Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

25.7 Fylkestingsvalg1. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Hele landet. Prosent
Parti/valgliste 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Det norske Arbeiderparti 38,1 36,0 38,9 35,9 30,4 31,3 28,2 27,0 30,8
Fremskrittspartiet 21,4 2,5 6,3 12,3 7,0 12,0 13,4 17,9 18,5
Høyre 22,6 29,9 26,4 23,7 21,9 19,9 21,3 17,8 18,8
Kristelig Folkeparti 12,3 10,2 8,8 8,1 8,1 8,5 10,1 6,9 6,7
Miljøpartiet De Grønne . . . 0,1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,6
Norges Kommunistiske Parti 3. 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pensjonistpartiet . . . 0,3 1,5 1,5 1,2 1,7 1,1
Rød Valgallianse 0,5 0,8 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 1,5 2,1
Senterpartiet 11,2 8,6 7,2 6,8 12,0 11,7 8,5 8,0 7,8
Sosialistisk Venstreparti 5,7 4,4 5,3 5,7 12,2 6,1 8,5 13,0 6,5
Det Liberale Folkepartiet 2,9 1,3 0,7 0,4 . . . . .
Venstre 3,8 5,3 4,4 3,3 3,5 4,7 4,2 3,7 5,6
Andre lister 1,2 0,6 0,3 2,2 1,2 2,1 2,0 2,2 1,4
1  Medregnet kommunestyrevalget i Oslo.
2  Anders Langes Parti.
3  Deltok i Sosialistisk Venstreparti.
Kilde: NOS Fylkestingsvalget.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/kommvalg/ 

Standardtegn i tabeller