Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

25.6 Kommunestyrevalg. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent
Parti/valgliste 1928 1931 1934 1937 1945 1947 1951 1955 1959
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Det norske Arbeiderparti 36,4 36,0 40,9 43,4 39,8 38,2 42,4 43,4 43,7
Høyre 14,2 16,3 12,1 14,3 9,7 13,9 15,2 16,7 18,6
Kristelig Folkeparti . . 1,0 1,5 7,9 7,4 7,3 7,4 7,5
Norges Kommunistiske Parti 3,5 2,5 2,4 1,6 11,4 10,0 6,1 5,3 3,9
Senterpartiet1 8,4 9,1 7,1 6,8 3,9 5,3 6,0 6,9 7,8
Venstre 10,0 11,6 11,6 11,1 8,0 9,4 9,4 8,5 8,9
Felleslister6 11,9 10,4 14,0 12,0 6,2 8,2 6,2 4,3 2,3
Lokale og andre lister2 15,6 14,1 10,9 9,3 13,1 7,6 7,4 7,5 7,3
Parti/valgliste 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Det norske Arbeiderparti 45,8 43,8 41,7 38,0 35,9 38,9 35,9 30,2 30,5
Fremskrittspartiet3 . . . 0,8 1,9 5,3 10,4 6,5 10,5
Høyre 19,8 19,3 17,9 21,8 29,2 25,9 23,3 21,5 20,2
Kristelig Folkeparti 6,8 7,1 8,7 11,5 9,8 8,5 7,8 7,8 8,2
Miljøpartiet De Grønne . . . . . . . 0,2 0,3
Norges Kommunistiske Parti4 1,9 1,2 0,7 . 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0
Pensjonistpartiet . . . . . . 0,2 1,4 0,9
Rød Valgallianse . . . 0,4 0,7 1,1 1,2 1,5 1,5
Senterpartiet 8,2 9,3 11,5 10,7 8,5 7,5 7,1 11,5 11,6
Sosialistisk Venstreparti5 2,8 5,1 4,0 5,5 4,1 5,1 5,5 11,6 6,0
Det Liberale Folkeparti . . . 2,5 1,0 0,5 0,2 . .
Venstre 8,4 9,8 8,5 3,7 5,2 4,5 3,9 3,7 4,9
Felleslister6 1,2 0,7 0,6 1,4 0,7 0,4 1,4 0,5 0,5
Lokale og andre lister 5,1 3,7 6,4 3,7 2,7 2,1 3,1 3,5 4,8
Parti/valgliste 1999 2003 2007
I alt  100,0  100,0  100,0
Det norske Arbeiderparti 28,6 27,5 29,6
Fremskrittspartiet3 12,1 16,4 17,5
Høyre 21,4 18,1 19,3
Kristelig Folkeparti 9,3 6,4 6,4
Miljøpartiet De Grønne 0,3 0,2 0,3
Norges Kommunistiske Parti4 0,0 0,1 0,0
Pensjonistpartiet 0,9 1,3 0,9
Rød Valgallianse 2,0 1,6 1,9
Senterpartiet 8,3 7,9 8,0
Sosialistisk Venstreparti5 7,8 12,4 6,2
Venstre 4,4 3,8 5,9
Felleslister6 0,7 0,6 0,5
Lokale og andre lister 4,2 3,7 3,5
1  Før 1959: Bondepartiet.
2  Før 1967 er stemmer avgitt ved flertallsvalg holdt utenfor prosentfordelingene.
3  I 1975: Anders Langes Parti.
4  I 1975: Deltok i Sosialistisk Venstreparti.
5  Før 1975: Sosialistisk Folkeparti.
6  Vesentlig borgerlige felleslister.
Kilde: NOS Kommunestyrevalget.

Standardtegn i tabeller