Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/befolkning/faktaside?id=4359

Arbeidsliv

Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1972 1062 614
1973 1059 621
1974 1067 616
1975 1087 660
1976 1108 713
1977 1119 732
1978 1130 759
1979 1128 781
1980 1147 793
1981 1157 818
1982 1165 830
1983 1164 850
1984 1167 867
1985 1174 893
1986 1190 938
1987 1209 962
1988 1209 974
1989 1197 957
1990 1181 961
1991 1163 962
1992 1167 963
1993 1163 968
1994 1172 979
1995 1187 999
1996 1212 1028
1997 1234 1054
1998 1251 1072
1999 1250 1083
2000 1258 1092
2001 1260 1101
2002 1262 1116
2003 1259 1116
2004 1263 1119
2005 1272 1127
2006 1292 1147
2007 1322 1178
2008 1363 1212
2009 1360 1219
2010 1372 1225
2011 1388 1242
2012 1415 1256
2013 1432 1272
2014 1445 1278
2015 1467 1297
2016 1468 1301
2017 1462 1302
2018 1487 1315
2019 1502 1328
Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken
Menn Kvinner
1972 1062 614
1973 1059 621
1974 1067 616
1975 1087 660
1976 1108 713
1977 1119 732
1978 1130 759
1979 1128 781
1980 1147 793
1981 1157 818
1982 1165 830
1983 1164 850
1984 1167 867
1985 1174 893
1986 1190 938
1987 1209 962
1988 1209 974
1989 1197 957
1990 1181 961
1991 1163 962
1992 1167 963
1993 1163 968
1994 1172 979
1995 1187 999
1996 1212 1028
1997 1234 1054
1998 1251 1072
1999 1250 1083
2000 1258 1092
2001 1260 1101
2002 1262 1116
2003 1259 1116
2004 1263 1119
2005 1272 1127
2006 1292 1147
2007 1322 1178
2008 1363 1212
2009 1360 1219
2010 1372 1225
2011 1388 1242
2012 1415 1256
2013 1432 1272
2014 1445 1278
2015 1467 1297
2016 1468 1301
2017 1462 1302
2018 1487 1315
2019 1502 1328

Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2019

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Elektrisitet, vann og renovasjon 21000 8000
Bergverksdrift og utvinning 49000 12000
Jordbruk, skogbruk og fiske 42000 13000
Bygge- og anleggsvirksomhet 205000 21000
Finansiering og forsikring 25000 24000
Transport og lagring 99000 25000
Informasjon og kommunikasjon 75000 32000
Industri 161000 47000
Overnattings- og serveringsvirksomhet 41000 51000
Personlig tjenesteyting 54000 68000
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 113000 74000
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87000 89000
Undervisning 76000 154000
Varehandel, reparasjon av motorvogner 197000 160000
Helse- og sosialtjenester 114000 449000
Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2019
Menn Kvinner
Elektrisitet, vann og renovasjon 21000 8000
Bergverksdrift og utvinning 49000 12000
Jordbruk, skogbruk og fiske 42000 13000
Bygge- og anleggsvirksomhet 205000 21000
Finansiering og forsikring 25000 24000
Transport og lagring 99000 25000
Informasjon og kommunikasjon 75000 32000
Industri 161000 47000
Overnattings- og serveringsvirksomhet 41000 51000
Personlig tjenesteyting 54000 68000
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 113000 74000
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87000 89000
Undervisning 76000 154000
Varehandel, reparasjon av motorvogner 197000 160000
Helse- og sosialtjenester 114000 449000

Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har. Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet.

Andel sysselsatte menn (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid

Deltid Heltid
Deltid Heltid
2019 14.9 85.1
Andel sysselsatte menn (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid
Deltid Heltid
2019 14.9 85.1

Andel sysselsatte kvinner (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid

Deltid Heltid
Deltid Heltid
2019 36.3 63.7
Andel sysselsatte kvinner (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid
Deltid Heltid
2019 36.3 63.7

Også på arbeidstid er det kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Langt flere kvinner jobber deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.

Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor

Andel menn i offentlig sektor

29.9  %

[ 2018 ]

0.6 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel kvinner i offentlig sektor

70.1  %

[ 2018 ]

0.6 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel menn i privat sektor

63.2  %

[ 2018 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel kvinner i privat sektor

36.8  %

[ 2018 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra ti år før

 

Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år). 2018

2018
2018
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) 63.7
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) 36.3
Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år). 2018
2018
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) 63.7
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) 36.3

Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning.  Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der det andelen mannlige ledere er størst.

