Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.31 Flyttinger fra og til utlandet, etter land
Land Årsgjennomsnitt
1961-1965 1966-19701 1971-1975 1976-19801 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
Innflyttinger                  
I alt 12 148 15 240 18 766 18 758 20 355 27 330 27 465 34 690 37 395
                   
Europa i alt 8 364 10 354 11 182 11 076 11 938 13 957 17 181 21 095 20 377
Danmark1 2 742 2 380 2 822 2 201 2 828 3 232 2 308 2 727 3 009
Finland  219  425  442  540  447  392  395 1 130  930
Færøyene .. .. 24 64 56 54  103  109 51
Island  148  204  241  402  422  422  450  683  430
Sverige 1 935 2 813 2 544 2 256 2 348 3 785 4 614 6 243 4 512
Belgia 62  101  183  177  110  159  188  224  191
Bulgaria .. 5 6 11 18 69 60 80  114
Bosnia-Hercegovina3 .. .. .. .. .. .. 2 175  569  208
Estland .. .. .. .. .. .. 60 83  158
Frankrike  183  222  332  628  583  445  529  599  519
Hellas .. 46 51 51 83 83 69 89 88
Irland .. 32 39 46 37 40 43 76 87
Italia  170  260  152  137  130  138  166  229  229
Latvia .. .. .. .. .. .. 39  107  153
Litauen .. .. .. .. .. .. 28 91  415
Nederland  295  343  403  449  364  362  388  479  570
Polen .. 89  112  133  257  485  322  268 1 324
Portugal .. 43 70 52 68 66 64 84 95
Romania5 .. 7 6 5 10 56 91  128  207
Russland6 .. 45 43 59 46 72  308  683 1 454
Serbia og Montenegro4 48  310  232  122 92  724 1 352 1 617  557
Spania  140  170  301  299  337  470  441  512  703
Storbritannia 1 048 1 418 1 886 2 334 2 541 1 832 1 587 1 835 1 582
Sveits  187  266  281  184  170  142  209  218  168
Tyskland7  874  883  799  731  740  727  833 1 400 1 654
Ukraina .. .. .. .. .. .. 18 61  214
Ungarn .. 36 27 23 30 39 45 88 90
Østerrike ..  116  126 72  103 63 76  109 94
Slovakia .. .. .. .. .. .. 4 39  110
Tsjekkia8 ..  107 23 21 29 27 17 61 85
Europa ellers  313 33 37 79 91 72  198  475  375
                   
Afrika i alt  301  544 1 123 1 187 1 252 2 235 1 960 2 687 3 939
Burundi .. .. .. .. .. .. 1 8 99
Eritrea .. .. .. .. .. .. 8 32  134
Etiopia .. 58 90  102  104  301  205  283  454
Ghana .. .. 22 20 36  168  126  109  155
Kenya .. 40  164  146  187  163  113  161  159
Kongo .. 11 29 10 10 46 33 28 96
Marokko .. .. 78  116  102  234  173  236  200
Nigeria .. 7 35 54 37 44 35 50 69
Somalia .. .. 1 3 8  315  444  832 1 297
Sør-Afrika .. 53 78 73 51 43 37 80 85
Tanzania .. 17  113  152  163  173  158  135  157
Uganda .. 17 76 5 2 17 51 64 90
Zambia .. .. 88 57 58 69 1 52 58
Afrika ellers  301  341  349  449  494  663  575  618  888
                   
Asia i alt  264  651 2 172 2 943 3 862 7 067 4 843 7 066 9 460
Afghanistan .. .. .. 4 1 52 16  106  811
Burma .. .. .. 2 4 9 4 3 87
Filippinene .. 19 73  156  422  578  429  386  666
Hongkong .. 18 .. 93  116  147 80 43 34
India 48 59  204  233  327  354  183  239  334
Indonesia .. 17 26 58 65 45 46 74  101
Irak .. .. 3 8 17  156  263 1 659 1 306
Iran .. 27 39 70 43  949  282  391  587
Japan 56  116  150  178  180  162  133  168  117
Kina .. 12 34 31 83  229  264  398  804
Libanon .. .. .. 20 21  142  100 74 84
Malaysia .. .. 10 27 61 59 61 60  103
Pakistan .. ..  747  562  733  972  620  794  815
Det palestinske området .. .. .. .. .. .. .. .. 49
Saudi-Arabia .. .. .. 56 81 74  176  171 49
Singapore .. .. 24  177  117 66  104  165  126
Sri Lanka .. .. .. 46  207  855  387  360  334
Syria .. .. 4 6 6 46 51 78  197
Sør-Korea .. .. ..  240  309  236  159  199  174
Thailand .. .. 42  107  132  275  270  410 1 052
Tyrkia .. 72  251  297  225  665  460  550  634
Vietnam .. .. 29  220  325  552  377  191  303
Asia ellers  160  311  536  352  387  444  379  546  693
                   
Amerika i alt 3 089 3 446 3 948 3 312 3 089 3 848 3 186 3 408 3 043
Nord- og Mellom-Amerika .. 3 289 3 680 2 899 2 617 2 384 2 502 2 664 2 147
Canada  335  352  398  280  255  257  295  306  243
USA 2 617 2 867 3 189 2 488 2 232 1 987 2 069 2 104 1 614
Mexico .. 9 17 23 32 27 24 51 66
Nord- og Mellom-Amerika ellers .. 61 76  108 98  113  114  202  225
Sør-Amerika ..  157  268  414  471 1 464  683  744  896
Brasil .. 51 59 63  101  116  123  162  259
Chile .. .. 65  119  100  934  149  164  183
Colombia .. .. 25 62  115  203  189  168  176
Venezuela .. 13 14 18 14 28 24 57 54
Sør-Amerika ellers .. 93  105  152  141  183  198  193  224
                   
Oseania i alt  108  187  315  219  196  204  227  343  329
Australia 95  158  271  170  150  155  174  282  277
Oseania ellers 13 29 44 49 46 49 53 62 53
                   
Utflyttinger                  
I alt 12 559 14 387 13 931 14 615 15 317 21 006 18 546 22 885 23 782
                   
Europa i alt 9 191 9 962 9 657 9 281 9 654 15 297 10 902 15 277 16 215
Danmark2 3 005 2 474 2 485 2 082 2 308 3 022 2 484 2 949 3 176
Finland  172  312  362  307  377  439  246  682  996
Færøyene .. .. 16 45 58 62 37  104 66
Island  108  158  210  269  322  429  314  523  462
Sverige 2 872 2 922 2 335 2 121 2 322 6 004 2 669 4 429 5 534
Belgia 63  129  174  129  117  144  211  216  139
Bulgaria .. 4 7 3 5 11 21 15 29
Bosnia-Hercegovina3 .. .. .. .. .. .. 49  411 71
Estland .. .. .. .. .. .. 25 49 57
Frankrike  203  231  277  508  454  584  477  469  430
Hellas .. 28 48 49 71 77 67 83 57
Irland .. 20 31 28 27 29 36 82 69
Italia  164  252  136 99  112  147  130  169  162
Latvia .. .. .. .. .. .. 16 48 65
Litauen .. .. .. .. .. .. 11 32 77
Nederland  256  344  358  368  289  337  302  360  306
Polen .. 56 68 49 33 90  133  113  171
Portugal .. 35 38 41 39 59 53 59 63
Romania5 .. 4 3 0 3 5 33 30 53
Russland6 .. 26 37 48 36 22 74  114  142
Serbia og Montenegro4 39  119  125  104 46  169  379  408  481
Spania  132  209  340  310  456  683  440  853  969
Storbritannia 1 012 1 329 1 482 1 863 1 774 1 944 1 529 1 826 1 464
Sveits  208  293  238  156  144  209  202  165  150
Tyskland7  691  833  699  541  513  645  702  774  720
Ukraina .. .. .. .. .. .. 4 15 18
Ungarn .. 23 14 11 7 16 37 47 40
Østerrike .. 98  104 61 49 63 70 87 69
Slovakia .. .. .. .. .. .. 4 14 31
Tsjekkia8 .. 43 29 9 7 7 15 35 41
Europa ellers  251 20 41 80 85 98  132  115  105
Afrika i alt  280  617  825  865  975  904  924  787  709
Burundi .. .. .. .. .. .. 1 .. 1
Eritrea .. .. .. .. .. .. 2 6 7
Etiopia .. 46 69 63 63 64 78 67 87
Ghana .. - 16 13 17 29 53 86 52
Kenya .. 59  144  154  156 98 67 45 44
Kongo .. 22 15 9 14 29 18 4 2
Marokko .. .. 29 24 34 42 62 68 53
Nigeria .. 9 26 1 20 17 36 24 24
Somalia .. .. 1 1 3 9 37 37 94
Sør-Afrika .. 53 63 39 34 21 36 45 39
Tanzania .. 45  107  140  160  148  108 80 63
Uganda .. 22 22 1 2 8 18 25 36
Zambia .. .. 65 41 70 45 35 30 13
Afrika ellers  280  361  268  379  402  395  373  269  194
                   
