Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.20 Nettoreproduksjonstall og fødealder for årskull av kvinner (5-årskohorter)1
Fødselsår (kohort) Nettoreproduksjonstall2 Fødealder3
Gjennomsnitt Median4
1821-1825 .. 32,8 32,2
1826-1830 .. 32,7 32,1
1831-1835 .. 32,7 32,0
1836-1840 .. 32,8 32,2
1841-1845 .. 32,8 32,2
1846-1850 1,55 32,6 32,0
1851-1855 1,55 32,5 31,8
1856-1860 1,46 32,3 31,7
1861-1865 1,44 32,2 31,5
1866-1870 1,40 31,9 31,1
1871-1875 1,34 31,5 30,7
1876-1880 1,27 31,2 30,4
1881-1885 1,19 30,9 30,0
1886-1890 1,09 30,4 29,5
1891-1895 0,98 29,8 28,7
1896-1900 0,86 29,3 28,1
1901-1905 0,78 29,9 28,8
1906-1910 0,81 30,7 30,0
1911-1915 0,87 30,5 30,0
1916-1920 0,94 29,9 28,9
1921-1925 1,00 29,3 28,3
1926-1930 1,09 28,6 27,6
1931-1935 1,17 27,5 26,5
1936-1940 1,15 26,5 25,5
1941-1945 1,06 26,0 24,8
1946-1950 0,98 26,0 24,6
1951-1955 0,97 26,7 25,3
1956-1960 0,98 27,8 26,7
1961-1965 0,98 28,5 27,6
1966-1970 0,98 28,9 28,1
1971-1975 0,96 29,5 28,8
1  Tallene for årskullene 1821-1829 og 1946-1975 er ekstrapolert med fruktbarhetsrater for henholdsvis 1845 og 1993.
2  Gjennomsnittlig antall levendefødte jenter per kvinne i løpet av livet, faktisk oppnådd av årskullene. Reproduksjonstall på 1,00 innebærer at befolkningen akkurat vil reprodusere seg på lang sikt.
3  Den fødealder (gjennomsnitt/median) en ville finne for et tenkt årskull som gjennomlever de aldersavhengige fruktbarhetsratene som gjaldt for (referanse)årskullet. Denne 'hypotetiske' fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til 'observert' fødealder basert på faktisk fødte barn av fødselskullet. I dette tilfellet er avviket fra 'observert' alder trolig ubetydelig for årskull født etter 1920.
4  Se note 3, tabell 3.18.
Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993 og upubliserte tall.

Standardtegn i tabeller