Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

25.8 Folkeavstemninger1. Personer med stemmerett, deltaking i prosent og avstemningsresultat
Fylke 1905: Oppløsning av unionen med Sverige 1905: Prins Carl av Danmark til norsk konge 1919: Innføring av brennevinsforbud
Pers. med stemmerett Deltaking i prosent Tallet på neistemmer3 Pers. med stemmerett Deltaking i prosent Prosent jastemmer4 Pers. med stemmerett Godkjente stemmer Prosent ja-stemmer
Hele landet  435 376 85,4  184  439 718 75,3 78,9 1 198 522 5792 206 61,6
Østfold 25 095 89,5 10 25 281 83,1 88,1 .. 44 367 65,4
Akershus 23 502 89,2 8 23 684 82,0 85,9 .. 43 695 33,7
Oslo 38 395 84,3 40 39 927 75,3 80,1 .. 89 563 21,0
Hedmark 24 940 92,9 3 25 034 80,4 76,8 .. 42 825 49,2
Oppland 23 724 92,1 15 23 779 81,3 88,3 .. 38 160 59,4
Buskerud 22 760 87,8 3 22 912 81,4 89,0 .. 37 851 42,4
Vestfold 20 552 79,2 5 20 829 76,4 93,4 .. 35 207 49,9
Telemark 19 553 89,9 16 19 886 78,0 58,9 .. 38 889 72,6
Aust-Agder 15 274 75,9 6 15 909 66,6 76,1 .. 24 593 76,3
Vest-Agder 16 439 83,0 9 15 964 73,8 59,6 .. 29 365 77,6
Rogaland 24 278 88,0 8 24 391 76,6 79,5 .. 53 817 82,1
Hordaland 27 121 88,7 7 27 296 77,1 77,8 .. 46 834 80,8
Bergen 13 184 86,9 3 13 372 79,7 70,2 .. 31 334 45,3
Sogn og Fjordane 18 190 92,5 3 18 278 79,0 80,4 .. 29 003 79,2
Møre og Romsdal 28 308 91,4 4 28 467 73,7 79,6 .. 58 673 88,0
Sør-Trøndelag 27 402 81,8 11 27 666 70,7 73,8 .. 50 910 70,0
Nord-Trøndelag 17 120 83,8 9 17 165 67,7 63,3 .. 26 149 77,8
Nordland 28 949 74,3 7 29 117 65,2 83,8 .. 42 944 73,2
Troms Romsa 14 438 69,4 1 14 570 62,1 72,0 .. 19 644 74,1
Finnmark Finnmárku 6 152 67,8 16 6 191 61,8 76,2 .. 8 883 66,9
1926: Fortsatt brennevinsforbud 1972: Rådgivende avstemning om Norges tilslutning til EF
  Pers. med stemmerett Deltaking i prosent Prosent forstemmer6 Pers. med stemmerett Deltaking i prosent Godkjente stemmer Prosent nei-stemmer
  Begge kjønn Menn Kvinner
Hele landet 1 482 724 64,8 44,3 2 645 349 79,2 82,4 76,2 72 089 968 53,5
Østfold 83 534 63,5 42,8  152 837 79,7 82,4 77,1  121 498 51,5
Akershus  113 762 65,1 17,1  217 851 83,1 85,3 80,8  180 503 43,2
Oslo  161 673 74,1 13,0  356 153 81,9 83,6 80,6  291 654 33,5
Hedmark 79 686 64,4 24,0  124 960 80,0 83,5 76,6 99 508 55,6
Oppland 73 544 64,1 39,9  120 082 78,6 82,7 74,5 94 114 60,1
Buskerud 76 246 65,3 26,4  139 999 79,2 81,9 76,5  110 387 46,1
Vestfold 69 068 65,3 28,3  119 780 79,0 81,8 76,3 94 355 43,3
Telemark 69 463 62,2 53,4  108 485 77,7 81,2 74,2 84 056 61,6
Aust-Agder 41 452 61,2 66,0 55 276 74,3 78,4 70,3 40 909 54,4
Vest-Agder 45 013 66,1 69,0 81 707 78,7 83,2 74,3 64 100 57,1
Rogaland 87 153 67,2 73,1  174 925 79,4 82,2 76,7  138 601 55,2
Hordaland2 83 497 64,0 70,9  248 675 79,9 83,0 76,9  198 095 51,0
Bergen 56 222 69,6 32,8            
Sogn og Fjordane 51 644 64,4 71,3 67 335 77,0 80,8 73,0 51 705 69,2
Møre og Romsdal 88 497 73,4 77,2  146 917 78,2 81,7 74,8  114 709 70,8
Sør-Trøndelag 92 888 63,0 48,1  159 730 76,6 80,7 72,7  122 092 57,6
Nord-Trøndelag 49 874 57,4 59,0 77 954 77,7 82,2 73,2 60 495 68,4
Nordland 89 070 54,1 50,6  157 183 77,3 81,4 73,1  120 979 72,5
Troms Romsa 47 564 54,3 56,7 88 174 75,8 80,4 71,1 66 499 70,2
Finnmark Finnmárku 22 874 50,0 52,0 47 326 76,1 79,7 72,2 35 709 70,4
  1994: Rådgivende avstemning om Norges tilslutning til EU
  Pers. med stemmerett Deltaking i prosent Prosent ja-stemmer Prosent nei-stemmer
  Begge Menn Kvinner
Hele landet 3 266 064 89,0 89,9 88,2 47,8 52,2
Østfold  185 441 88,2 90,0 86,6 53,5 46,5
Akershus 32 229 91,1 91,6 90,6 63,8 36,2
Oslo  360 340 88,1 88,8 87,5 66,6 33,4
Hedmark  146 468 88,7 89,8 87,5 42,7 57,3
Oppland  142 911 88,5 89,9 87,2 44,1 55,9
Buskerud  174 271 88,7 89,4 88,0 57,2 42,8
Vestfold  155 338 89,0 89,2 88,8 57,0 43,0
Telemark  125 401 87,9 87,9 87,9 42,2 57,8
Aust-Agder 73 841 88,0 88,6 87,3 44,4 55,6
Vest-Agder  108 226 89,0 90,0 88,2 45,6 54,4
Rogaland  251 790 90,3 90,8 89,9 45,3 54,7
Hordaland  313 511 89,8 90,4 89,2 43,7 56,3
Sogn og Fjordane 80 104 89,5 89,5 89,4 31,8 68,2
Møre og Romsdal  180 426 89,1 90,5 87,8 38,4 61,6
Sør-Trøndelag  194 869 87,9 89,3 86,5 45,0 55,0
Nord-Trøndelag 96 344 89,4 90,2 88,6 36,0 64,0
Nordland  183 703 88,5 90,0 87,1 28,6 71,4
Troms Romsa  113 840 89,1 90,2 88,0 28,5 71,5
Finnmark Finnmárku 57 211 88,1 90,1 85,9 25,5 74,5
1  Nærmere opplysninger om avstemningstema: http://www.ssb.no/vis/histstat/tabeller/kap25.html
2  Tall for folkeavstemningen om EF gjelder Hordaland medregnet Bergen.
3  I alt godkjent 368 392 stemmer.
4  I alt godkjent 259 563 ja-stemmer og 69 264 nei-stemmer.
5  Av dette 487 999 ja- stemmer. Det oppgitte tall på ja-stemmer og stemmer i alt på landsbasis ligger 500 lavere enn summen for fylkene.
6  I alt godkjent 423 031 stemmer for og 531 084 stemmer mot.
7  Av dette 971 687 ja-stemmer og 1 118 281 nei-stemmer.

Standardtegn i tabeller