Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

Historisk statistikk
7.11 Adopterte, etter type adopsjon1, kjønn og alder. 1960-2008
Årsgjennomsnitt. År I alt Alder Adopsjonstype
Under 3 år 3-11 år 12 år og over Utenlandsadopsjoner Stebarn Fosterbarn Andre2
1960  913 .. .. .. .. .. .. ..
1961  880 .. .. .. .. .. .. ..
1962  817 .. .. .. .. .. .. ..
1963  791  355 23  217 .. .. .. ..
1964  805  410  222  165 .. .. .. ..
1965  827  362  247  189 .. .. .. ..
1966  832  379  195  123 .. .. .. ..
1967  786  344  248  143 .. .. .. ..
1968  797  338  247  154 .. .. .. ..
1969  790  354  275  131 .. .. .. ..
1970  752  315  306  131  109  226 ..  417
1971  750  315  304  131  149  255 ..  346
1972  841  309  387  145  199  425 ..  217
1973  863  372  390  101  287  371 ..  205
1974 1 041  439  447  155  387  454 ..  200
1975  911  341  446  124  287  458 ..  166
1976 1 094  367  580  147  372  541 ..  181
1977 1 071  370  548  153  400  533 ..  138
1978  964  345  464  155  354  475 ..  135
1979  826  260  404  162  265  430 ..  131
1980  923  317  406  200  275  461 ..  187
1981  874  365  354  155  348  364 ..  162
1982  985  467  345  173  522  348 ..  115
1983  865  392  314  159  467  296 ..  102
1984  966  388  360  218  495  359 ..  112
1985  774  357  246  171  426  257 .. 91
1986  845  369  304  172  477  262 ..  106
1987  787  353  276  158  465  231 .. 91
1988  880  436  271  173  566  229 .. 85
1989  918  427  313  178  578  249 .. 91
1990  855  397  303  155  563  197 .. 95
1991  833  418  263  152  549  196 .. 88
1992  851  440  251  160  564  184 ..  103
1993  786  396  247  143  543  170 .. 73
1994  788  426  231  131  545  162 .. 81
1995  898  490  257  151  605  192 ..  101
1996  822  417  206  199  523  220 .. 79
1997  814  465  189  160  534  213 .. 67
19983 1 095  686  238  171  795  210 .. 89
1999  802  507  148  147  527  207 .. 68
2000  792  531  170 91  657  105 .. 30
2001  908  590  182  136  711  162 .. 35
2002  989  660  189  140  785  157 .. 47
2003  870  594  127  149  656  158 .. 56
2004  791  592  106 93  652  101 .. 38
2005  890  645  103  142  704  138 .. 48
2006  657  406  108  143  438  174 35 10
2007  703  377  166  160  417  236 43 7
2008  553  312 90  151  298  223 23 9
1  Fra og med 2006 er datagrunnlaget hentet fra adopsjonsregisteret. Før 2006 bygger statistikken på adopsjonsmeldinger utlånt fra Folkeregisteret.
2  Før 2006 omfatter dette fosterbarnsadopsjoner, anonyme adopsjoner og andre typer av adopsjoner. Fra og med 2006 er fosterbarnsadopsjoner i egen gruppe.
3  I 1998 er et betydelig etterslep av meldinger fra tidligere år medregnet.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/adopsjon/ 

Standardtegn i tabeller