Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.26 Gjennomsnittsalder ved giftermålet
År Alle vigde Før gifte1 Ikke tidligere gifte
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
Observert Hypotetisk2 Observert Hypotetisk2
1851-1855 30,5 28,1 43,9 40,5 28,7 .. 27,1 ..
1856-1860 .. .. .. .. .. .. .. ..
1861-1865 31,0 28,7 43,8 40,4 29,2 .. 27,2 ..
1866-1870 .. .. .. .. .. .. .. ..
1871-1875 .. .. .. .. 28,7 .. 26,6 ..
1876-1880 .. .. .. .. 28,2 .. 26,3 ..
1881-1885 .. .. .. .. 28,3 .. 26,4 ..
1886-1890 30,4 27,1 45,7 40,1 28,3 .. 26,4 ..
1891-1895 30,5 27,1 46,2 39,9 28,2 .. 26,4 ..
1896-1900 29,6 26,5 45,5 39,7 27,8 .. 25,9 ..
1901-1905 29,5 26,5 45,1 39,6 27,7 .. 25,7 ..
1906-1910 29,8 26,3 45,9 38,8 27,9 .. 25,7 ..
1911-1915 29,4 26,2 45,0 38,5 27,8 .. 25,6 ..
1916-1920 29,0 25,9 43,7 37,9 27,6 .. 25,4 ..
1921-1925 29,4 26,1 43,3 37,1 28,1 .. 25,6 ..
1926-1930 29,9 26,4 43,8 37,8 28,7 29,6 26,0 26,6
1931-1935 30,2 26,7 44,1 37,8 29,1 29,8 26,3 26,7
1936-1940 30,3 26,8 44,9 38,6 29,3 29,2 26,4 26,0
1941-1945 30,2 26,9 44,2 37,9 29,2 29,1 26,4 25,9
1946-1950 30,4 27,0 43,9 37,3 29,3 28,3 26,4 24,8
1951-1955 29,7 26,3 44,7 38,3 28,5 27,3 25,5 23,6
1956-1960 29,0 25,5 44,7 38,7 27,7 26,4 24,5 23,0
1961-1965 27,8 24,5 43,7 38,3 26,4 26,0 23,4 23,2
1966-1970 26,5 23,7 41,9 37,3 25,3 25,4 22,8 22,8
1971-1975 26,5 23,8 40,2 36,2 25,2 25,6 22,8 23,0
1976-1980 27,5 24,7 39,0 35,6 25,9 26,8 23,3 24,4
1981-1985 28,8 25,9 40,2 36,6 26,8 28,2 24,2 25,8
1986-1990 30,4 27,4 41,6 37,5 28,1 29,7 25,5 27,3
1991-1995 32,1 29,0 43,3 39,2 29,5 31,0 26,9 28,7
1996-2000 34,2 31,1 45,4 41,5 31,1 31,9 28,6 29,5
2001-2005 35,9 32,5 47,0 43,1 32,6 32,6 29,8 30,3
1  Skilte og enker/enkemenn.
2  Den gjennomsnittlige giftermålsalder en ville finne for et årskull som gjennomlever de aldersavhengige giftermålshyppighetene som gjaldt i (referanse)perioden. Den observerte gjennomsnittsalder er et gjennomsnitt for dem som faktisk giftet seg i perioden, og er derfor påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene.
Kilde: Befolkningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller