Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

6.1 Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
År Medlemmer i kristne trossamfunn1 utenfor Den norske kirke
I alt I alt Adventistsamfunnet De frie evangeliske forsamlinger Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Norge Den ortodokse kirke Den romersk-katolske kirke Det norske Baptistsamfunn Det norske misjonsforbund Jehovas Vitner Metodistkirken i Norge Pinsemenigheter Buddisme Hinduisme Islam Jødedom Sikhisme Livssynssamfunn2
1971  111 263 .. 6 090 .. 18 984 .. 9 366 11 880 3 804 . 17 622 35 874 .. .. ..  855 .. .
1972  113 404 .. 5 676 .. 18 979 68 10 129 11 880 3 953 . 17 216 36 919 .. .. ..  838 .. .
1973  115 119 .. 6 238 .. 18 894 .. 10 564 11 944 4 242 . 17 202 37 395 .. .. ..  873 .. .
1974  118 173 .. 6 399 .. 18 904 71 11 120 12 156 4 512 .. 17 211 38 685 .. .. ..  887 .. .
1975  121 159 .. 6 381 .. 18 904 .. 11 293 12 205 4 776 .. 17 263 39 894 .. .. ..  837 .. .
1976  122 618 .. 6 379 .. 19 260 .. 11 741 12 241 4 941 .. 17 323 40 400 .. .. ..  829 .. .
1977  123 585 .. 6 370 .. 19 468 .. 12 093 12 270 4 966 .. 17 226 40 839 .. .. ..  843 .. .
1978  124 552 .. 6 452 .. 19 426 .. 12 518 12 012 5 105 .. 17 149 41 148 .. .. ..  871 .. .
1979  127 189 .. 6 557 .. 19 444 .. 13 216 12 089 5 299 .. 16 987 41 989 .. .. ..  884 .. .
1980  128 184 .. 6 595 .. 19 357 .. 13 923 12 098 5 510 .. 17 120 42 518 .. .. ..  915 .. .
1981  133 028 .. 6 531 .. 19 328 .. 14 571 12 131 5 790 .. 17 113 44 457 .. .. ..  926 .. .
1982  134 349 .. 6 625 .. 19 712 .. 15 615 12 271 5 942 .. 16 858 42 964 .. .. ..  949 .. .
1983  144 524 .. 6 695  975 19 695 .. 16 448 12 369 6 175 .. 16 609 43 423 .. .. 3 540  955 .. 11 977
1984  146 205 .. 6 653  657 19 610 .. 16 985 12 576 6 445 .. 15 995 44 181 .. .. 4 423  877 .. 18 224
1985  159 989 .. 6 690 1 067 20 123 .. 18 212 12 458 6 569 .. 15 618 43 247 .. .. 8 214 1 004 .. 28 352
1986  170 825 .. 6 759 1 091 20 114 .. 19 402 12 380 6 879 13 149 15 479 44 131 .. .. 10 520 1 015 .. 32 671
1987  173 975 .. 6 520 1 460 20 266 .. 20 081 12 055 7 001 13 436 15 436 42 898 .. .. 12 090 1 042 .. 37 118
1988  183 271 .. 6 461 1 516 20 321 .. 23 010 12 226 7 133 13 900 15 426 44 780 .. .. 14 727 1 044 .. 41 173
1989  190 606 .. 6 630 1 901 20 248 .. 24 750 11 644 7 243 14 387 15 479 44 040 .. .. 16 322 1 045 .. 45 616
1990  197 645 .. 6 631 2 054 20 360 1 222 26 580 11 836 7 416 14 749 15 447 43 471 3 012 .. 19 189 1 000 1 078 49 428
1991  206 029 .. 6 382 2 136 20 511 .. 28 033 11 794 7 583 15 013 15 095 44 493 3 197 .. 22 158 1 035 .. 51 464
1992  215 386 .. 6 409 2 788 20 336 .. 30 027 11 350 7 767 15 146 14 949 43 422 3 499 .. 28 906 1 073 .. 54 553
