 2021 sammenlignet med snittet for de siste fem årene, og var det høyeste noensinne. Kraftproduksjonen i Norge økte med 1,9 prosent fra 2020 til 2021.

 5. Lavt strømforbruk Artikkel 22. april

  Forbruket i alminnelig forsyning var 24,3 TWh i 1. kvartal 2022. Det er 14 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal året før og det laveste nivået som er registrert for første kvartal.

 6. Ny rekord for vindkraftproduksjonen Artikkel 31. januar

  Vindkraftproduksjonen var 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

2021

 1. Lavere kraftproduksjon Artikkel 19. oktober

  Produksjonen av elektrisitet var på 32,7 TWh i 3. kvartal 2021. Det er 6,2 prosent lavere sammenlignet med 3. kvartal 2020 som var et kvartal med rekordhøy produksjon.

 2. Stor kraftproduksjon Artikkel 20. juli

  Produksjonen av kraft var på 35,9 TWh i 2. kvartal 2021. Det er 1,9 prosent høyere sammenlignet med 2. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert for dette kvartalet i statistikken.