Metoder og dokumentasjon for emne befolkning

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Nye og reviderte standarder for verdensinndelinger og landkoder Artikkel 3. juni

    Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene over nasjonalt nivå. Det omfatter to standarder for landgrupperinger og tre standarder for landkoder.

  2. Barn og foreldres samvær og bosted 2020. Dokumentasjonsrapport Artikkel 31. januar

    I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av undersøkelsen om Barn og foreldres samvær og bosted 2020.

2021

  1. Modernisering av regionale befolkningsframskrivinger Artikkel 18. oktober

    Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.