Lønn

Nøkkeltall

Heltidsansatte menn

Heltidsansatte menn

50580  kroner i måneden

[ 2018 ]

2.7 %

Endring fra året før

Nøkkeltall

Heltidsansatte kvinner

Heltidsansatte kvinner

44770  kroner i måneden

[ 2018 ]

3.2 %

Endring fra året før

Kvinners andel av menns lønn

I staten

88.7 %

[ 2018 ]

1 prosentpoeng

Endring fra året før

I kommunene

93.7 %

[ 2018 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra året før

I privat sektor og offentlige eide foretak

89.0 %

[ 2018 ]

0.5 prosentpoeng

Endring fra året før

I alle sektorer

88.5 %

[ 2018 ]

0.4 prosentpoeng

Endring fra året før

Menn tjener i snitt mer enn kvinner. I 2018 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 88,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner. Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og statsforvaltningen tjener heltidsansatte menn mer enn kvinner. 

Utdanning

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1982 9.3 9.5 4.5 0.8
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1982 9.3 9.5 4.5 0.8
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5

Lang utdanning er definert som alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år. 60 prosent av de i høyere utdanning er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Flest menn utdanner seg innenfor naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag, og flest kvinner innenfor omsorg og undervisning.

Valg

Nøkkeltall

35.4 %

kvinnelige ordførere

Nøkkeltall

40 %

kvinnelige kommunestyrerepresentanter

Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1983 10518 3288
1987 9388 4260
1991 9344 3729
1995 8520 4143
1999 8079 4174
2003 7184 3954
2007 6842 4110
2011 6670 4115
2015 6476 4145
2019 5562 3782
Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter
Menn Kvinner
1983 10518 3288
1987 9388 4260
1991 9344 3729
1995 8520 4143
1999 8079 4174
2003 7184 3954
2007 6842 4110
2011 6670 4115
2015 6476 4145
2019 5562 3782

Antall menn og kvinner blant ordførere

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1999 370 65
2003 361 73
2007 333 97
2011 334 95
2015 307 121
2019 230 126
Antall menn og kvinner blant ordførere
Menn Kvinner
1999 370 65
2003 361 73
2007 333 97
2011 334 95
2015 307 121
2019 230 126

Blant kommunestyrerepresentanter og ordførere er det størst andel menn. Blant kommunestyrerepresentanter har kjønnsfordelingen vært omtrent 60 prosent menn og 40 prosent kvinner siden 2007.

Næringsliv

Nøkkeltall

16.4 %

kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap

Nøkkeltall

18.9 %

kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap

Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2011 376383 78323
2012 381637 80473
2013 400250 85838
2014 416311 90481
2015 433030 95213
2016 448115 99432
2017 464624 104863
2018 483722 110665
2019 499578 116076
Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)
Menn Kvinner
2011 376383 78323
2012 381637 80473
2013 400250 85838
2014 416311 90481
2015 433030 95213
2016 448115 99432
2017 464624 104863
2018 483722 110665
2019 499578 116076

Daglige ledere i aksjeselskap (AS)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2011 147472 24738
2012 150792 25785
2013 161227 28656
2014 169837 30846
2015 177197 33043
2016 184324 35018
2017 189737 36674
2018 195564 38157
2019 200604 39489
Daglige ledere i aksjeselskap (AS)
Menn Kvinner
2011 147472 24738
2012 150792 25785
2013 161227 28656
2014 169837 30846
2015 177197 33043
2016 184324 35018
2017 189737 36674
2018 195564 38157
2019 200604 39489

Nøkkeltall

6.6 %

kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap

Nøkkeltall

42.5 %

kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap

Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2011 1098 736
2012 1015 702
2013 915 623
2014 830 570
2015 776 540
2016 746 531
2017 713 518
2018 719 521
2019 709 525
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)
Menn Kvinner
2011 1098 736
2012 1015 702
2013 915 623
2014 830 570
2015 776 540
2016 746 531
2017 713 518
2018 719 521
2019 709 525

Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2011 313 22
2012 284 24
2013 258 16
2014 235 16
2015 223 13
2016 206 16
2017 198 15
2018 198 15
2019 197 14
Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)
Menn Kvinner
2011 313 22
2012 284 24
2013 258 16
2014 235 16
2015 223 13
2016 206 16
2017 198 15
2018 198 15
2019 197 14

Blant styrerepresentanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Bare allmennaksjeselskap kan være børsnotert og ta opp aksjekapital fra allmennheten.

Også blant daglige ledere er det størst andel menn.

Likestilling i primærnæringene

Nøkkeltall

Andel kvinnelige bønder

Andel kvinnelige bønder

16.2 %

[ 2018 ]

2 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Bønder fordelt på kjønn

2018
2018
Menn 31565
Kvinner 6089
Bønder fordelt på kjønn
2018
Menn 31565
Kvinner 6089

Familie

Nøkkeltall

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass

91.7  %

[ 2018 ]

0.4 prosentpoeng

endring fra året før

Nøkkeltall

Andel fedre som tar hele fedrekvoten

Andel fedre som tar hele fedrekvoten

70.6  %

[ 2018 ]

0.8 prosentpoeng

Endring fra året før

Mors gjennomsnittlige fødealder første barn

Mors fødealder første barn
Mors fødealder første barn
1963 24.0
1964 23.8
1965 23.6
1966 23.4
1967 23.3
1968 23.3
1969 23.3
1970 23.2
1971 23.3
1972 23.3
1973 23.4
1974 23.5
1975 23.5
1976 23.6
1977 23.8
1978 24.1
1979 24.1
1980 24.3
1981 24.4
1982 24.5
1983 24.7
1984 24.9
1985 25.0
1986 25.1
1987 25.1
1988 25.2
1989 25.3
1990 25.5
1991 25.7
1992 25.9
1993 26.0
1994 26.3
1995 26.5
1996 26.7
1997 27.0
1998 27.2
1999 27.2
2000 27.3
2001 27.5
2002 27.7
2003 27.9
2004 28.0
2005 28.1
2006 28.1
2007 28.1
2008 28.1
2009 28.1
2010 28.1
2011 28.3
2012 28.5
2013 28.6
2014 28.7
2015 28.9
2016 29.0
2017 29.3
2018 29.5
Mors gjennomsnittlige fødealder første barn
Mors fødealder første barn
1963 24.0
1964 23.8
1965 23.6
1966 23.4
1967 23.3
1968 23.3
1969 23.3
1970 23.2
1971 23.3
1972 23.3
1973 23.4
1974 23.5
1975 23.5
1976 23.6
1977 23.8
1978 24.1
1979 24.1
1980 24.3
1981 24.4
1982 24.5
1983 24.7
1984 24.9
1985 25.0
1986 25.1
1987 25.1
1988 25.2
1989 25.3
1990 25.5
1991 25.7
1992 25.9
1993 26.0
1994 26.3
1995 26.5
1996 26.7
1997 27.0
1998 27.2
1999 27.2
2000 27.3
2001 27.5
2002 27.7
2003 27.9
2004 28.0
2005 28.1
2006 28.1
2007 28.1
2008 28.1
2009 28.1
2010 28.1
2011 28.3
2012 28.5
2013 28.6
2014 28.7
2015 28.9
2016 29.0
2017 29.3
2018 29.5

Omtrent 9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage, og andelen er økende. Andel fedre som tar full fedrekvote eller mer av foreldrepengeperioden har hatt en jevn økning siden 2008. Menns tid til husholdsarbeid har økt de siste årene, mens kvinners tid brukt på husholdsarbeid ser ut til å flate ut. Les mer om menn og kvinners tidsbruk i tidsbruksundersøkelsen.

Gjennomsnittsalderen på kvinner når de får sitt første barn nærmer seg 30 år. I Norge er fødealderen på kvinner økende og færre får mange barn. SSB har tall for gjennomsnittsalder på både mor og far.

Helse

Forventet levealder

Menn

81.00  år

[ 2018 ]

0.09 år

Endring fra året før

Kvinner

84.49  år

[ 2018 ]