Asia i alt  229  415  790 1 336 1 487 1 331 2 013 1 975 1 908
Afghanistan .. .. 3 3 .. .. .. 1 11
Burma .. .. .. 1 7 10 3 1 1
Filippinene .. 8 37 58 67 61  107  119  111
Hongkong .. 9 22 30 43 47 49 41 16
India 35 44 73 66 66 58  106 88 90
Indonesia .. 9 24 36 43 29 36 48 27
Irak .. .. 2 4 8 2 14 13  154
Iran .. 24 36 31 2 20 56 34 58
Japan 49 89  123  148  168  115  115  143 79
Kina .. 8 10 13 35 35 84  146  176
Libanon .. .. 9 5 8 8 46 20 22
Malaysia .. .. 7 11 37 39 51 60 32
Pakistan .. .. 52  270  332  206  353  293  208
Det palestinske området .. .. .. .. .. .. .. .. 1
Saudi-Arabia .. .. 12 74 94 62  125 72 20
Singapore .. .. 26 79 89 79  127  129 87
Sri Lanka .. .. 2 19 34 40 89 68 80
Syria .. .. 1 2 4 7 15 12 43
Sør-Korea .. .. 6 12 53 29 47 69 46
Thailand .. .. 38 50 52 75 82  102  176
Tyrkia .. 31 64 85 67  106  158  118  103
Vietnam .. .. 4 4 4 1 25 26 36
Asia ellers  145  193  239  335  274  466  324  371  330
                   
Amerika i alt 2 675 2 889 2 359 2 866 2 690 2 861 2 906 2 920 1 869
                   
Nord- og Mellom-Amerika .. 2 769 2 217 2 684 2 477 2 527 2 496 2 573 1 605
Canada  254  428  314  253  224  300  334  265  191
USA 2 325 2 291 1 828 2 332 2 145 2 061 2 071 2 195 1 314
Mexico .. 9 14 14 23 16 19 26 32
Nord- og Mellom-Amerika ellers .. 41 61 85 85  149 73 87 68
  ..                
Sør-Amerika ..  120  142  182  213  334  410  346  264
Brasil .. 40 46 66 57 63 56 82 97
Chile .. - 15 15 19  110  212  104 70
Colombia .. - 5 14 14 16 12 15 16
Venezuela .. 9 5 13 10 26 17 54 12
Sør-Amerika ellers .. 71 71 74  113  119  114 91 70
                   
Oseania i alt  129  300  245  181  214  230  250  340  256
Australia  114  278  208  142  159  188  199  287  220
Oseania ellers 15 22 37 39 55 42 51 53 36
                   
Uoppgitt 55  205 55 86  297  383 1 551 1 586 2 825
                   
Nettoinnflytting[Net migration][                  
I alt -411  853 4 835 4 143 5 038 6 324 8 919 11 805 13 613
                   
Europa i alt -827  392 1 525 1 795 2 284 -1 340 6 280 5 818 4 162
Danmark2 -263 -94  337  119  520  210 -176 -222 -167
Finland 47  113 80  233 70 -47  150  447 -66
Færøyene .. .. 8 19 -2 -7 66 5 -16
Island 40 46 31  133  100 -7  136  161 -32
Sverige -937 -109  209  135 26 -2 219 1 945 1 814 -1 022
Belgia -1 -28 9 48 -7 15 -23 8 53
Bulgaria .. 1 -1 8 13 58 39 65 85
Bosnia-Hercegovina3 .. .. .. .. .. .. 2 126  158  137
Estland .. .. .. .. .. .. 36 34  101
Frankrike -20 -9 55  120  129 -139 51  130 89
Hellas .. 18 3 2 12 5 2 5 31
Irland .. 12 8 18 10 11 7 -6 19
Italia 6 8 16 38 18 -9 36 60 67
Latvia .. .. .. .. .. .. 23 59 88
Litauen .. .. .. .. .. .. 17 59  338
Nederland 39 -1 45 81 75 24 86  119  264
Polen .. 33 44 84  224  395  189  154 1 153
Portugal .. 8 32 11 29 7 11 24 32
Romania5 .. 3 3 5 7 51 58 98  153
Russland6 .. 19 6 11 10 50  234  569 1 312
Serbia og Montenegro4 9  191  107 18 46  555  973 1 209 76
Spania 8 -39 -39 -11 -119 -213 2 -342 -266
Storbritannia 36 89  404  471  767 -112 58 9  118
Sveits -21 -27 43 28 26 -67 7 53 18
Tyskland7  183 50  100  190  227 81  131  626  934
Ukraina .. .. .. .. .. .. 14 46  196
Ungarn .. 13 13 12 23 23 8 41 50
Østerrike .. 18 22 11 54 .. 6 22 25
Slovakia .. .. .. .. .. .. .. 25 79
Tsjekkia8 .. 64 -6 12 22 20 2 26 44
Europa ellers 47 13 -4 -1 6 -26 66  360  270
                   
Afrika i alt 21 -73  298  322  277 1 331 1 037 1 901 3 231
Burundi .. .. .. .. .. .. .. 8 98
Eritrea .. .. .. .. .. .. 6 26  127
Etiopia .. 12 21 39 41  237  127  216  366
Ghana .. - 6 7 19  139 72 23  103
Kenya .. -19 20 -8 31 65 47  115  115
Kongo .. -11 14 1 -4 17 15 24 94
Marokko .. - 49 92 68  192  111  169  146
Nigeria .. -2 9 53 17 27 -1 26 45
Somalia .. .. .. 2 5  306  407  795 1 203
Sør-Afrika .. - 15 34 17 22 1 35 46
Tanzania .. -28 6 12 3 25 51 54 93
Uganda .. -5 54 4 .. 9 33 39 54
Zambia .. .. 23 16 -12 24 -34 22 45
Afrika ellers 21 -20 81 70 92  268  202  349  694
                   
Asia i alt 35  236 1 382 1 607 2 375 5 737 2 830 5 090 7 551
Afghanistan .. .. -3 1 1 52 16  105  800
Burma .. .. .. 1 -3 -1 1 2 86
Filippinene .. 11 36 98  355  517  321  267  555
Hongkong .. 9 -22 63 73  100 30 2 18
India 13 15  131  167  261  296 77  151  243
Indonesia .. 8 2 22 22 16 10 26 74
Irak .. .. 1 4 9  155  249 1 646 1 151
Iran .. 3 3 39 41  929  225  357  530
Japan 7 27 27 30 12 47 18 24 38
Kina .. 4 24 18 48  194  180  252  628
Libanon .. .. -9 15 13  134 54 54 62
Malaysia .. .. 3 16 24 20 10 - 71
Pakistan .. ..  695  292  401  766  267  501  607
Det palestinske området .. .. .. .. .. .. .. .. 48
Saudi-Arabia .. .. -12 -18 -13 12 51 99 28
Singapore .. .. -2 98 28 -13 -23 36 39
Sri Lanka .. .. -2 27  173  815  298  292  254
Syria .. .. 3 4 2 39 36 66  154
Sør-Korea .. .. -6  228  256  207  112  131  128
Thailand .. .. 4 57 80  200  188  308  876
Tyrkia .. 41  187  212  158  558  301  432  531
Vietnam .. .. 25  216  321  551  352  165  268
Asia ellers 15  118  297 17  113 -22 55  175  363
                   
Amerika i alt  414  557 1 589  446  399  986  280  489 1 174
                   
Nord- og Mellom-Amerika ..  520 1 463  215  140 -143 7 91  542
Canada 81 -76 84 27 31 -43 -38 41 51
USA  292  576 1 361  156 87 -75 -2 -91  300
Mexico .. .. 3 9 9 11 5 25 34
Nord- og Mellom-Amerika ellers .. 20 15 23 13 -36 41  115  157
                   
Sør-Amerika .. 37  126  232  258 1 130  273  398  632
Brasil .. 11 13 -3 44 53 67 80  163
Chile .. .. 50  104 81  824 -63 61  113
Colombia .. .. 20 48  101  187  177  153  160
Venezuela .. 4 9 5 4 2 7 3 42
Sør-Amerika ellers .. 22 34 78 28 64 84  102  154
                   
Oseania i alt -21 -113 70 38 -18 -26 -23 3 73
Australia -19 -120 63 28 -9 -34 -25 -6 57
Oseania ellers -2 7 7 10 -9 7 2 9 17
                   
Uoppgitt -33 -147 -29 -65 -279 -364 -1 483 -1 496 -2 579
1  Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på http://www.ssb.no/emner/02/02/20/flytting/om statistikken.
2  Grønland er ikke medregnet.
3  Årsgjennomsnittet 1991-1995 inneholder tall for 1992-1995.
4  Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for "Rest-Jugoslavia" fra 2002 da området skiftet navn til Serbia og Montenegro. 1. november 2006 delt i to, i Serbia og i Montenegro.
5  Årsgjennomsnittet 1966-1970 inneholder tall for 1967-1970.
6  Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.
7  Medregnet Den tyske demokratiske republikken.
8  Tall for 1966-1990 gjelder Tsjekkoslovakia.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/innvutv/ 

Standardtegn i tabeller