Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

5.14 Universiteter og høgskoler. Studenter
År I alt I alt Universiteter og vitenskapelige høgskoler2 Høgskoler1
Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
1971 53 382 36 657 16 725 32 860 22 942 9 918 20 522 13 715 6 807
1972 58 251 39 094 19 157 35 420 24 267 11 153 22 831 14 827 8 004
1973 63 838 41 953 21 885 37 288 24 949 12 339 26 550 17 004 9 546
1974 64 582 41 335 23 247 39 268 25 667 13 601 25 314 15 668 9 646
1975 66 729 41 604 25 125 40 863 26 136 14 727 25 866 15 468 10 398
1976 67 595 41 778 25 817 40 614 25 818 14 796 26 981 15 960 11 021
1977 66 710 39 993 26 717 39 306 24 714 14 592 27 404 15 279 12 125
1978 68 615 40 333 28 282 39 538 24 402 15 136 29 077 15 931 13 146
1979 72 052 41 030 31 022 40 643 24 376 16 267 31 409 16 654 14 755
1980 73 856 41 069 32 787 40 620 23 978 16 642 33 236 17 091 16 145
1981 81 606 41 633 39 973 39 827 23 016 16 811 41 779 18 617 23 162
1982 88 008 45 100 42 908 41 002 22 959 18 043 47 006 22 141 24 865
1983 90 381 45 717 44 664 41 367 22 779 18 588 49 014 22 938 26 076
1984 93 535 47 104 46 431 42 373 22 816 19 557 51 162 24 288 26 874
1985 94 559 47 457 47 102 41 658 22 125 19 533 52 901 25 332 27 569
1986  103 111 50 543 52 568 42 695 22 082 20 613 60 416 28 461 31 955
1987  105 014 49 187 55 827 43 970 22 413 21 557 61 044 26 774 34 270
1988  111 606 51 625 59 981 47 884 23 935 23 949 63 722 27 690 36 032
1989  126 622 58 448 68 174 56 622 27 592 29 030 70 000 30 856 39 144
19903  133 817 62 464 71 353 62 734 30 197 32 537 71 083 32 267 38 816
1991  143 105 66 479 76 626 67 372 32 263 35 109 75 733 34 216 41 517
1992  154 992 71 443 83 549 72 909 34 732 38 177 82 083 36 711 45 372
1993  165 014 74 881 90 133 77 027 36 714 40 313 87 987 38 167 49 820
1994  168 440 75 390 93 050 79 509 37 788 41 721 88 931 37 602 51 329
1995  176 145 77 708 98 437 82 957 39 225 43 732 93 188 38 483 54 705
1996  181 004 78 119  102 885 85 173 40 113 45 060 95 831 38 006 57 825
1997  179 974 76 971  103 003 83 484 39 546 43 938 96 490 37 425 59 065
1998  183 237 76 737  106 500 81 128 37 962 43 166  102 109 38 775 63 334
1999  191 150 78 831  112 319 78 966 36 232 42 734  112 184 42 599 69 585
2000  190 671 77 751  112 920 81 560 37 673 43 887  109 111 40 078 69 033
2001  197 613 79 739  117 874 81 358 37 129 44 229  116 255 42 610 73 645
20024  208 693 83 328  125 365 80 555 35 759 44 796  128 138 47 569 80 569
2003  209 770 84 097  125 673 79 615 35 670 43 945  130 155 48 427 81 728
2004  211 001 85 144  125 857 80 474 36 358 44 116  130 527 48 786 81 741
20055  211 264 84 967  126 297 88 105 38 955 49 150  123 159 46 012 77 147
2006  211 229 83 805  127 424 86 366 37 757 48 609  124 863 46 048 78 815
20076  208 238 81 467  126 771 91 146 39 296 51 850  117 092 42 171 74 921
20087  214 183 83 245  130 938  111 816 48 952 62 864  102 367 34 293 68 074
1  Se note 1, tabell 5.1.
2  Vitenskapelige høgskoler omfatter skoleslag i det norske utdanningssystemet på universitetsnivå innenfor snevrere fagområder med samme type ansvar og fullmakter for utdanning, forskning og forskerutdanning. Vitenskapelige høgskoler inkluderer Norges handelshøyskole, Menighetsfakultetet, Norges veterinærhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole og fra og med 2008 Handelshøyskolen BI og Misjonshøgskolen.
3  En person som på tellingstidpunktet deltok i mer enn en utdanningsaktivitet, er fra og med 1990 kun regnet med under den ene utdanningsaktiviteten. Tidligere kunne en person være registrert på flere utdanningsaktiviteter.
4  Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert fra og med 2002. Bedriftskurs fra Handelshøgskolen BI er inkludert fra og med 2002.
5  Universitetet i Stavanger, tidligere høgskolen i Stavanger og Universitetet for miljø- og biovitenskap, tidligere Norges Landbrukshøgskole, er klassifisert som universiteter fra 1. januar 2005.
6  Universitetet i Agder, tidligere høgskolen i Agder, er klassifisert som universitet fra 1. september 2007.
7  Handelshøyskolen BI og Misjonshøgskolen, tidligere private høgskoler, har fra og med 1. juni 2008 fått status som vitenskapelige høgskoler.
Kilde: NOS Utdanningsstatistikk. Utdanningsstatistikk, universiteter og høgskoler, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/04/02/40/ 

Standardtegn i tabeller