Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/befolkning/faktaside?id=4359

Innvandrere

Hvor mange innvandrere er det i Norge?

Nøkkeltall

Innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge

800094  personer

[ 2021 ]

1.2 %

endring fra året før

Nøkkeltall

Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre

197848  personer

[ 2021 ]

4.8 %

endring fra året før

Innvandring og utvandring

Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
2019 52153 -26826 25327
2020 38071 -26744 11327
Innvandring og utvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
2019 52153 -26826 25327
2020 38071 -26744 11327

Nøkkeltall

Nettoinnvandring

Nettoinnvandring

11327  personer

[ 2020 ]

14000 personer

endring fra året før

Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.

kilde: Folkemengde og befolkningsendringar, Statistisk sentralbyrå

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen

Andel innvandrere

14.8 %

[ 2021 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

3.7 %

[ 2021 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra året før

Hvor mange innvandrere blir det i Norge i framtiden?

Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060

2060
2060
Befolkningen ellers 4505663
Innvandrere 1127701
Norskfødte med innvandrerforeldre 440263
Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060
2060
Befolkningen ellers 4505663
Innvandrere 1127701
Norskfødte med innvandrerforeldre 440263

Opprinnelse

Hvor kommer innvandrerne fra?

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1990 38089 29107 7179 6372 11399 57097 8285 10769
1991 37285 28208 7617 7044 12626 62815 8516 10556
1992 37589 28003 8007 7919 14307 67875 8743 10551
1993 38176 28526 8339 10309 15711 72543 8905 10585
1994 39061 28581 8676 17642 16680 75667 8944 10348
1995 40608 28858 9013 21263 17577 78484 9035 10210
1996 41643 29190 9412 23790 18655 81825 9243 10040
1997 43696 29491 10412 24074 19784 85367 9486 9881
1998 47886 30256 10971 24762 21317 89942 9877 9693
1999 52338 31796 11504 25926 23579 95565 10240 9794
2000 53445 33099 12864 33234 26521 103058 10688 9578
2001 53480 33273 13779 34478 29569 112588 11293 9271
2002 53466 33962 14964 34713 32177 120436 11821 9164
2003 54277 35242 17983 35266 36593 131470 12549 9414
2004 53940 35909 18525 37814 40491 139653 13156 9451
2005 53201 36961 20655 40687 43799 146853 13655 9171
2006 53551 38639 24787 43423 47533 155263 14289 9213
2007 54467 41459 34075 45547 51603 163540 15093 9534
2008 56483 46554 51421 48639 56378 174040 16111 9989
2009 59308 52353 69500 51651 61189 186359 17291 10547
2010 63040 56427 83440 54132 67168 198725 18352 11029
2011 67201 60327 103408 56499 73482 209467 19199 11339
2012 71143 64555 128442 59141 79712 220328 20266 11584
2013 73222 68840 151801 62283 88762 231873 21488 12195
2014 75315 72314 171406 65160 97151 242699 22657 12483
2015 77454 75983 188902 68076 104633 253484 23739 12693
2016 78781 78970 201762 71158 114304 265719 24256 13256
2017 77419 79756 206954 74027 121114 286409 24788 13284
2018 76396 80624 212110 77128 127157 304044 25515 13651
2019 76243 82516 216443 80287 131702 316484 26525 14203
2020 76201 85734 224373 84213 137413 328337 27980 15002
2021 76101 87854 229295 86353 140415 334030 28700 15195
Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1990 38089 29107 7179 6372 11399 57097 8285 10769
1991 37285 28208 7617 7044 12626 62815 8516 10556
1992 37589 28003 8007 7919 14307 67875 8743 10551
1993 38176 28526 8339 10309 15711 72543 8905 10585
1994 39061 28581 8676 17642 16680 75667 8944 10348
1995 40608 28858 9013 21263 17577 78484 9035 10210
1996 41643 29190 9412 23790 18655 81825 9243 10040
1997 43696 29491 10412 24074 19784 85367 9486 9881
1998 47886 30256 10971 24762 21317 89942 9877 9693
1999 52338 31796 11504 25926 23579 95565 10240 9794
2000 53445 33099 12864 33234 26521 103058 10688 9578
2001 53480 33273 13779 34478 29569 112588 11293 9271
2002 53466 33962 14964 34713 32177 120436 11821 9164
2003 54277 35242 17983 35266 36593 131470 12549 9414
2004 53940 35909 18525 37814 40491 139653 13156 9451
2005 53201 36961 20655 40687 43799 146853 13655 9171
2006 53551 38639 24787 43423 47533 155263 14289 9213
2007 54467 41459 34075 45547 51603 163540 15093 9534
2008 56483 46554 51421 48639 56378 174040 16111 9989
2009 59308 52353 69500 51651 61189 186359 17291 10547
2010 63040 56427 83440 54132 67168 198725 18352 11029
2011 67201 60327 103408 56499 73482 209467 19199 11339
2012 71143 64555 128442 59141 79712 220328 20266 11584
2013 73222 68840 151801 62283 88762 231873 21488 12195
2014 75315 72314 171406 65160 97151 242699 22657 12483
2015 77454 75983 188902 68076 104633 253484 23739 12693
2016 78781 78970 201762 71158 114304 265719 24256 13256
2017 77419 79756 206954 74027 121114 286409 24788 13284
2018 76396 80624 212110 77128 127157 304044 25515 13651
2019 76243 82516 216443 80287 131702 316484 26525 14203
2020 76201 85734 224373 84213 137413 328337 27980 15002
2021 76101 87854 229295 86353 140415 334030 28700 15195

Landene med flest innvandrere i Norge

Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Bosnia-Hercegovina 4803 13935
Vietnam 9438 14373
India 4672 14610
Storbritannia 1103 15480
Romania 2698 15593
Afghanistan 4970 17391
Russland 4179 18382
Iran 5017 18748
Danmark 2000 18833
Pakistan 17885 21372
Thailand 1179 21528
Filippinene 3279 23058
Irak 11406 23265
Eritrea 6690 23523
Tyskland 3408 25231
Somalia 15191 28402
Syria 4790 32791
Sverige 3433 35598
Litauen 7242 41322
Polen 15184 102147
Landene med flest innvandrere i Norge
Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Bosnia-Hercegovina 4803 13935
Vietnam 9438 14373
India 4672 14610
Storbritannia 1103 15480
Romania 2698 15593
Afghanistan 4970 17391
Russland 4179 18382
Iran 5017 18748
Danmark 2000 18833
Pakistan 17885 21372
Thailand 1179 21528
Filippinene 3279 23058
Irak 11406 23265
Eritrea 6690 23523
Tyskland 3408 25231
Somalia 15191 28402
Syria 4790 32791
Sverige 3433 35598
Litauen 7242 41322
Polen 15184 102147

Innvandringsgrunn

Hva er grunnen til at innvandrere kommer til Norge?

Innvandringer etter innvandringsgrunn

Arbeid Familie Flukt Utdanning
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1993 1140 4768 9613 1210
1994 1215 4242 4596 1225
1995 1427 4335 3085 1296
1996 1487 4622 1988 1485
1997 1859 5872 2138 1574
1998 2508 6783 3137 1834
1999 2078 7482 10638 1954
2000 1997 7610 7144 2131
2001 2376 8389 4270 2239
2002 2706 12852 4494 2525
2003 2379 9228 5512 2605
2004 4063 9248 5084 2758
2005 6433 10459 3936 3034
2006 11778 11346 3160 3237
2007 21377 13773 5275 3875
2008 23249 16927 4464 4057
2009 17978 15303 6460 4241
2010 23755 15015 6421 5274
2011 26729 16272 5360 5817
2012 25542 18132 7188 5430
2013 23543 17447 7377 5854
2014 21421 16367 7027 5029
2015 18100 16725 9282 4963
2016 14584 16731 15231 4156
2017 14018 16239 7850 4075
2018 15188 12916 4653 4221
2019 16077 12474 4340 4175
Innvandringer etter innvandringsgrunn
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1993 1140 4768 9613 1210
1994 1215 4242 4596 1225
1995 1427 4335 3085 1296
1996 1487 4622 1988 1485
1997 1859 5872 2138 1574
1998 2508 6783 3137 1834
1999 2078 7482 10638 1954
2000 1997 7610 7144 2131
2001 2376 8389 4270 2239
2002 2706 12852 4494 2525
2003 2379 9228 5512 2605
2004 4063 9248 5084 2758
2005 6433 10459 3936 3034
2006 11778 11346 3160 3237
2007 21377 13773 5275 3875
2008 23249 16927 4464 4057
2009 17978 15303 6460 4241
2010 23755 15015 6421 5274
2011 26729 16272 5360 5817
2012 25542 18132 7188 5430
2013 23543 17447 7377 5854
2014 21421 16367 7027 5029
2015 18100 16725 9282 4963
2016 14584 16731 15231 4156
2017 14018 16239 7850 4075
2018 15188 12916 4653 4221
2019 16077 12474 4340 4175

Arbeidsliv

Sysselsetting

Sysselsetting etter landbakgrunn. 2020

Kvinner Menn
Kvinner Menn
Sør- og Mellom-Amerika 60.0 67.2
Afrika 43.8 55.0
Asia 51.4 58.5
Nord-Amerika og Oseania 58.0 65.3
Øst-Europa ellers 62.9 66.6
EU-land i Øst-Europa 67.4 70.2
Vest-Europa ellers 64.1 69.8
Norden 70.6 73.5
Innvandrere i alt 58.2 64.8
Hele befolkningen 63.8 68.8
Sysselsetting etter landbakgrunn. 2020
Kvinner Menn
Sør- og Mellom-Amerika 60.0 67.2
Afrika 43.8 55.0
Asia 51.4 58.5
Nord-Amerika og Oseania 58.0 65.3
Øst-Europa ellers 62.9 66.6
EU-land i Øst-Europa 67.4 70.2
Vest-Europa ellers 64.1 69.8
Norden 70.6 73.5
Innvandrere i alt 58.2 64.8
Hele befolkningen 63.8 68.8

Arbeidsledighet

Nøkkeltall

4.6  %

arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledige (prosent)
Arbeidsledige (prosent)
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6
Arbeidsledighet generelt i befolkningen
Arbeidsledige (prosent)
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6

Nøkkeltall

9.7  %

arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledige (prosent)
Arbeidsledige (prosent)
2016 10.2
2017 9.9
2018 8.5
2019 7.7
2020 9.7
Arbeidsledighet blant innvandrere
Arbeidsledige (prosent)
2016 10.2
2017 9.9
2018 8.5
2019 7.7
2020 9.7

Flyktninger

Nøkkeltall

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

238281  personer

[ 2020 ]

4487 personer

endringer fra året før

Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

2020
2020
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1049
Sør- og Mellom-Amerika 5530
Øst-Europa 32750
Afrika 74570
Asia 124382
Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
2020
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1049
Sør- og Mellom-Amerika 5530
Øst-Europa 32750
Afrika 74570
Asia 124382

Asylsøkere

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Integrering

Nøkkeltall

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

66  %

[ 2019 ]

3 prosentpoeng

endring fra året før

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Utvandring

Hvor mange flytter fra Norge?

Årlige utvandringer

Utflyttinger
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941 ..
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2017 36843
2018 34382
2019 26826
2020 26744
Årlige utvandringer
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941 ..
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2017 36843
2018 34382
2019 26826
2020 26744

Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land

2020
2020
Finland 63
Thailand 69
Frankrike 80
Australia 85
Tyskland 126
Spania 249
USA 265
Storbritannia 405
Sverige 988
Danmark 1480
Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land
2020
Finland 63
Thailand 69
Frankrike 80
Australia 85
Tyskland 126
Spania 249
USA 265
Storbritannia 405
Sverige 988
Danmark 1480

Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land

2020
2020
USA 191
Spania 196
India 239
Finland 286
Island 321
Tyskland 495
Litauen 690
Danmark 812
Sverige 1189
Polen 1596
Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land
2020
USA 191
Spania 196
India 239
Finland 286
Island 321
Tyskland 495
Litauen 690
Danmark 812
Sverige 1189
Polen 1596

Norsk statsborgerskap

Hvor mange utenlandske statsborgere får norsk statsborgerskap?

Nøkkeltall

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

13201  personer

[ 2019 ]

2933 personer

endring fra året før

Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere
Utenlandske statsborgere
1980 2680
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712
2017 21648
2018 10268
2019 13201
Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap
Utenlandske statsborgere
1980 2680
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712
2017 21648
2018 10268
2019 13201

Holdninger

Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?

Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28
2018 15 53 29
2019 14 56 23
2020 17 56 20
Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28
2018 15 53 29
2019 14 56 23
2020 17 56 20

Påstander om innvandrere

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv

78 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge

72 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

20 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene

20 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Religion

Trossamfunn i Norge som mottar offentlig støtte

Kristne utenfor Den norske kirke

372651  medlemmer

[ 2020 ]

6800 medlemmer

endring fra året før

Muslimer

182826  medlemmer

[ 2020 ]

7319 medlemmer

endring fra året før

Buddhister

21555  medlemmer

[ 2020 ]

511 medlemmer

endring fra året før

Hinduister

12153  medlemmer

[ 2020 ]

748 medlemmer

endring fra året før

Tallene inkluderer kun de som er medlemmer av tros- og livssynssamfunn.

Inkluderer tall for hele befolkningen.

kilde: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Utdanning

Utdanningsnivå totalbefolkningen

2019
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.0
Fagskole 3.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3
Utdanningsnivå totalbefolkningen
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.0
Fagskole 3.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3

Utdanningsnivå innvandrere

2019
2019
Grunnskolenivå 31.6
Videregående 27.3
Fagskole 1.2
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Ingen fullført utdanning 1.4
Utdanningsnivå innvandrere
2019
Grunnskolenivå 31.6
Videregående 27.3
Fagskole 1.2
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Ingen fullført utdanning 1.4

Arbeidsliv

Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1972 78.1 44.7
1973 77.4 45.0
1974 77.4 44.4
1975 77.5 47.0
1976 78.5 50.4
1977 78.8 51.4
1978 78.8 52.9
1979 78.2 54.2
1980 79.3 55.1
1981 79.3 56.4
1982 79.4 56.5
1983 78.5 57.6
1984 78.4 58.1
1985 78.1 59.5
1986 78.4 62.3
1987 78.7 63.7
1988 78.3 63.7
1989 77.2 62.3
1990 76.0 62.4
1991 74.6 62.3
1992 74.5 62.2
1993 74.1 62.3
1994 74.3 62.8
1995 75.2 64.0
1996 76.6 65.8
1997 77.7 67.2
1998 78.4 68.2
1999 78.0 68.6
2000 77.9 68.8
2001 77.8 69.1
2002 77.4 69.6
2003 76.7 69.1
2004 76.3 68.8
2005 76.2 68.7
2006 75.3 68.2
2007 75.9 69.2
2008 76.7 70.1
2009 75.3 69.5
2010 74.7 68.7
2011 74.2 68.7
2012 74.2 68.4
2013 74.0 68.3
2014 73.6 67.7
2015 73.8 68.0
2016 73.1 67.6
2017 72.2 67.0
2018 73.0 67.2
2019 73.4 67.5
2020 73.3 67.4
Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken
Menn Kvinner
1972 78.1 44.7
1973 77.4 45.0
1974 77.4 44.4
1975 77.5 47.0
1976 78.5 50.4
1977 78.8 51.4
1978 78.8 52.9
1979 78.2 54.2
1980 79.3 55.1
1981 79.3 56.4
1982 79.4 56.5
1983 78.5 57.6
1984 78.4 58.1
1985 78.1 59.5
1986 78.4 62.3
1987 78.7 63.7
1988 78.3 63.7
1989 77.2 62.3
1990 76.0 62.4
1991 74.6 62.3
1992 74.5 62.2
1993 74.1 62.3
1994 74.3 62.8
1995 75.2 64.0
1996 76.6 65.8
1997 77.7 67.2
1998 78.4 68.2
1999 78.0 68.6
2000 77.9 68.8
2001 77.8 69.1
2002 77.4 69.6
2003 76.7 69.1
2004 76.3 68.8
2005 76.2 68.7
2006 75.3 68.2
2007 75.9 69.2
2008 76.7 70.1
2009 75.3 69.5
2010 74.7 68.7
2011 74.2 68.7
2012 74.2 68.4
2013 74.0 68.3
2014 73.6 67.7
2015 73.8 68.0
2016 73.1 67.6
2017 72.2 67.0
2018 73.0 67.2
2019 73.4 67.5
2020 73.3 67.4

Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2020

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Elektrisitet, vann og renovasjon 23000 7000
Bergverksdrift og utvinning 50000 11000
Jordbruk, skogbruk og fiske 44000 13000
Bygge- og anleggsvirksomhet 204000 21000
Finansiering og forsikring 29000 21000
Transport og lagring 103000 24000
Informasjon og kommunikasjon 76000 34000
Overnattings- og serveringsvirksomhet 37000 49000
Industri 156000 50000
Personlig tjenesteyting 57000 67000
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 112000 77000
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86000 87000
Undervisning 77000 152000
Varehandel, reparasjon av motorvogner 193000 156000
Helse- og sosialtjenester 113000 451000
Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2020
Menn Kvinner
Elektrisitet, vann og renovasjon 23000 7000
Bergverksdrift og utvinning 50000 11000
Jordbruk, skogbruk og fiske 44000 13000
Bygge- og anleggsvirksomhet 204000 21000
Finansiering og forsikring 29000 21000
Transport og lagring 103000 24000
Informasjon og kommunikasjon 76000 34000
Overnattings- og serveringsvirksomhet 37000 49000
Industri 156000 50000
Personlig tjenesteyting 57000 67000
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 112000 77000
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86000 87000
Undervisning 77000 152000
Varehandel, reparasjon av motorvogner 193000 156000
Helse- og sosialtjenester 113000 451000

Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har. Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet.

Andel sysselsatte (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid. 2020

Heltid Deltid
Heltid Deltid
Menn 84.4 15.3
Kvinner 64.7 34.9
Andel sysselsatte (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid. 2020
Heltid Deltid
Menn 84.4 15.3
Kvinner 64.7 34.9

Også på arbeidstid er det kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Langt flere kvinner jobber deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.

Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor

Andel menn i offentlig sektor

29.7  %

[ 2019 ]

0.4 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel kvinner i offentlig sektor

70.3  %

[ 2019 ]

0.4 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel menn i privat sektor

63.3  %

[ 2019 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel kvinner i privat sektor

36.7  %

[ 2019 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra ti år før

 

Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år). 2019

2019
2019
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) 63.2
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) 36.8
Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år). 2019
2019
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) 63.2
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) 36.8

Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning.  Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der det andelen mannlige ledere er størst.

Lønn

Nøkkeltall

Heltidsansatte menn

Heltidsansatte menn

52940  kroner i måneden

[ 2020 ]

2.4 %

Endring fra året før

Nøkkeltall

Heltidsansatte kvinner

Heltidsansatte kvinner

47270  kroner i måneden

[ 2020 ]

2.3 %

Endring fra året før

Heltidsansatte kvinners andel av heltidsansatte menns lønn

I staten

88.4 %

[ 2020 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra året før

I kommunene

94.0 %

[ 2020 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra året før

I privat sektor og offentlige eide foretak

89.6 %

[ 2020 ]

0.6 prosentpoeng

Endring fra året før

I alle sektorer

89.3 %

[ 2020 ]

0.1 prosentpoeng

Endring fra året før

Menn tjener i snitt mer enn kvinner. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner. Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og statsforvaltningen tjener heltidsansatte menn mer enn kvinner. 

Utdanning

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.9
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.9

Lang utdanning er definert som alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år. 60 prosent av de i høyere utdanning er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Flest menn utdanner seg innenfor naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag, og flest kvinner innenfor omsorg og undervisning.

Valg

Nøkkeltall

35.4 %

kvinnelige ordførere

Nøkkeltall

40.5 %

kvinnelige kommunestyrerepresentanter

Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1983 10518 3288
1987 9388 4260
1991 9344 3729
1995 8520 4143
1999 8079 4174
2003 7184 3954
2007 6842 4110
2011 6670 4115
2015 6476 4145
2019 5557 3779
Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter
Menn Kvinner
1983 10518 3288
1987 9388 4260
1991 9344 3729
1995 8520 4143
1999 8079 4174
2003 7184 3954
2007 6842 4110
2011 6670 4115
2015 6476 4145
2019 5557 3779

Antall menn og kvinner blant ordførere

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1999 370 65
2003 361 73
2007 333 97
2011 334 95
2015 307 121
2019 230 126
Antall menn og kvinner blant ordførere
Menn Kvinner
1999 370 65
2003 361 73
2007 333 97
2011 334 95
2015 307 121
2019 230 126

Blant kommunestyrerepresentanter og ordførere er det størst andel menn. Blant kommunestyrerepresentanter har kjønnsfordelingen vært omtrent 60 prosent menn og 40 prosent kvinner siden 2007.

