Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.33 Privathusholdninger, etter tallet på personer i husholdningen
År Privathusholdninger i alt Tallet på personer i husholdningen
1 2 3 4 5 6 7-
  Absolutte tall
1.12. 19201, 2  574 463 54 182 84 616 93 349 88 746 75 803 60 619  117 148
1.12. 19301, 2  653 071 66 148  104 388  116 415  108 813 91 889 60 162  105 256
3.12. 19463  911 472  161 073  190 150  210 015  164 210 92 028 48 575 45 421
1.12. 19501  963 552  143 342  213 576  226 884  184 566  101 950 50 590 42 644
1.11. 1960 1 077 169  153 145  250 503  227 902  217 752  124 686 59 136 44 045
1.11. 1970 1 296 734  274 080  328 899  243 485  231 481  132 265 55 192 31 332
1.11. 1980 1 523 508  425 725  393 796  248 601  272 774  125 790 39 516 17 306
3.11. 1990 1 751 363  601 097  459 790  265 885  280 066  111 609 24 694 8 222
3.11. 2001 1 961 548  739 563  535 247  269 170  266 401  117 074 25 854 8 239
1.1. 2005 2 011 000  766 930  554 332  266 783  268 930  119 555 26 200 8 270
1.1. 2006 2 036 890  784 230  562 960  265 970  269 680  119 546 26 265 8 239
1.1. 2007 2 064 841  802 282  571 655  266 254  270 622  119 235 26 463 8 330
1.1. 2008 2 104 531  827 904  584 025  267 090  272 054  118 942 26 111 8 405
1.1. 2009 2 142 638  852 474  592 028  269 390  274 496  119 242 26 350 8 658
                 
  Prosent
1.12. 19201  100,0 9,4 14,7 16,3 15,4 13,2 10,6 20,4
1.12. 19301  100,0 10,1 16,0 17,8 16,7 14,1 9,2 16,1
3.12. 19463  100,0 17,7 20,9 23,0 18,0 10,1 5,3 5,0
1.12. 19501  100,0 14,9 22,2 23,5 19,2 10,6 5,3 4,4
1.11. 1960  100,0 14,2 23,3 21,2 20,2 11,6 5,5 4,1
1.11. 1970  100,0 21,1 25,3 18,8 17,9 10,2 4,3 2,4
1.11. 1980  100,0 27,9 25,9 16,3 17,9 8,3 2,6 1,1
3.11. 1990  100,0 34,3 26,3 15,2 16,0 6,4 1,4 0,5
3.11. 2001  100,0 37,7 27,3 13,7 13,6 6,0 1,3 0,4
1.1. 2005  100,0 38,1 27,6 13,3 13,4 5,9 1,3 0,4
1.1. 2006  100,0 38,5 27,6 13,1 13,2 5,9 1,3 0,4
1.1. 2007  100,0 38,9 27,7 12,9 13,1 5,8 1,3 0,4
1.1. 2008  100,0 39,3 27,8 12,7 12,9 5,7 1,2 0,4
1.1. 2009  100,0 39,8 27,6 12,6 12,8 5,6 1,2 0,4
1  Gjelder kosthusholdninger, mot ellers bohusholdninger.
2  Tallene er noe for lave, ettersom tallgrunnlaget for byene er leiligheter i stedet for husholdninger. I 1920 var det i alt 603 004 kosthusholdninger og i 1930 anslagsvis 690 000.
3  Ikke medregnet Finnmark. Medregnet Finnmark anslås kosthusholdninger i alt til 890 000.
Kilde: Folketellinger 1920-1990, Folke- og boligtelling 2001.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/fob/ og Familie- og husholdningsstatistikk 2005-:  http://www.ssb.no/familie/ 

Standardtegn i tabeller