Metoder og dokumentasjon for emne befolkning

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

Artikkel / 18. oktober 2021

Modernisering av regionale befolkningsframskrivinger

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.