Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.16 Samlet fruktbarhetstall og aldersavhengige fruktbarhetsrater for 5-årsperioder
Periode Levendefødte per 1 000 kvinner. Alder1. År Samlet fruktbarhets tall2
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1846-1850 6,9 96,6  199,2  227,5  202,4  128,6 28,6 4,449
1851-1855 7,1 99,5  205,2  234,3  208,6  132,3 29,5 4,582
1856-1860 7,2  100,5  207,2  236,6  210,7  133,6 29,7 4,627
1861-1865 7,1 98,9  203,9  233,0  207,3  131,5 29,3 4,555
1866-1870 6,9 96,7  199,3  227,7  202,5  128,6 28,7 4,451
1871-1875 7,0 98,1  202,3  231,1  205,6  130,5 29,1 4,519
1876-1880 7,4  102,3  210,6  239,5  213,8  134,3 29,7 4,688
1881-1885 7,5  100,6  206,6  233,2  209,2  129,2 28,2 4,572
1886-1890 7,6 99,5  203,8  228,4  206,0  125,0 27,0 4,487
1891-1895 8,8  103,6  203,7  224,4  200,4  120,2 25,4 4,432
1896-1900 10,9  113,4  207,4  222,7  194,0  115,7 23,9 4,440
1901-1905 11,4  109,2  195,7  207,1  180,9  108,4 19,8 4,163
1906-1910 11,1  103,2  187,1  193,0  167,7 97,9 17,2 3,886
1911-1915 10,7  100,7  178,5  180,5  153,1 88,0 15,3 3,634
1916-1920 10,6  103,3  169,6  170,4  139,8 79,9 14,2 3,439
1921-1925 10,4 93,3  152,9  148,7  120,2 66,6 10,4 3,013
1926-1930 8,2 73,4  120,1  117,5 92,0 50,1 7,7 2,345
1931-1935 7,6 64,6  103,5 96,2 69,8 36,0 5,8 1,918
1936-1940 8,2 67,9  107,8 96,2 62,7 28,2 3,9 1,874
1941-1945 11,4 83,8  127,2  113,0 75,4 29,8 3,4 2,220
1946-1950 15,2  101,1  145,5  130,6 88,3 35,7 3,6 2,600
1951-1955 22,2  130,7  154,9  117,2 71,7 28,2 2,8 2,639
1956-1960 28,5  160,1  173,9  120,6 68,0 24,5 2,3 2,890
1961-1965 28,6  170,4  182,1  119,5 63,6 22,0 2,0 2,942
1966-1970 32,3  167,7  170,2  104,4 53,1 17,1 1,5 2,732
1971-1975 33,5  145,9  145,2 79,4 34,6 9,3 0,7 2,243
1976-1980 22,6  109,3  125,0 67,2 24,5 5,4 0,4 1,771
1981-1985 15,3 92,1  125,0 73,6 25,0 4,6 0,3 1,680
1986-1990 12,7 85,6  137,1 92,3 31,4 5,3 0,3 1,824


1961-1965 37,9  178,0  177,3  112,7 58,1 18,7 1,3 2,942
1966-1970 43,7  175,1  164,6 98,5 48,7 14,1 1,0 2,732
1971-1975 44,0  151,8  140,6 73,7 31,3 7,6 0,4 2,243
1976-1980 29,9  115,5  120,7 62,4 22,1 4,4 0,2 1,771
1981-1985 20,5 99,4  122,6 67,2 22,3 3,9 0,2 1,680
1986-1990 17,8 93,2  136,9 85,2 27,3 4,4 0,2 1,824
1991-1995 15,2 82,6  137,7  100,2 37,2 5,6 0,2 1,879
1996-2000 12,4 70,6  130,9  107,8 43,5 6,9 0,2 1,851
2001-2005 9,3 59,9  123,3  113,2 47,0 7,8 0,3 1,800
2008 9,3 62,0  127,0  125,6 56,1 9,8 0,4 1,957
1  Fra 1961 gjelder kvinnens alder ved nedkomsten, og før 1961 gjelder kvinnens alder ved utgangen av året.
2  Gjennomsnittlig antall levendefødte barn per kvinne i løpet av livet, under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden gjelder i hele kvinnens fødedyktige periode og at dødsfall ikke forekommer.
Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993, Befolkningsstatistikk og http://www.ssb.no/fodte/

Standardtegn i tabeller