Næringsliv

Nøkkeltall

16.8 %

kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap

Nøkkeltall

19.3 %

kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap

Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2013 400250 85838
2014 416311 90481
2015 433030 95213
2016 448115 99432
2017 464624 104863
2018 483722 110665
2019 499578 116076
2020 515395 121223
2021 532385 127650
Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)
Menn Kvinner
2013 400250 85838
2014 416311 90481
2015 433030 95213
2016 448115 99432
2017 464624 104863
2018 483722 110665
2019 499578 116076
2020 515395 121223
2021 532385 127650

Daglige ledere i aksjeselskap (AS)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2013 161227 28656
2014 169837 30846
2015 177197 33043
2016 184324 35018
2017 189737 36674
2018 195564 38157
2019 200604 39489
2020 205107 40848
2021 210824 42451
Daglige ledere i aksjeselskap (AS)
Menn Kvinner
2013 161227 28656
2014 169837 30846
2015 177197 33043
2016 184324 35018
2017 189737 36674
2018 195564 38157
2019 200604 39489
2020 205107 40848
2021 210824 42451

Nøkkeltall

8.1 %

kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap

Nøkkeltall

42.5 %

kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap

Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2013 915 623
2014 830 570
2015 776 540
2016 746 531
2017 713 518
2018 719 521
2019 709 525
2020 731 526
2021 728 537
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)
Menn Kvinner
2013 915 623
2014 830 570
2015 776 540
2016 746 531
2017 713 518
2018 719 521
2019 709 525
2020 731 526
2021 728 537

Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2013 258 16
2014 235 16
2015 223 13
2016 206 16
2017 198 15
2018 198 15
2019 197 14
2020 193 16
2021 194 17
Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)
Menn Kvinner
2013 258 16
2014 235 16
2015 223 13
2016 206 16
2017 198 15
2018 198 15
2019 197 14
2020 193 16
2021 194 17

Blant styrerepresentanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Bare allmennaksjeselskap kan være børsnotert og ta opp aksjekapital fra allmennheten.

Også blant daglige ledere er det størst andel menn.

Familie

Nøkkeltall

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass

92.7  %

[ 2020 ]

0.7 prosentpoeng

endring fra året før

Nøkkeltall

Andel fedre som tar hele fedrekvoten

Andel fedre som tar hele fedrekvoten

62.2  %

[ 2019 ]

8.5 prosentpoeng

Endring fra året før

Mors gjennomsnittlige fødealder første barn

Mors fødealder første barn
Mors fødealder første barn
1965 23.6
1966 23.4
1967 23.3
1968 23.3
1969 23.3
1970 23.2
1971 23.3
1972 23.3
1973 23.4
1974 23.5
1975 23.5
1976 23.6
1977 23.8
1978 24.1
1979 24.1
1980 24.3
1981 24.4
1982 24.5
1983 24.7
1984 24.9
1985 25.0
1986 25.1
1987 25.1
1988 25.2
1989 25.3
1990 25.5
1991 25.7
1992 25.9
1993 26.0
1994 26.3
1995 26.5
1996 26.7
1997 27.0
1998 27.2
1999 27.2
2000 27.3
2001 27.5
2002 27.7
2003 27.9
2004 28.0
2005 28.1
2006 28.1
2007 28.1
2008 28.1
2009 28.1
2010 28.1
2011 28.3
2012 28.5
2013 28.6
2014 28.7
2015 28.9
2016 29.0
2017 29.3
2018 29.5
2019 29.8
2020 29.9
Mors gjennomsnittlige fødealder første barn
Mors fødealder første barn
1965 23.6
1966 23.4
1967 23.3
1968 23.3
1969 23.3
1970 23.2
1971 23.3
1972 23.3
1973 23.4
1974 23.5
1975 23.5
1976 23.6
1977 23.8
1978 24.1
1979 24.1
1980 24.3
1981 24.4
1982 24.5
1983 24.7
1984 24.9
1985 25.0
1986 25.1
1987 25.1
1988 25.2
1989 25.3
1990 25.5
1991 25.7
1992 25.9
1993 26.0
1994 26.3
1995 26.5
1996 26.7
1997 27.0
1998 27.2
1999 27.2
2000 27.3
2001 27.5
2002 27.7
2003 27.9
2004 28.0
2005 28.1
2006 28.1
2007 28.1
2008 28.1
2009 28.1
2010 28.1
2011 28.3
2012 28.5
2013 28.6
2014 28.7
2015 28.9
2016 29.0
2017 29.3
2018 29.5
2019 29.8
2020 29.9

Omtrent 9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage, og andelen er økende. Andel fedre som tar full fedrekvote eller mer av foreldrepengeperioden har hatt en jevn økning siden 2008. Menns tid til husholdsarbeid har økt de siste årene, mens kvinners tid brukt på husholdsarbeid ser ut til å flate ut. Les mer om menn og kvinners tidsbruk i tidsbruksundersøkelsen.