0.21 år

Endring fra året før

Forventet levealder ved fødselen

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1821-1830 45.00 48.00
1831-1840 41.80 45.60
1841-1850 44.50 47.90
1846-1850 45.48 48.64
1851-1855 48.02 51.19
1856-1860 48.93 51.73
1861-1865 45.96 48.44
1866-1870 47.31 50.65
1871-1875 47.41 50.45
1876-1880 49.33 52.10
1881-1885 48.62 51.07
1886-1890 48.98 51.54
1891-1895 49.10 52.61
1896-1900 51.47 55.19
1901-1905 53.99 56.88
1906-1910 55.64 58.40
1911-1915 56.32 59.63
1916-1920 54.50 57.67
1921-1925 60.41 62.95
1926-1930 61.74 64.58
1931-1935 63.77 66.62
1936-1940 64.55 68.32
1941-1945 63.74 69.01
1946-1950 69.25 72.65
1951-1955 71.11 74.70
1956-1960 71.32 75.57
1961-1965 71.03 75.97
1966-1970 71.09 76.83
1971-1975 71.41 77.68
1976-1980 72.19 78.66
1981-1985 72.69 79.44
1986-1990 73.09 79.73
1991-1995 74.38 80.39
1996-2000 75.54 81.11
2001-2005 76.94 81.91
2006-2010 78.43 82.89
2011-2015 79.70 83.74
Forventet levealder ved fødselen
Menn Kvinner
1821-1830 45.00 48.00
1831-1840 41.80 45.60
1841-1850 44.50 47.90
1846-1850 45.48 48.64
1851-1855 48.02 51.19
1856-1860 48.93 51.73
1861-1865 45.96 48.44
1866-1870 47.31 50.65
1871-1875 47.41 50.45
1876-1880 49.33 52.10
1881-1885 48.62 51.07
1886-1890 48.98 51.54
1891-1895 49.10 52.61
1896-1900 51.47 55.19
1901-1905 53.99 56.88
1906-1910 55.64 58.40
1911-1915 56.32 59.63
1916-1920 54.50 57.67
1921-1925 60.41 62.95
1926-1930 61.74 64.58
1931-1935 63.77 66.62
1936-1940 64.55 68.32
1941-1945 63.74 69.01
1946-1950 69.25 72.65
1951-1955 71.11 74.70
1956-1960 71.32 75.57
1961-1965 71.03 75.97
1966-1970 71.09 76.83
1971-1975 71.41 77.68
1976-1980 72.19 78.66
1981-1985 72.69 79.44
1986-1990 73.09 79.73
1991-1995 74.38 80.39
1996-2000 75.54 81.11
2001-2005 76.94 81.91
2006-2010 78.43 82.89
2011-2015 79.70 83.74

Det er noen forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn. Kvinner lever lenger enn menn. Kjønnsforskjellene når det gjelder forventet levealder har imidlertid avtatt de senere årene. 

Andel dagligrøykere

Menn

9  %

[ 2019 ]

2 prosentpoeng

Endring fra året før

Kvinner

9  %

[ 2019 ]

3 prosentpoeng

Endring fra året før

Andel med god eller meget god helse

Menn

81  %

[ 2015 ]

Kvinner

78  %

[ 2015 ]

Flere kvinner enn menn oppgir at de lever med sykdom som skaper begrensninger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter. 

Innvandrere

Hvor mange innvandrere er det i Norge?

Nøkkeltall

Innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge

765108  personer

[ 2019 ]

2.5 %

endring fra året før

Nøkkeltall

Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre

179294  personer

[ 2019 ]

5.5 %

endring fra året før

Innvandring og utvandring

Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
Innvandring og utvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103

Nøkkeltall

Nettoinnvandring

Nettoinnvandring

18103  personer

[ 2018 ]

3246 personer

endring fra året før

Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.

kilde: Folkemengde og befolkningsendringar, Statistisk sentralbyrå

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen

Andel innvandrere

14.4 %

[ 2019 ]

0.3 prosentpoeng

endring fra året før

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

3.4 %

[ 2019 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra året før

Hvor mange innvandrere blir det i Norge i framtiden?

Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060

2060
2060
Befolkningen ellers 4649933
Innvandrere 1333791
Norskfødte med innvandrerforeldre 526403
Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060
2060
Befolkningen ellers 4649933
Innvandrere 1333791
Norskfødte med innvandrerforeldre 526403

Opprinnelse

Hvor kommer innvandrerne fra?

