Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

4.8 Dødsfall i første leveår, etter årsak
Dødsårsak 1931-1935 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004
  Dødsfall per år
Alle årsaker 1 947 2 087 2 048 1 415 1 251 1 096  928  714  471  410  450  322  244  200
Medfødte misdannelser 42  121  156  207  212  216  185  172  137  130  122 99 81 63
Fødselsskader 35 71  114  138  136  117 86 48 27 17 3 5 - -
Andre bestemte sykdommer og tilstander hos nyfødte 42  107 84  158  178  181  226              
For tidlig fødsel  282  301  358  209  242  243  205 2317  150 98  141  109 91 84
Medfødt svakhet og andre ubestemte tilstander hos nyfødte  462  271  269  171 59 40 9              
Tuberkulose 44 20 13 5 1 0 - - - - - - - -
Alm. infeksiøse sykdommer1 63 92 51 15 7 3 1 - 1 - - - - -
Andre infeksiøse sykdommer 41 45 45 22 17 7 10 15 18 15 10 14 6 6
Lungebetennelse, influensa  333  404  397  195  140 91 50 32 22 20 13 4 3 1
Andre sykdommer i åndedretts- organene 41 45 42 22 19 11 7 6 5 4 17 12 8 6
Akutt gastroenteritt 85 92 78 39 27 18 14 6 3 2 - - - -
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 53 31 26 18 21 17 18 16 14 10 2 4 4 3
Andre sykdommer  194  130  121 72 64 43 54 36 18 19 23 22 17 15
Voldsomme dødsfall 12 20 20 23 28 32 34 17 9 4 4 4 4 4
Ukjent årsak  218  337  274  121  100 77 29 49 67 91  115 49 31 19
                             
  Døde per 10 000 levendefødte
Alle årsaker  449,1  372,4  310,8  226,3  198,5  171,2  139,1  116,3 91,0 80,9 80,8 53,6 41,0 35,2
Medfødte misdannelser 9,8 21,5 23,6 33,2 33,6 33,8 27,7 28,0 26,5 25,7 21,9 16,5 13,6 11,1
Fødselsskader 8,0 12,7 17,3 22,0 21,6 18,3 12,9 7,8 5,2 3,4 0,5 0,8 - -
Andre bestemte sykdommer og tilstander hos nyfødte 9,8 19,1 12,7 25,1 28,3 28,3 33,9              
For tidlig fødsel 65,1 53,7 54,4 33,5 38,5 38,0 30,8 251,6 29,0 19,3 25,3 18,1 15,3 14,8
Medfødt svakhet og andre ubestemte tilstander hos nyfødte  106,6 48,4 40,8 27,4 9,4 6,3 1,4              
Tuberkulose 10,1 3,6 2,0 0,7 0,1 0,0 0,0 - - - - - - -
Alm. infeksiøse sykdommer1 14,5 16,4 7,7 2,3 1,2 0,4 0,1 0,0 0,2 - - - - -
Andre infeksiøse sykdommer 9,4 8,0 6,8 3,6 2,8 1,1 1,5 2,4 3,5 3,0 1,8 2,3 1,0 1,1
Lungebetennelse, influensa 76,9 72,0 60,3 31,1 22,4 14,2 7,4 5,2 4,3 4,0 2,3 0,7 0,5 0,2
Andre sykdommer i åndedretts- organene 9,4 8,1 6,3 3,6 2,9 1,6 1,0 1,0 1,0 0,8 3,1 2,0 1,3 1,1
Akutt gastroenteritt 19,5 16,4 11,9 6,1 4,2 2,8 2,0 1,0 0,6 0,4 - - - -
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 12,3 5,6 4,0 3,0 3,3 2,7 2,7 2,6 2,8 2,0 0,4 0,7 0,7 0,5
Andre sykdommer 44,7 23,2 18,3 11,7 10,0 6,7 8,1 5,9 3,5 3,8 4,1 3,7 2,9 2,6
Voldsomme dødsfall 3,0 3,5 3,1 3,4 4,4 4,8 5,1 2,8 1,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Ukjent årsak 50,0 60,2 41,6 19,6 15,8 12,2 4,4 8,0 13,0 18,0 20,7 8,2 5,2 3,3
1  Skarlagensfeber, difteri, kikhoste og meslinger.
2  Ved overgang til den 8. revisjon av internasjonal klassifikasjon kan enkelte årsaker for barn i 1. leveår ikke sammenliknes direkte med tidligere år. For tidlig fødsel, medfødt svakhet osv. blir nå stort sett registrert under årsaker hos moren.
Kilde: NOS Dødsårsaker.

Standardtegn i tabeller