1993  212 132 .. 6 511 3 388 20 662 .. 31 562 11 196 7 887 15 267 14 841 44 008 3 791 .. 21 685  998 .. 57 452
1994  229 301 .. 6 413 3 888 20 829 .. 32 550 11 321 8 088 15 348 14 657 44 077 4 047 1 653 32 811 1 033 1 333 59 855
1995  243 325 .. 6 356 4 051 20 615 .. 33 937 11 362 8 130 15 277 14 045 43 755 5 427 1 636 40 550 1 045 1 334 61 612
1996  237 733 .. 6 319 4 346 20 618  871 35 284 10 970 7 934 15 168 13 976 41 459 5 617 1 657 42 134 1 048  147 64 322
1997  251 009 .. 6 243 4 051 20 615 2 264 33 937 11 362 8 146 15 277 14 045 45 344 6 095 1 494 40 550 1 011  116 61 612
1998  260 362 .. 6 188 3 373 20 804 1 812 37 894 10 503 8 311 15 113 13 518 43 768 6 324  864 40 780 1 047  455 69 894
1999  267 707 .. 6 096 3 605 20 899 1 915 40 203 10 404 8 182 15 083 13 204 44 094 6 779  293 45 145 1 041  158 68 253
2000  286 611 .. 5 998 3 702 21 163 2 315 41 485 10 352 8 309 15 055 13 130 45 006 7 031 1 303 49 633 1 015 1 772 67 950
2001  292 059 .. 5 853 3 835 21 303 3 279 42 399 10 385 8 445 14 812 12 918 43 019 8 020 2 443 62 051  992 1 974 70 363
2002  304 492 .. 5 732 4 057 21 289 3 868 43 264 10 288 8 503 14 686 12 766 44 441 8 212 2 734 68 099 1 008 2 172 69 807
2003  317 121 .. 5 629 3 987 21 320 4 588 44 153 10 260 9 050 14 580 12 642 45 624 8 857 2 926 73 391  926 2 404 69 652
2004  328 400 .. 5 530 4 032 21 389 4 827 46 308 10 261 8 745 14 553 12 468 45 875 9 898 3 009 77 857  961 3 110 69 610
20053  382 986  215 090 5 567 3 653 21 140 5 028 43 118 9 549 8 505 14 502 11 981 42 744 9 471 3 769 76 621  909 2 298 73 517
2006  383 510  216 141 5 258 3 514 19 308 5 494 46 440 8 745 8 154 14 568 11 324 39 492 9 934 3 669 72 023  870 2 257 77 271
2007  403 909  225 507 5 281 3 628 19 524 6 075 51 508 9 071 8 399 14 756 11 299 40 398 10 753 4 098 79 068  868 2 440 79 722
2008  411 790  226 969 5 177 3 455 19 496 6 771 54 011 9 492 8 476 14 856 11 133 39 866 11 038 4 566 83 684  850 2 537 80 659
2009  431 287  234 772 5 086 3 434 19 262 7 664 57 348 9 382 8 497 14 976 10 974 39 590 12 252 5 238 92 744  803 2 713 81 124
1  Omfatter trossamfunn/menigheter med statstilskudd. jf. lov om trossamfunn av 13. juni 1969.
2  Livssynssamfunn med statstilskudd, jf. lov om tilskudd til livssynssamfunn av 12. juni 1981. Omfatter i hele perioden kun Human-Etisk Forbund. F.o.m. 1985 medregnet barn under 15 år.
3  Fra 2005 er det lagt til grunn et nytt registreringssystem for tallet på medlemmer, og statistikken kan ikke sammenlignes direkte med tidligere år.
Kilde: Statistisk årbok og Ukens statistikk fram til 1999. Deretter Trossamfunn utenfor Den norske kirke.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/trosamf/ 

Standardtegn i tabeller