Kodeliste

region_b

 
Navn region_b
Beskrivelse KOSTRA-region bostedsfylke
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
 
Kode Betegnelse Kommentar
010000 Østfold
020000 Akershus
030000 Oslo
040000 Hedmark
050000 Oppland
060000 Buskerud
070000 Vestfold
080000 Telemark
090000 Aust-Agder
100000 Vest-Agder
110000 Rogaland
120000 Hordaland
140000 Sogn og Fjordane
150000 Møre og Romsdal
160000 Sør-Trøndelag
170000 Nord-Trøndelag
180000 Nordland
190000 Troms
200000 Finnmark
33 Trøndelag samlet