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1988 39509 29423 5986 4652 7619 42406 5358 11343
1989 40037 29972 6541 5338 9534 50013 7564 11293
1990 38089 29107 7179 6372 11399 57097 8285 10769
1991 37285 28208 7617 7044 12626 62815 8516 10556
1992 37589 28003 8007 7919 14307 67875 8743 10551
1993 38176 28526 8339 10309 15711 72543 8905 10585
1994 39061 28581 8676 17642 16680 75667 8944 10348
1995 40608 28858 9013 21263 17577 78484 9035 10210
1996 41643 29190 9412 23790 18655 81825 9243 10040
1997 43696 29491 10412 24074 19784 85367 9486 9881
1998 47886 30256 10971 24762 21317 89942 9877 9693
1999 52338 31796 11504 25926 23579 95565 10240 9794
2000 53445 33099 12864 33234 26521 103058 10688 9578
2001 53480 33273 13779 34478 29569 112588 11293 9271
2002 53466 33962 14964 34713 32177 120436 11821 9164
2003 54277 35242 17983 35266 36593 131470 12549 9414
2004 53940 35909 18525 37814 40491 139653 13156 9451
2005 53201 36961 20655 40687 43799 146853 13655 9171
2006 53551 38639 24787 43423 47533 155263 14289 9213
2007 54467 41459 34075 45547 51603 163540 15093 9534
2008 56483 46554 51421 48639 56378 174040 16111 9989
2009 59308 52353 69500 51651 61189 186359 17291 10547
2010 63040 56427 83440 54132 67168 198725 18352 11029
2011 67201 60327 103408 56499 73482 209467 19199 11339
2012 71143 64555 128442 59141 79712 220328 20266 11584
2013 73222 68840 151801 62283 88762 231873 21488 12195
2014 75315 72314 171406 65160 97151 242699 22657 12483
2015 77454 75983 188902 68076 104633 253484 23739 12693
2016 78781 78970 201762 71158 114304 265719 24256 13256
2017 77419 79756 206954 74027 121114 286409 24788 13284
2018 76396 80624 212110 77128 127157 304044 25515 13651
2019 76243 82516 216443 80287 131702 316484 26525 14203
Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Norden Vest-Europa unntatt Norden Øst-Europa (EU-land) Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1988 39509 29423 5986 4652 7619 42406 5358 11343
1989 40037 29972 6541 5338 9534 50013 7564 11293
1990 38089 29107 7179 6372 11399 57097 8285 10769
1991 37285 28208 7617 7044 12626 62815 8516 10556
1992 37589 28003 8007 7919 14307 67875 8743 10551
1993 38176 28526 8339 10309 15711 72543 8905 10585
1994 39061 28581 8676 17642 16680 75667 8944 10348
1995 40608 28858 9013 21263 17577 78484 9035 10210
1996 41643 29190 9412 23790 18655 81825 9243 10040
1997 43696 29491 10412 24074 19784 85367 9486 9881
1998 47886 30256 10971 24762 21317 89942 9877 9693
1999 52338 31796 11504 25926 23579 95565 10240 9794
2000 53445 33099 12864 33234 26521 103058 10688 9578
2001 53480 33273 13779 34478 29569 112588 11293 9271
2002 53466 33962 14964 34713 32177 120436 11821 9164
2003 54277 35242 17983 35266 36593 131470 12549 9414
2004 53940 35909 18525 37814 40491 139653 13156 9451
2005 53201 36961 20655 40687 43799 146853 13655 9171
2006 53551 38639 24787 43423 47533 155263 14289 9213
2007 54467 41459 34075 45547 51603 163540 15093 9534
2008 56483 46554 51421 48639 56378 174040 16111 9989
2009 59308 52353 69500 51651 61189 186359 17291 10547
2010 63040 56427 83440 54132 67168 198725 18352 11029
2011 67201 60327 103408 56499 73482 209467 19199 11339
2012 71143 64555 128442 59141 79712 220328 20266 11584
2013 73222 68840 151801 62283 88762 231873 21488 12195
2014 75315 72314 171406 65160 97151 242699 22657 12483
2015 77454 75983 188902 68076 104633 253484 23739 12693
2016 78781 78970 201762 71158 114304 265719 24256 13256
2017 77419 79756 206954 74027 121114 286409 24788 13284
2018 76396 80624 212110 77128 127157 304044 25515 13651
2019 76243 82516 216443 80287 131702 316484 26525 14203

Landene med flest innvandrere i Norge

Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
India 4283 13005
Bosnia-Hercegovina 4457 13757
Vietnam 9213 14100
Storbritannia 1031 14485
Romania 2234 14505
Afghanistan 4307 17023
Russland 3721 17783
Iran 4625 18075
Danmark 1979 19150
Thailand 1025 20383
Pakistan 17326 20674
Filippinene 2806 22272
Eritrea 5295 22560
Irak 10696 23228
Tyskland 3203 24567
Somalia 14160 28642
Syria 3317 30795
Sverige 3184 35586
Litauen 6115 39300
Polen 13294 98691
Landene med flest innvandrere i Norge
Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
India 4283 13005
Bosnia-Hercegovina 4457 13757
Vietnam 9213 14100
Storbritannia 1031 14485
Romania 2234 14505
Afghanistan 4307 17023
Russland 3721 17783
Iran 4625 18075
Danmark 1979 19150
Thailand 1025 20383
Pakistan 17326 20674
Filippinene 2806 22272
Eritrea 5295 22560
Irak 10696 23228
Tyskland 3203 24567
Somalia 14160 28642
Syria 3317 30795
Sverige 3184 35586
Litauen 6115 39300
Polen 13294 98691

Innvandringsgrunn

Hva er grunnen til at innvandrere kommer til Norge?

