Artiklar om ledige stillingar

Artiklar, analysar og publikasjonar


2021

Artikkel / 11. november 2021

Rekordmange ledige stillingar trass i nokså høg arbeidsløyse

Medan arbeidsløysa i 3. kvartal 2021 var tilbake på om lag same nivå som før koronakrisa, var talet på ledige stillingar 96 200 i same periode, det høgaste på over ti år.

Artikkel / 2. september 2021

Sterk auke i ledige stillingar

Talet på ledige stillingar gjekk opp med heile 20 900 frå 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2021. Auken på 29 prosent kjem etter den stegvise opphevinga av tiltak rundt koronaviruset, som starta våren 2021.

Artikkel / 11. mai 2021

Framleis auke i ledige stillingar

Talet på ledige stillingar gjekk opp med 6 900 frå 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Dette er ein auke på 11 prosent.