Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.18 Nettoreproduksjonstall og fødealder for 5-årsperioder
Periode Nettoreproduksjonstall1 Fødealder2 Periode Nettoreproduksjonstall1 Fødealder2 Observert gjennomsnittlig fødealder ved første fødsel i ekteskap4
Gjennomsnitt Median3 Gjennomsnitt Median3
1846-1850 1,499 32,8 32,2 1926-1930 0,994 31,2 30,3 ..
1851-1855 1,617 32,8 32,2 1931-1935 0,836 30,7 29,8 ..
1856-1860 1,630 32,8 32,2 1936-1940 0,836 30,2 29,2 26,9
1861-1865 1,481 32,8 32,2 1941-1945 0,984 29,9 29,0 27,1
1866-1870 1,534 32,8 32,2 1946-1950 1,198 29,8 28,9 26,9
1871-1875 1,544 32,8 32,2 1951-1955 1,242 28,7 27,5 26,1
1876-1880 1,632 32,7 32,1 1956-1960 1,369 28,1 26,7 25,3
1881-1885 1,558 32,7 32,1 1961-1965 1,399 27,8 26,4 24,1
1886-1890 1,532 32,6 32,1 1966-1970 1,304 27,3 26,0 23,6
1891-1895 1,554 32,5 31,9 1971-1975 1,074 26,6 25,4 23,4
1896-1990 1,624 32,2 31,5 1976-1980 0,851 26,7 25,7 24,8
1901-1905 1,567 32,1 31,4 1981-1985 0,807 27,2 26,3 25,8
1906-1910 1,501 31,9 31,2 1986-1990 0,876 27,8 27,0 26,6
1911-1915 1,430 31,8 31,0 1991-1995 0,903 28,6 27,9 27,7
1916-1920 1,311 31,5 30,7 1996-2000 0,891 29,1 28,5 28,6
1921-1925 1,244 31,3 30,4 2001-2005 0,869 29,6 29,2 29,0
1  Gjennomsnittlig antall levendefødte jenter per kvinne i løpet av livet, under forutsetning av at fruktbarhets- og dødelighetsmønsteret i perioden gjelder i hele kvinnens fødedyktige periode.
2  Den fødealder (gjennomsnitt/median) en ville finne for et årskull som gjennomlever de aldersavhengige fruktbarhetsratene som gjaldt i (referanse) perioden. Denne 'hypotetiske' fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til 'observert' fødealder basert på faktiske fødsler i perioden. I dette tilfellet er avviket fra 'observert' alder likevel ubetydelig etter 1940.
3  Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen.
4  Gjennomsnittsalder for dem som faktisk fikk sitt første barn i perioden, og dermed påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene. Avviket mellom observert og hypotetisk alder ved første fødsel vil trolig være omtrent som for alder ved første vigsel, se tabell 3.26, ikke tidligere gifte.
Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993.

Standardtegn i tabeller