Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.9 Folkemengde, etter fødeland1. Landområder
År I alt Norge Utlandet
Utlandet i alt Norden Nordic Vest-Europa ellers, unntatt Tyrkia Øst-Europa2 Nord-Amerika, Oseania Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia
31.12.1865 1 701 756 1 680 509 21 247 19 259 1 849 45 78 16
31.12.1875 1 813 424 31 776 192 37 232 34 254 2 433  242  261 42
31.12.1890 2 000 917 31 953 408 47 509 43 158 2 800  278 1 126  147
3.12.1900 2 240 032 32 175 391 64 641 55 619 4 472  506 3 731  313
1.12.1910 2 391 782 2 335 666 56 116 44 671 4 799  867 5 329  450
1.12.1920 2 649 775 32 575 083 74 692 55 940 7 396 1 755 8 906  695
1.12.1930 2 814 194 32 760 612 53 582 37 728 5 957 1 421 7 589  887
3.12.1946 3 156 950 3 106 959 49 991 27 909 9 841 1 443 9 327 1 471
1.12.1950 3 278 546 3 232 004 46 542 26 274 8 843 2 388 7 912 1 125
1.11.1960 3 591 234 33 528 784 62 450 32 273 13 788 4 110 9 729 2 550
1.11.1970 3 874 133 33 798 395 75 738 32 322 19 043 5 697 13 228 5 448
1.11.1980 4 091 132 3 977 072  114 060 37 808 27 319 6 461 18 472 24 000
1.1.1986 4 159 187 4 017 495  141 692 42 685 33 344 7 917 18 364 39 382
1.1.1990 4 233 116 4 049 807  183 309 45 106 34 206 12 103 17 943 73 951
1.1.2000 4 478 497 4 186 057  292 438 66 615 41 241 41 874 18 542  124 166
1.1.2001 4 503 436 4 198 401  305 033 66 755 41 507 43 396 18 283  135 092
1.1.2002 4 524 066 4 208 919  315 145 66 761 42 146 44 304 18 198  143 736
1.1.2003 4 552 252 4 218 397  333 855 67 240 43 487 47 352 18 318  157 458
1.1.2004 4 577 457 4 230 177  347 280 67 068 44 448 49 885 18 493  167 386
1.1.2005 4 606 363 4 245 220  361 143 66 516 45 785 54 256 18 497  176 089
1.1.2006 4 640 219 4 259 852  380 367 67 139 47 735 60 404 18 674  186 415
1.1.2007 4 681 134 4 276 025  405 109 68 214 50 729 70 824 19 152  196 190
1.1.2008 4 737 171 4 291 811  445 360 70 368 56 030 90 035 19 781  209 146
1.1.2009 4 799 252 4 310 499  488 753 73 325 62 004  109 345 20 606  223 473
                 
  Prosent
31.12.1865  100,0 98,8 1,2 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0
31.12.1875  100,0 97,9 2,1 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0
31.12.1890  100,0 97,6 2,4 2,2 0,1 0,0 0,1 0,0
3.12.1900  100,0 97,1 2,9 2,5 0,2 0,0 0,2 0,0
1.12.1910  100,0 97,7 2,3 1,9 0,2 0,0 0,2 0,0
1.12.1920  100,0 97,2 2,8 2,1 0,3 0,1 0,3 0,0
1.12.1930  100,0 98,1 1,9 1,3 0,2 0,1 0,3 0,0
3.12.1946  100,0 98,4 1,6 0,9 0,3 0,0 0,3 0,0
1.12.1950  100,0 98,6 1,4 0,8 0,3 0,1 0,2 0,0
1.11.1960  100,0 98,3 1,7 0,9 0,4 0,1 0,3 0,1
1.11.1970  100,0 98,0 2,0 0,8 0,5 0,1 0,3 0,1
1.11.1980  100,0 97,2 2,8 0,9 0,7 0,2 0,5 0,6
1.1.1986  100,0 96,6 3,4 1,0 0,8 0,2 0,4 0,9
1.1.1990  100,0 95,7 4,3 1,1 0,8 0,3 0,4 1,7
1.1.2000  100,0 95,6 4,4 1,0 0,8 0,3 0,4 1,9
1.1.2001  100,0 95,4 4,6 1,1 0,8 0,3 0,4 2,0
1.1.2002  100,0 95,2 4,8 1,1 0,8 0,4 0,4 2,1
1.1.2003  100,0 92,7 7,3 1,5 1,0 1,0 0,4 3,5
1.1.2004  100,0 92,4 7,6 1,5 1,0 1,1 0,4 3,7
1.1.2005  100,0 92,2 7,8 1,4 1,0 1,2 0,4 3,8
1.1.2006  100,0 91,8 8,2 1,4 1,0 1,3 0,4 4,0
1.1.2007  100,0 91,3 8,7 1,5 1,1 1,5 0,4 4,2
1.1.2008  100,0 90,6 9,4 1,5 1,2 1,9 0,4 4,4
1.1.2009  100,0 89,8 10,2 1,5 1,3 2,3 0,4 4,7
                 
  Prosent, utenlandsfødte
31.12.1865      100,0 90,6 8,7 0,2 0,4 0,1
31.12.1875      100,0 92,0 6,5 0,7 0,7 0,1
31.12.1890      100,0 90,8 5,9 0,6 2,4 0,3
3.12.1900      100,0 86,0 6,9 0,8 5,8 0,5
1.12.1910      100,0 79,6 8,6 1,6 9,5 0,8
1.12.1920      100,0 74,9 9,9 2,4 11,9 0,9
1.12.1930      100,0 70,4 11,1 2,7 14,2 1,7
3.12.1946      100,0 55,8 19,7 2,9 18,7 2,9
1.12.1950      100,0 56,4 19,0 5,1 17,0 2,4
1.11.1960      100,0 51,7 22,1 6,6 15,6 4,1
1.11.1970      100,0 42,7 25,1 7,5 17,5 7,2
1.11.1980      100,0 33,1 24,0 5,7 16,2 21,0
1.1.1986      100,0 30,1 23,5 5,6 13,0 27,8
1.1.1990      100,0 24,6 18,7 6,6 9,8 40,3
1.1.2000      100,0 23,6 17,7 6,9 9,4 42,4
1.1.2001      100,0 23,0 17,0 7,3 9,1 43,7
1.1.2002      100,0 22,4 16,5 8,1 8,7 44,2
1.1.2003      100,0 20,1 13,0 14,2 5,5 47,2
1.1.2004      100,0 19,3 12,8 14,4 5,3 48,2
1.1.2005      100,0 18,4 12,7 15,0 5,1 48,8
1.1.2006      100,0 17,7 12,5 15,9 4,9 49,0
1.1.2007      100,0 16,8 12,5 17,5 4,7 48,4
1.1.2008      100,0 15,8 12,6 20,2 4,4 47,0
1.1.2009      100,0 15,0 12,7 22,4 4,2 45,7
1  "I alt"-tallene er hjemmehørende folkemengde. For 1875-1910 er utenlandsfødte tilstedeværende folkemengde som gir 1-3 prosent høyere tall for utenlandsfødte og tilsvarende reduserte tall for norskfødte.
2  Det er så langt som mulig tatt utgangspunkt i den politiske situasjonen 1950-1990.
3  Fødte på havet og personer med uoppgitt fødeland er regnet som fødte i Norge, i motsetning til i de originale tabellene der de er regnet som utenlandsfødte.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/innvbef/ 

Standardtegn i tabeller