Likestilling

Statistikk

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene
Statistikken viser tolv indikatorer som beskriver graden av likestilling mellom kvinner og menn.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
 1. Hvor likestilt er vi?

  Er det forskjeller mellom menn og kvinner i dagens samfunn? Kvinner tjener mindre enn menn, er sjeldnere sjef, men gjør det bedre på skolen.

 2. Flest fedre i Vestland tar ut hele pappapermisjonen

  6 av 10 fedre tar ut fedrekvoten, eller pappapermisjonen, innen barnet har fylt tre år. De regionale forskjellene er imidlertid store. I Agder tok rundt halvparten av fedrene det de hadde krav på.

 3. Likestillingsutfordringer i deltidsarbeid og utdanningsnivå

  I Norge er noen av de største likestillingsutfordringene stabilt store kjønnsforskjeller i deltidsarbeid og økte kjønnsforskjeller i høyere utdanning.

 4. Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

  Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Selvstendig næringsdrivende tar kortere og sjeldnere permisjon enn lønnstakere. Det er små forskjeller mellom foreldre i ulike yrkesgrupper, men fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet likestilling.