Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.32 Familier, etter type
År Familier i alt1 Ektepar Samboerpar Mor med hjemmeboende barn2 Far med hjemmeboende barn2 Enslige4 Personer per familie
Uten hjemmeboende barn Med hjemmeboende barn2 Uten hjemmeboende barn Med hjemmeboende barn2, 3
  Antall
1.11.19605 1 414 349  228 902  592 838 .. .. 57 817 26 516  508 276 2,54
1.11.19705 1 532 388  284 059  623 567 .. .. 74 864 14 081  535 817 2,53
1.1.1975 1 589 920  300 400  632 094 .. .. 88 145 18 919  550 362 2,52
1.7.1977 1 629 317  304 997  633 036 .. .. 97 425 18 636  575 223 2,48
1.7.1980 1 684 297  308 288  625 206 .. ..  110 666 19 785  620 352 2,42
1.7.1982 1 736 833  313 043  617 791 .. ..  121 063 21 850  663 086 2,37
1.7.1984 1 783 695  313 779  607 542 .. ..  132 544 23 547  706 283 2,32
1.1.1987 1 857 967  310 205  588 555 .. ..  150 142 28 898  780 167 2,27
1.1.1987 1 843 429  310 812  597 934 .. 26 767  125 055 25 981  756 880 2,25
1.1.1989 1 896 635  313 984  571 396 .. 36 316  135 252 27 351  812 336 2,22
1.1.1991 1 935 647  316 521  553 746 .. 48 339  143 970 28 888  844 183 2,19
1.1.1993 1 983 074  318 097  536 034 .. 60 942  153 094 31 119  883 788 2,17
1.1.1995 2 019 388  321 128  522 446 .. 74 059  158 556 31 139  912 060 2,15
1.1.1997 2 052 354  329 483  512 823 .. 81 928  161 381 30 428  936 311 2,13
3.11.20015 2 024 991  352 682  481 722 77 608  126 524  141 682 30 894  813 879 2,21
1.1.2005 2 079 350  361 224  469 460 79 014  137 208  147 399 36 026  849 019 2,20
1.1.2006 2 104 472  365 972  464 628 81 678  141 154  148 904 37 320  864 816 2,19
1.1.2007 2 135 926  370 282  459 111 84 522  146 867  149 537 38 446  887 161 2,17
1.1.2008 2 177 926  376 075  455 862 89 026  151 610  149 628 39 573  916 152 2,16
1.1.2009 2 218 932  379 688  456 948 90 772  154 582  152 517 41 124  943 301 2,15
                   
  Prosent
1.11.1960  100,0 16,2 41,9 .. .. 4,1 1,9 35,9 .
1.11.1970  100,0 18,5 40,7 .. .. 4,9 0,9 35,0 .
1.1.1975  100,0 18,9 39,8 .. .. 5,5 1,2 34,6 .
1.7.1977  100,0 18,7 38,9 .. .. 6,0 1,1 35,8 .
1.7.1980  100,0 18,3 37,1 .. .. 6,6 1,2 36,8 .
1.7.1982  100,0 18,0 35,6 .. .. 7,0 1,3 38,2 .
1.7.1984  100,0 17,6 34,1 .. .. 7,4 1,3 39,6 .
1.1.1987  100,0 16,7 31,7 .. .. 8,1 1,6 42,0 .
1.1.1987  100,0 17,0 32,1 .. 1,5 6,8 1,4 41,3 .
1.1.1989  100,0 16,6 30,1 .. 1,9 7,1 1,4 42,8 .
1.1.1991  100,0 16,4 28,6 .. 2,5 7,4 1,5 43,6 .
1.1.1993  100,0 16,0 27,0 .. 3,1 7,7 1,6 44,6 .
1.1.1995  100,0 15,9 25,9 .. 3,7 7,9 1,5 45,2 .
1.1.1997  100,0 16,1 25,0 .. 4,0 7,9 1,5 45,6 .
3.11.2001  100,0 17,4 23,8 3,8 6,2 7,0 1,5 40,2 .
1.1.2005  100,0 17,4 22,6 3,8 6,6 7,1 1,7 40,8 .
1.1.2006  100,0 17,4 22,1 3,9 6,7 7,1 1,8 41,1 .
1.1.2007  100,0 17,3 21,5 4,0 6,9 7,0 1,8 41,5 .
1.1.2008  100,0 17,3 20,9 4,1 7,0 6,9 1,8 42,1 .
1.1.2009  100,0 17,1 20,6 4,1 7,0 6,9 1,9 42,5 .
1  Ikke medregnet familier med annen eller uoppgitt familietype. Fra 1987, etter brudd i tidsserien, er samboerpar med felles barn regnet som egen familietype. Fra 2001 er alle samboerpar regnet som egen familietype. Derved reduseres gruppene mor med barn, far med barn og enslige, samtidig som også tallene for andre familietyper påvirkes noe.
2  Uansett barnas alder.
3  Fra 1987-1997 inkluderer dette kun samboerpar med felles barn. Seinere er alle samboerpar med, både de uten barn og med felles barn og særkullsbarn.
4  Personer som er registrert bosatt alene. Til og med 1997 inneholder gruppen også personer som lever i samboerforhold uten barn, da slike forhold ikke ble fanget opp av statistikken da. Likeledes vil den ene parten i samboerforhold med særkullsbarn havne i gruppen enslige, dvs. den av partene som ikke er biologisk forelder til barnet.
5  Tall fra folketellingen. I 1960 og 1970 er familier i felleshusholdninger og familier uten fast bosted tatt med for å få samme definisjon som i den løpende familiestatistikken.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/02/01/20/ 

Standardtegn i tabeller