Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

5.1 Elever og studenter, etter skoleslag
År (pr 1. okt.) Elever i alt Grunn-, framhalds- og spesialskoler2 Videregående skoler Høgskoler1 Universiteter og vitenskapelige høgskoler
Folkehøgskoler Realskoler, gymnas/allmenne fag Fag- og yrkesskoler/yrkesfag1
1957  588 272  473 856 4 367 60 087 . 43 140 . 6 822
1958  609 860  480 063 4 701 70 660 . 46 230 . 8 206
1959  625 777  483 944 4 968 79 950 . 48 490 . 8 425
1960  640 251  482 242 4 980 92 470 . 50 950 . 9 609
1961 .. .. 5 257 .. . .. . 11 076
1962  658 821  479 692 5 440  103 105 . 58 030 . 12 554
1963  674 212  482 830 5 881  105 909 . 64 651 . 14 941
1964  684 872  485 079 6 107  106 848 . 69 569 . 17 269
1965  697 369  492 051 5 946  106 918 . 72 816 . 19 638
1966  708 122  502 091 6 022  103 197 . 75 663 . 21 149
1967  717 761  512 169 6 119 98 300 . 78 914 . 22 259
1968  728 620  525 114 6 126 91 154 . 82 111 . 24 115
1969  740 131  537 172 6 720 83 804 . 84 952 . 27 483
1970  752 723  548 794 6 916 76 949 . 89 899 . 30 165
1971  763 922  564 226 7 078 72 464 66 772 . 20 522 32 860
1972  777 280  571 320 7 417 68 686 71 606 . 22 831 35 420
1973  788 939  577 375 7 673 66 125 73 928 . 26 550 37 288
1974  794 967  583 239 7 651 64 202 75 293 . 25 314 39 268
1975  805 451  586 330 7 779 66 088 78 525 . 25 866 40 863
1976  815 938  590 816 7 772 67 025 82 730 . 26 981 40 614
1977  825 124  593 298 7 482 70 108 87 526 . 27 404 39 306
1978  838 219  595 964 7 563 71 478 94 599 . 29 077 39 538
1979  847 837  597 271 7 736 71 806 98 972 . 31 409 40 643
1980  852 469  594 949 7 670 72 788  103 206 . 33 236 40 620
1981  855 351  589 411 7 646 73 923  102 765 . 41 779 39 827
1982  856 136  580 088 7 316 75 694  105 030 . 47 006 41 002
1983  855 383  568 685 7 064 76 071  113 182 . 49 014 41 367
1984  851 005  553 271 6 433 77 422  120 344 . 51 162 42 373
1985  841 142  536 954 5 508 80 152  123 969 . 52 901 41 658
1986  832 280  523 101 5 163 78 379  122 526 . 60 416 42 695
1987  813 913  508 423 4 948 75 584  119 944 . 61 044 43 970
1988  815 925  495 254 5 749 76 063  127 253 . 63 722 47 884
1989  854 296  485 388 6 214 82 445  153 627 . 70 000 56 622
1990  865 951  475 344 6 410 87 733  159 482 . 73 675 63 307
1991  877 824  469 482 6 387 91 187  161 903 . 80 616 68 249
1992  886 547  463 948 6 368 94 044  160 019 . 88 390 73 778
1993  887 880  466 991 6 101 93 217  156 557 . 87 987 77 027
1994  884 976  470 936 5 924 96 840  142 836 . 88 931 79 509
1995  889 239  477 236 5 638 98 062  132 158 . 93 188 82 957
1996  904 606  487 398 4 969  106 056  125 179 . 95 831 85 173
1997  972 799  558 247 6 809  102 787  124 982 . 96 490 83 484
1998  983 218  569 044 6 315  100 407  124 215 .  102 109 81 128
1999  994 420  580 261 6 104 98 888  118 017 .  112 184 78 966
2000 1 001 958  590 471 5 692 97 279  117 845 .  109 111 81 560
2001 1 012 841  599 468 5 710 95 584  114 466 .  116 255 81 358
2002 1 039 057  610 297 5 713 92 138  122 216 .  128 138 80 555
2003 1 062 507  617 577 6 052 92 309  136 799 .  130 155 79 615
2004 1 056 203  618 250 6 051 90 562  130 339 .  130 527 80 474
20053 1 068 341  619 640 6 258 95 865  135 314 .  123 159 88 105
2006 1 078 602  619 038 6 028  102 774  139 533 .  124 863 86 366
2007 1 075 427  616 388 5 985  105 468  139 348 .  117 092 91 146
2008 1 078 746  614 033 6 168  105 277  139 085 .  102 367  111 816
1  Før 1971 var høgskolene tatt med under fag- og yrkesskoler. Fra og med 1981 er enkelte skoler som tidligere ble regnet som videregående skoler registrert som høgskoler. Dette gjelder sykepleier-, vernepleier- og radiografskolene, Statens skole for proteseteknikk, Statens operaskole og Statens teaterskole. Fra og med 1982 er maritime høgskoler og avdelinger ved Bedriftsøkonomisk Institutt overført fra fag- og yrkesskoler til høgskoler.
2  Fra 1993 er ikke spesialskoler medregnet.
3  Fra 2005 og fremover har flere høgskoler fått status som universiteter og vitenskapelige høgskoler.
Kilde: NOS Utdanningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller