Metoder og dokumentasjon for emne befolkning

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Uregistrert utvandring fra Norge Notat 15. januar

  Et presist anslag på befolkningsstørrelsen er vesentlig for brukere av befolkningsstatistikk. I Norge, der befolkningsstatistikk er basert på et kontinuerlig oppdatert befolkningsregister har vi en god idé om hvor stor befolkningens størrelse er og hvordan den er sammensatt.

2022

 1. Nye og reviderte standarder for verdensinndelinger og landkoder Notat 3. juni

  Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene over nasjonalt nivå. Det omfatter to standarder for landgrupperinger og tre standarder for landkoder.

 2. Barn og foreldres samvær og bosted 2020. Dokumentasjonsrapport Notat 31. januar

  I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av undersøkelsen om Barn og foreldres samvær og bosted 2020.

2021

 1. Modernisering av regionale befolkningsframskrivinger Notat 18. oktober

  Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.