Innvandringer etter innvandringsgrunn

Arbeid Familie Flukt Utdanning
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1992 1152 4896 4997 1139
1993 1140 4768 9613 1210
1994 1215 4242 4596 1225
1995 1427 4335 3085 1296
1996 1487 4622 1988 1485
1997 1859 5872 2138 1574
1998 2508 6783 3137 1834
1999 2078 7482 10638 1954
2000 1997 7610 7144 2131
2001 2376 8389 4270 2239
2002 2706 12852 4494 2525
2003 2379 9228 5512 2605
2004 4063 9248 5084 2758
2005 6433 10459 3936 3034
2006 11778 11346 3160 3237
2007 21377 13772 5275 3875
2008 23249 16927 4464 4057
2009 17926 15298 6459 4241
2010 23754 15015 6418 5274
2011 26729 16272 5359 5817
2012 25542 18132 7188 5430
2013 23543 17447 7377 5854
2014 21411 16364 7027 5029
2015 18091 16722 9282 4963
2016 14583 16731 15231 4156
2017 14017 16235 7850 4075
2018 14952 12684 4652 4196
Innvandringer etter innvandringsgrunn
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1992 1152 4896 4997 1139
1993 1140 4768 9613 1210
1994 1215 4242 4596 1225
1995 1427 4335 3085 1296
1996 1487 4622 1988 1485
1997 1859 5872 2138 1574
1998 2508 6783 3137 1834
1999 2078 7482 10638 1954
2000 1997 7610 7144 2131
2001 2376 8389 4270 2239
2002 2706 12852 4494 2525
2003 2379 9228 5512 2605
2004 4063 9248 5084 2758
2005 6433 10459 3936 3034
2006 11778 11346 3160 3237
2007 21377 13772 5275 3875
2008 23249 16927 4464 4057
2009 17926 15298 6459 4241
2010 23754 15015 6418 5274
2011 26729 16272 5359 5817
2012 25542 18132 7188 5430
2013 23543 17447 7377 5854
2014 21411 16364 7027 5029
2015 18091 16722 9282 4963
2016 14583 16731 15231 4156
2017 14017 16235 7850 4075
2018 14952 12684 4652 4196

Arbeidsliv

Sysselsetting

Sysselsetting etter landbakgrunn. 2018

Kvinner Menn
Kvinner Menn
Sør- og Mellom-Amerika 61.4 68.0
Afrika 42.3 52.7
Asia 51.3 57.8
Nord-Amerika og Oseania 58.3 67.1
Øst-Europa ellers 63.4 67.5
EU-land i Øst-Europa 69.3 75.1
Vest-Europa ellers 65.1 71.4
Norden 71.9 74.6
Innvandrere i alt 58.8 66.2
Hele befolkningen 64.5 69.3
Sysselsetting etter landbakgrunn. 2018
Kvinner Menn
Sør- og Mellom-Amerika 61.4 68.0
Afrika 42.3 52.7
Asia 51.3 57.8
Nord-Amerika og Oseania 58.3 67.1
Øst-Europa ellers 63.4 67.5
EU-land i Øst-Europa 69.3 75.1
Vest-Europa ellers 65.1 71.4
Norden 71.9 74.6
Innvandrere i alt 58.8 66.2
Hele befolkningen 64.5 69.3

Arbeidsledighet

Nøkkeltall

3.7  %

arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledige (prosent)
Arbeidsledige (prosent)
2015 4.5
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
Arbeidsledighet generelt i befolkningen
Arbeidsledige (prosent)
2015 4.5
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7

Nøkkeltall

7.7  %

arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledige (prosent)
Arbeidsledige (prosent)
2015 11.2
2016 10.2
2017 9.9
2018 8.5
2019 7.7
Arbeidsledighet blant innvandrere
Arbeidsledige (prosent)
2015 11.2
2016 10.2
2017 9.9
2018 8.5
2019 7.7

Flyktninger

Nøkkeltall

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

233794  personer

[ 2019 ]

5633 personer

endringer fra året før

Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

2019
2019
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1029
Sør- og Mellom-Amerika 5554
Øst-Europa 32824
Afrika 72198
Asia 122189
Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
2019
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1029
Sør- og Mellom-Amerika 5554
Øst-Europa 32824
Afrika 72198
Asia 122189

Asylsøkere

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Integrering

Nøkkeltall

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

63  %

[ 2018 ]

1 prosentpoeng

endring fra året før

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Utvandring

Hvor mange flytter fra Norge?

