Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.19 Gjennomsnittlig antall levendefødte barn per kvinne innenfor utvalgte aldere, for årskull av kvinner (1-årskohorter)
Fødselsår (kohort) Alder1. År
20 25 30 35 40 502
1820 0,08 0,70 1,75 2,91 3,92 4,55
1830 0,08 0,71 1,80 2,96 3,93 4,56
1840 0,09 0,71 1,75 2,90 3,92 4,53
1850 0,08 0,70 1,80 2,96 3,94 4,51
1860 0,09 0,72 1,78 2,89 3,81 4,30
1870 0,09 0,73 1,80 2,82 3,61 4,00
1880 0,12 0,78 1,74 2,62 3,28 3,57
1890 0,09 0,71 1,58 2,29 2,72 2,88
1900 0,11 0,66 1,27 1,73 2,01 2,12
1905 0,10 0,53 1,05 1,49 1,82 1,96
1910 0,08 0,46 1,00 1,53 1,93 2,04
1915 0,07 0,47 1,12 1,74 2,05 2,14
1920 0,09 0,58 1,31 1,84 2,14 2,22
1925 0,11 0,68 1,42 1,96 2,23 2,29
1930 0,15 0,87 1,69 2,23 2,46 2,49
1935 0,22 1,09 1,94 2,40 2,55 2,57
1940 0,26 1,19 1,98 2,33 2,42 2,44
1945 0,27 1,17 1,83 2,11 2,20 2,21
1950 0,29 1,08 1,66 1,96 2,07 2,09
1955 0,27 0,88 1,49 1,87 2,03 2,05
1960 0,18 0,72 1,40 1,88 2,06 .
1965 0,13 0,64 1,33 1,84 2,04 .
1970 0,12 0,57 1,24 1,78 . .
1975 0,09 0,47 1,11 . . .
1980 0,08 0,41 . . . .
1985 0,06 . . . . .
1  Alder ved utgangen av året.
2  Samlet fruktbarhetstall for årskull av kvinner (faktisk oppnådd barnetall).
Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/fodte/ 

Standardtegn i tabeller