Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.15 Levendefødte, etter barnets nummer. Prosent
År I ekteskap I og utenfor ekteskap1
I alt Barnets nummer I alt Barnets nummer
1 2 3 4 5 og over Uoppgitt 1 2 3 4 5 og over Uoppgitt
1929-32  100,0 30,2 21,2 14,5 20,2 23,7 0,2  100,0 .. .. .. .. .. -
1933-35  100,0 34,8 22,6 14,3 9,1 19,1 0,1  100,0 .. .. .. .. .. -
1936-40  100,0 41,1 24,4 13,4 7,7 13,3 0,1  100,0 .. .. .. .. .. -
1941-45  100,0 40,9 28,1 14,3 7,2 9,0 0,5  100,0 .. .. .. .. .. -
1946-50  100,0 36,6 29,9 16,5 8,0 8,3 0,7  100,0 .. .. .. .. .. -
1951-55  100,0 37,9 30,2 16,5 8,0 7,4 0,0  100,0 .. .. .. .. .. -
1956-60  100,0 35,2 31,7 18,2 8,3 6,6 0,0  100,0 .. .. .. .. .. -
1961-65  100,0 34,2 30,5 19,5 9,1 6,7 0,0  100,0 .. .. .. .. .. -
1966-70  100,0 38,3 30,5 17,7 8,1 5,4 0,0  100,0 238,4 230,3 217,7 2, 313,7 .. -
                             
1971-75  100,0 42,0 34,0 15,2 5,6 3,2 -  100,0 41,5 33,7 15,6 39,2 .. -
1976-80  100,0 42,7 37,3 14,3 3,9 1,8 0,0  100,0 41,9 33,6 14,7 36,2 .. 0,6
1981-85  100,0 39,9 37,4 16,6 4,2 1,8 0,0  100,0 42,2 35,5 15,8 4,2 1,8 0,6
1986-90  100,0 31,2 40,6 20,8 5,3 2,0 0,1  100,0 43,6 34,8 16,0 4,1 1,5 0,1
1991-95  100,0 27,7 40,0 23,3 6,4 2,4 0,2  100,0 41,4 35,6 16,8 4,5 1,6 0,1
1996-00  100,0 29,4 37,2 24,0 6,7 2,8 0,1  100,0 40,9 34,7 17,8 4,8 1,8 0,0
2001-05  100,0 30,3 39,2 21,9 5,9 2,6 -  100,0 41,2 36,3 16,4 4,3 1,8 -
1  Tallene for 1967-1985 er hentet fra Medisinsk fødselsregister og omfatter også dødfødte. Dette har liten eller ingen betydning for den prosentvise fordelingen i tabellen.
2  Gjennomsnittet er regnet for perioden 1967-1970.
3  4 og over.
Kilde: Befolkningsstatistikk og Medisinsk fødselsregister.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/fodte/ 

Standardtegn i tabeller