Gjennomsnittsalderen på kvinner når de får sitt første barn nærmer seg 30 år. I Norge er fødealderen på kvinner økende og færre får mange barn. SSB har tall for gjennomsnittsalder på både mor og far.

Helse

Forventet levealder

Menn

81.48  år

[ 2020 ]

0.29 år

Endring fra året før

Kvinner

84.89  år

[ 2020 ]

0.21 år

Endring fra året før

Forventet levealder ved fødselen

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1831-1840 41.80 45.60
1841-1850 44.50 47.90
1846-1850 45.48 48.64
1851-1855 48.02 51.19
1856-1860 48.93 51.73
1861-1865 45.96 48.44
1866-1870 47.31 50.65
1871-1875 47.41 50.45
1876-1880 49.33 52.10
1881-1885 48.62 51.07
1886-1890 48.98 51.54
1891-1895 49.10 52.61
1896-1900 51.47 55.19
1901-1905 53.99 56.88
1906-1910 55.64 58.40
1911-1915 56.32 59.63
1916-1920 54.50 57.67
1921-1925 60.41 62.95
1926-1930 61.74 64.58
1931-1935 63.77 66.62
1936-1940 64.55 68.32
1941-1945 63.74 69.01
1946-1950 69.25 72.65
1951-1955 71.11 74.70
1956-1960 71.32 75.57
1961-1965 71.03 75.97
1966-1970 71.09 76.83
1971-1975 71.41 77.68
1976-1980 72.19 78.66
1981-1985 72.69 79.44
1986-1990 73.09 79.73
1991-1995 74.38 80.39
1996-2000 75.54 81.11
2001-2005 76.94 81.91
2006-2010 78.43 82.89
2011-2015 79.70 83.74
2016-2020 81.05 84.50
Forventet levealder ved fødselen
Menn Kvinner
1831-1840 41.80 45.60
1841-1850 44.50 47.90
1846-1850 45.48 48.64
1851-1855 48.02 51.19
1856-1860 48.93 51.73
1861-1865 45.96 48.44
1866-1870 47.31 50.65
1871-1875 47.41 50.45
1876-1880 49.33 52.10
1881-1885 48.62 51.07
1886-1890 48.98 51.54
1891-1895 49.10 52.61
1896-1900 51.47 55.19
1901-1905 53.99 56.88
1906-1910 55.64 58.40
1911-1915 56.32 59.63
1916-1920 54.50 57.67
1921-1925 60.41 62.95
1926-1930 61.74 64.58
1931-1935 63.77 66.62
1936-1940 64.55 68.32
1941-1945 63.74 69.01
1946-1950 69.25 72.65
1951-1955 71.11 74.70
1956-1960 71.32 75.57
1961-1965 71.03 75.97
1966-1970 71.09 76.83
1971-1975 71.41 77.68
1976-1980 72.19 78.66
1981-1985 72.69 79.44
1986-1990 73.09 79.73
1991-1995 74.38 80.39
1996-2000 75.54 81.11
2001-2005 76.94 81.91
2006-2010 78.43 82.89
2011-2015 79.70 83.74
2016-2020 81.05 84.50

Det er noen forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn. Kvinner lever lenger enn menn. Kjønnsforskjellene når det gjelder forventet levealder har imidlertid avtatt de senere årene. 

Andel dagligrøykere

Menn

9  %

[ 2020 ]

0 prosentpoeng

Endring fra året før

Kvinner

9  %

[ 2020 ]

1 prosentpoeng

Endring fra året før

Andel med god eller meget god helse

Menn

81  %

[ 2019 ]

Kvinner

78  %

[ 2019 ]

Flere kvinner enn menn oppgir at de lever med sykdom som skaper begrensninger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter. 

Innvandring

Innvandring og utvandring

Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
2019 52153 -26826 25327
2020 38071 -26744 11327
Innvandring og utvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
2019 52153 -26826 25327
2020 38071 -26744 11327

Familier og enslige

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Størst & minst

Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst 200 personer og der det (med noen unntak) ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

Error occured rendering window "Statistikkside - delerad" (key 207) while handling request to site path: /0/befolkning/faktaside?id=4359

Les også

Les også

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB