Artiklar om ledige stillingar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2022

 1. Over 100 000 ledige stillingar Artikkel 12. mai

  I 1. kvartal 2022 var det over 100 000 ledige stillingar. Dette er det høgaste som er målt i statistikken si historie. Samstundes er arbeidsløysa på det lågaste nivået sidan 2009.

 2. Framleis stor etterspurnad etter arbeidskraft Artikkel 9. februar

  I 4. kvartal 2021 var talet på ledige stillingar framleis høgt, og arbeidsløysa var tilbake på same nivå som før koronakrisa. Flest ledige stillingar finn vi innan varehandel.

2021

 1. Rekordmange ledige stillingar trass i nokså høg arbeidsløyse Artikkel 11. november

  Medan arbeidsløysa i 3. kvartal 2021 var tilbake på om lag same nivå som før koronakrisa, var talet på ledige stillingar 96 200 i same periode, det høgaste på over ti år.

 2. Sterk auke i ledige stillingar Artikkel 2. september

  Talet på ledige stillingar gjekk opp med heile 20 900 frå 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2021. Auken på 29 prosent kjem etter den stegvise opphevinga av tiltak rundt koronaviruset, som starta våren 2021.

 3. Framleis auke i ledige stillingar Artikkel 11. mai

  Talet på ledige stillingar gjekk opp med 6 900 frå 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Dette er ein auke på 11 prosent.