Søkeveiledning for variabeldefinisjoner

Systemet leter etter søkeord f.eks. i variabelnavn og -definisjon.

Du kan velge å sortere treff etter rang (relevans) eller tittel.

Vanlige ord (det,er,har,en osv.) blir ignorert av søkemotoren og vil ikke gi treff.

Treff der søkeordet fremkommer tidlig eller mange ganger i treffet vil ha høy rang.

Avgrens søkeresultatet ved å klikke på språk og opphev avgrensningen ved å trykke på den grønne pila green arrow eller "Fjern valg".