Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

5.9 Realskoler og gymnas
Skoleår Skoler Lærere Klasser Elever
I full post I timepost Realskoler1 Gymnas I alt Realskoler1 Gymnas
I alt Gutter Jenter I alt Gutter Jenter
1875/76  154 1 085  102  797 52 14 644 14 274 .. ..  370 .. ..
1880/81  166 1 213 98  866 63 15 975 15 289 .. ..  686 .. ..
1885/86  170 1 450 .. 1 003 83 18 044 17 086 .. ..  958 .. ..
1890/91  172 1 572 .. 1 140 81 18 656 17 980 .. ..  676 .. ..
1895/96  172 1 474 .. 1 101 89 19 340 18 485 .. ..  855 .. ..
1900/01  167 1 478 ..  975 87 20 074 18 761 9 840 8 921 1 313 1 158  155
1905/06  195 1 671 .. 1 055  104 20 749 19 230 10 033 9 197 1 519 1 169  350
1910/11  201 1 321  414 1 083  118 22 476 20 462 10 638 9 824 2 014 1 441  573
1915/16  193 1 403  453 1 152  169 26 071 22 800 10 790 12 010 3 271 2 219 1 052
1920/21  201 1 643  470 1 227  198 34 011 29 801 15 316 14 485 4 210 3 056 1 154
1925/26  239 1 676  423 1 077  313 28 538 22 648 12 045 10 603 5 890 3 990 1 900
1930/31  188 1 457  343  946  288 25 342 20 325 10 950 9 375 5 017 3 444 1 573
1935/36  194 1 627  385 1 021  337 31 642 24 502 13 288 11 214 7 140 4 890 2 250
1940/41  250 1 936  648 1 074  448 36 127 25 847 13 163 12 684 10 280 6 663 3 617
1945/46  289 2 208  882 1 151  638 44 356 28 883 15 601 13 282 15 473 9 495 5 978
1950/51  296 2 450  917 1 176  594 37 435 26 211 13 402 12 809 11 224 6 671 4 553
1955/56  296 2 941 1 082 1 368  686 49 102 34 319 17 312 17 007 14 783 8 612 6 171
1960/61  316 4 443 1 964 2 415  996 92 470 67 187 33 586 33 601 25 283 14 539 10 744
1965/66  322 5 276 2 414 2 494 1 615  106 918 66 009 32 413 33 596 40 909 23 392 17 517
1970/71  260 4 324 1 754 1 043 2 037 76 949 26 600 12 796 13 804 50 349 27 152 23 197
1975/76  191 3 947 1 153 .. .. 66 088  118 61 57 65 970 31 968 34 002
1  Gruppen realskoler omfatter også de tidligere Høiere Almueskoler på landet og i byene, kommunale og private Gutte- og Pigeskoler, Borgerskoler og Middelskoler, medregnet middelskolenes forberedelsesklasser.
Kilde: NOS Utdanningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller