Kodeliste

kyrkstat

 
Navn kyrkstat
Beskrivelse Kilde for arb.markedsstatus i ref. uka (se også type_ekstrapers)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
 
Kode Betegnelse Kommentar
0 0 Ikke registrert i kilderegistrene
1 1 Koblet lønnstakerforhold, AA-registeret koblet med LTO
2 2 Ukoblet arbeidstakerforhold, kun registrert i AA-registeret
3 3 Ukoblet lønnsforhold, kun registrert i LTO
3A 3A Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra PAI
3B 3B Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra SST
3C 3C Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra STS
3D 3D Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra Lønnsstatistikken for privat sektor
3E 3E Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra Sykefraværsregisteret
3F 3F Ukoblet lønnsforhold med tilleggsinformasjon fra Helseforetak
4 4 Selvangivelsesregisteret med næringsinntekt i primærnæringene
5 5 Selvangivelsesregisteret med næringsinntekt fra andre næringer
6 6 Vernepliktsregisteret / Siviltjenesteregisteret
6A 6A Vernepliktsregisteret
6B 6B Siviltjenesteregisteret
7 7 SOFA-søker-registeret
8 8 Ikkebosatte
9 9 Selvstendig fra fastlegeregisteret