Årlige utvandringer

Utflyttinger
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941 ..
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2017 36843
2018 34382
Årlige utvandringer
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941 ..
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2017 36843
2018 34382

Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land

2018
2018
Sveits 90
Nederland 96
Thailand 127
Australia 136
Tyskland 152
Spania 323
USA 466
Storbritannia 634
Sverige 1344
Danmark 1546
Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land
2018
Sveits 90
Nederland 96
Thailand 127
Australia 136
Tyskland 152
Spania 323
USA 466
Storbritannia 634
Sverige 1344
Danmark 1546

Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land

2018
2018
Slovakia 244
USA 261
India 269
Storbritannia 275
Island 525
Tyskland 645
Litauen 851
Danmark 861
Sverige 1684
Polen 2443
Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land
2018
Slovakia 244
USA 261
India 269
Storbritannia 275
Island 525
Tyskland 645
Litauen 851
Danmark 861
Sverige 1684
Polen 2443

Norsk statsborgerskap

Hvor mange utenlandske statsborgere får norsk statsborgerskap?

Nøkkeltall

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

10268  personer

[ 2018 ]

11380 personer

endring fra året før

Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere
Utenlandske statsborgere
1979 2242
1980 2680
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712
2017 21648
2018 10268
Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap
Utenlandske statsborgere
1979 2242
1980 2680
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712
2017 21648
2018 10268

Holdninger

Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?

Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2004 6 44 47
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28
2018 15 53 29
2019 14 56 23
Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2004 6 44 47
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28
2018 15 53 29
2019 14 56 23

Påstander om innvandrere

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv

76 % helt eller nokså enig

[ 2019 ]

Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge

73 % helt eller nokså enig

[ 2019 ]

Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

24 % helt eller nokså enig

[ 2019 ]

Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene

25 % helt eller nokså enig

[ 2019 ]

Religion

Trossamfunn i Norge som mottar offentlig støtte

Kristne utenfor Den norske kirke

365851  medlemmer

[ 2019 ]

10781 medlemmer

endring fra året før

Muslimer

175507  medlemmer

[ 2019 ]

8646 medlemmer

endring fra året før

Buddhister

21044  medlemmer

[ 2019 ]

967 medlemmer

endring fra året før

Hinduister

11405  medlemmer

[ 2019 ]

978 medlemmer

endring fra året før

Tallene inkluderer kun de som er medlemmer av tros- og livssynssamfunn.

Inkluderer tall for hele befolkningen.

kilde: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Utdanning

Utdanningsnivå totalbefolkningen

2018
2018
Grunnskole 25.8
Videregående 37.2
Fagskole 2.9
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.1
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.0
Utdanningsnivå totalbefolkningen
2018
Grunnskole 25.8
Videregående 37.2
Fagskole 2.9
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.1
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.0

Utdanningsnivå innvandrere

2018
2018
Grunnskolenivå 31.4
Videregående 26.9
Fagskole 1.2
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.1
Ingen fullført utdanning 1.7
Utdanningsnivå innvandrere
2018
Grunnskolenivå 31.4
Videregående 26.9
Fagskole 1.2
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.1
Ingen fullført utdanning 1.7

Folketallet

Nøkkeltall

Innbyggere i Norge

Innbyggere i Norge

5356789  personer

[ 3. kvartal 2019 ]

