Kodeliste

innv_invkat

 
Navn innv_invkat
Beskrivelse Innvandrerkategori
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
 
Kode Betegnelse Kommentar
A Uten innvandringsbakgrunn
B Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn
C Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre
D Utenlandsadoptert
E Utenlandsfødt med en norsk forelder
F Norskfødt med en utenlandsfødt forelder
G Født i utlandet av norske foreldre