Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.8 Andel samboende1 og gifte2 personer i ulike aldersgrupper. Prosent
År Alder. År Antall spurte
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 70-79
Kvinner                      
Samboende                      
1977 12 5 2 2 1 .. .. .. .. .. 3 817
19883 34 24 12 6 7 .. .. .. .. .. 3 298
1993 34 31 20 14 8 5 3 3 1 1 3 284
1998 33 37 27 18 13 8 6 6 2 1 3 811
2003 35 48 33 22 15 14 9 7 2 2 2 646
2008 36 44 34 24 20 21 9 8 5 2 2 367
                       
Gifte                      
1977 45 81 87 86 87 .. .. .. .. .. 3 817
19883 20 53 71 79 80 .. .. .. .. .. 3 298
1993 9 40 60 67 73 78 78 74 66 46 3 284
1998 7 30 53 63 68 73 69 74 70 42 3 811
2003 8 24 43 58 64 63 70 74 64 53 2 646
2008 7 23 49 56 61 61 67 69 68 53 2 367
                       
Menn                      
Samboende                      
19883 .. 28 .. .. 7 .. .. .. .. .. 1 543
1993 19 33 25 17 9 6 5 5 4 2 3 406
1998 17 38 29 22 21 11 10 5 5 2 3 768
2003 35 48 33 22 15 14 9 7 2 2 2 646
2008 36 44 34 24 20 21 9 8 5 2 2 367
                       
Gifte                      
19883 .. 43 .. .. 80 .. .. .. .. .. 1 543
1993 5 24 49 68 76 78 85 76 77 75 3 406
1998 7 30 53 63 68 73 69 74 70 42 3 811
2003 8 24 43 58 64 63 70 74 64 53 2 646
2008 7 23 49 56 61 61 67 69 68 53 2 367
1  Samboende er personer som lever sammen med en av motsatt kjønn i ekteskapsliknende forhold uten å være formelt gift med vedkommende.
2  Alle tall i tabellen er basert på intervjuundersøkelser. Manglende svar gjør at andelen gifte kan avvike noe fra den løpende befolkningsstatistikken.
3  Tallene for aldersgruppene 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 og 40-44 år gjelder personer henholdsvis 23, 28, 33, 38 og 43 år gamle.
Kilde: Fruktbarhetsundersøkelsen 1977, Familie- og yrkesundersøkelsen 1988, Omnibusundersøkelser 1993-2004 og Reiselivsundersøkelsen fra 2005.

Standardtegn i tabeller