32856 personer

Endring fra samme kvartal året før

Norges befolkning

Innbyggere
Innbyggere
1737 626986
1738 630253
1739 634164
1740 637769
1741 634504
1742 621807
1743 613379
1744 615673
1745 622417
1746 629375
1747 634866
1748 637553
1749 639043
1750 641980
1751 645838
1752 650905
1753 657090
1754 664320
1755 670545
1756 676082
1757 683096
1758 690189
1759 695025
1760 700793
1761 708274
1762 715154
1763 716837
1764 717179
1765 720192
1766 722269
1767 726856
1768 733160
1769 739180
1770 745183
1771 750811
1772 753835
1773 744813
1774 736347
1775 740605
1776 747275
1777 754040
1778 761668
1779 767005
1780 770747
1781 776842
1782 783433
1783 787121
1784 790144
1785 790325
1786 790390
1787 794715
1788 798418
1789 799629
1790 802666
1791 809477
1792 816914
1793 825362
1794 834803
1795 843458
1796 851048
1797 858936
1798 866771
1799 875279
1800 881499
1801 882951
1802 883284
1803 885102
1804 887760
1805 892721
1806 900193
1807 906734
1808 909830
1809 903529
1810 896479
1811 896566
1812 900332
1813 901580
1814 899999
1815 904777
1816 911996
1817 926488
1818 940301
1819 951387
1820 963065
1821 977034
1822 991073
1823 1004521
1824 1020938
1825 1035345
1826 1053000
1827 1070784
1828 1086318
1829 1100255
1830 1116466
1831 1131000
1832 1143834
1833 1157091
1834 1169264
1835 1180259
1836 1196000
1837 1208808
1838 1219007
1839 1229319
1840 1235924
1841 1246355
1842 1262454
1843 1278739
1844 1293646
1845 1309898
1846 1328471
1847 1344984
1848 1357678
1849 1369089
1850 1384149
1851 1399733
1852 1418073
1853 1432870
1854 1446641
1855 1467398
1856 1490047
1857 1511175
1858 1530312
1859 1556076
1860 1583525
1861 1608653
1862 1619102
1863 1634869
1864 1657997
1865 1678510
1866 1701756
1867 1712787
1868 1720933
1869 1729242
1870 1732655
1871 1741162
1872 1751544
1873 1762313
1874 1776528
1875 1796752
1876 1818853
1877 1838858
1878 1864285
1879 1889385
1880 1914867
1881 1923283
1882 1922613
1883 1916921
1884 1921712
1885 1936404
1886 1951429
1887 1965217
1888 1974396
1889 1978834
1890 1989756
1891 2004102
1892 2020905
1893 2031127
1894 2044466
1895 2068848
1896 2097328
1897 2126024
1898 2157418
1899 2190196
1900 2217971
1901 2242995
1902 2266827
1903 2284143
1904 2291392
1905 2303595
1906 2313549
1907 2324832
1908 2333092
1909 2358036
1910 2376952
1911 2390402
1912 2411190
1913 2435178
1914 2458569
1915 2486269
1916 2509263
1917 2535092
1918 2565994
1919 2589463
1920 2616274
1921 2653054
1922 2682680
1923 2707000
1924 2719233
1925 2738298
1926 2755331
1927 2770880
1928 2778851
1929 2790497
1930 2799713
1931 2815164
1932 2832599
1933 2850457
1934 2866229
1935 2882182
1936 2896239
1937 2910798
1938 2926686
1939 2944920
1940 2963909
1941 2982224
1942 2998244
1943 3019521
1944 3045337
1945 3075084
1946 3107269
1947 3146497
1948 3183525
1949 3218499
1950 3249954
1951 3280296
1952 3311446
1953 3344010
1954 3377766
1955 3410726
1956 3445673
1957 3475890
1958 3507986
1959 3538001
1960 3567707
1961 3594771
1962 3624829
1963 3653006
1964 3680068
1965 3708609
1966 3737726
1967 3768298
1968 3800780
1969 3832192
1970 3863221
1971 3888305
1972 3917773
1973 3948235
1974 3972990
1975 3997525
1976 4017101
1977 4035202
1978 4051208
1979 4066134
1980 4078900
1981 4092340
1982 4107063
1983 4122511
1984 4134353
1985 4145845
1986 4159187
1987 4175521
1988 4198289
1989 4220686
1990 4233116
1991 4249830
1992 4273634
1993 4299167
1994 4324815
1995 4348410
1996 4369957
1997 4392714
1998 4417599
1999 4445329
2000 4478497
2001 4503436
2002 4524066
2003 4552252
2004 4577457
2005 4606363
2006 4640219
2007 4681134
2008 4737171
2009 4799252
2010 4858199
2011 4920305
2012 4985870
2013 5051275
2014 5109056
2015 5165802
2016 5213985
2017 5258317
2018 5295619
2019 5328212
Norges befolkning
Innbyggere
1737 626986
1738 630253
1739 634164
1740 637769
1741 634504
1742 621807
1743 613379
1744 615673
1745 622417
1746 629375
1747 634866
1748 637553
1749 639043
1750 641980
1751 645838
1752 650905
1753 657090
1754 664320
1755 670545
1756 676082
1757 683096
1758 690189
1759 695025
1760 700793
1761 708274
1762 715154
1763 716837
1764 717179
1765 720192
1766 722269
1767 726856
1768 733160
1769 739180
1770 745183
1771 750811
1772 753835
1773 744813
1774 736347
1775 740605
1776 747275
1777 754040
1778 761668
1779 767005
1780 770747
1781 776842
1782 783433
1783 787121
1784 790144
1785 790325
1786 790390
1787 794715
1788 798418
1789 799629
1790 802666
1791 809477
1792 816914
1793 825362
1794 834803
1795 843458
1796 851048
1797 858936