Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

24.28 Valutakurser1 fra Oslo Børs
År Svenske kroner Danske kroner Finske mark Islandske kroner Britiske pund Tyske mark 2 Franske franc Belgiske franc
  Kroner per 100 SEK Kroner per 100 DKK Kroner per 100 FIM Kroner per 100 ISK Kroner per GBP Kroner per 100 DEM Kroner per 100 FRF Kroner per 100 BEF
1915 .. .. .. .. 18,42 79,88 70,24 ..
1920  126,04 96,04 23,28 .. 22,49 10,88 43,33 45,73
1925  152,99  118,42 14,39 .. 27,46  135,79 27,58 27,42
1926  121,04  118,48 11,40 .. 21,95  107,65 14,82 15,14
1927  103,11  102,74 9,70 .. 18,68 91,40 15,12 53,53
1928  100,49  100,29 9,45 .. 18,23 89,49 14,74 52,30
1929  100,46  100,07 9,45 .. 18,20 89,33 14,73 52,28
1930  100,43  100,10 9,43 .. 18,17 89,24 14,72 52,25
1931  100,92  100,29 9,49 .. 18,10 96,28 15,97 56,71
1932  102,99  104,83 8,77 .. 19,46  133,10 22,01 78,05
1933  103,23 89,42 8,81 .. 19,74  142,41 23,53 83,74
1934  102,85 89,25 8,90 .. 19,90  156,57 26,12 92,73
1935  102,85 89,25 8,90 .. 19,90  164,54 27,02 76,13
1936  102,85 89,25 8,90 .. 19,90  162,58 24,70 68,53
1937  102,85 89,25 8,90 .. 19,90  162,99 16,55 68,71
1938  102,84 89,25 8,90 .. 19,90  164,78 11,93 69,63
1939  103,65 88,17 9,00 .. 19,11  174,09 11,09 73,67
1940  105,23 85,41 9,20 .. 17,41  177,72 9,78 74,05
1941  105,10 85,40 9,20 .. 17,75  176,75 9,80 71,50
1942  105,10 91,86 9,20 .. 17,75  176,75 10,00 71,50
1943  105,10 92,25 9,20 .. 17,75  176,75 10,00 71,50
1944  105,10 92,25 9,20 .. 17,75  176,75 10,00 71,50
1945  113,73 99,60 6,82 76,65 19,22 .. 9,99 ..
1946  127,76  103,75 .. 76,65 20,03 .. 4,18 11,37
1947  138,30  103,64 .. 76,65 20,02 .. 4,18 11,37
1948  138,30  103,60 3,66 76,65 20,02 .. 2,36 11,37
1949  138,30  103,60 3,39 76,65 20,02  170,60 1,91 12,21
1950  138,30  103,60 3,10 49,69 20,02  170,60 2,05 14,34
1951  138,30  103,60 3,10 43,95 20,02  170,60 2,05 14,34
1952  138,30  103,60 3,11 43,95 20,02  170,60 2,05 14,34
1953  138,30  103,60 3,11 43,95 20,02  170,64 2,05 14,34
1954  137,91  103,22 3,11 43,95 20,02  170,38 2,04 14,38
1955  138,36  103,47 3,11 43,95 20,02  170,71 2,05 14,37
1956  138,28  103,45 3,12 43,95 20,00  171,00 2,04 14,37
1957  138,26  103,24 2,85 43,95 20,00  170,61 1,90 14,28
1958  138,33  103,54 2,25 43,95 20,01  171,00 1,70 14,39
1959  138,05  103,63 2,24 .. 20,03  170,96 1,46 14,31
1960  138,33  103,69 2,24 18,86 20,03  171,44  145,77 14,35
1961  138,54  103,65 2,24 17,95 20,02  178,20  145,91 14,37
1962  138,74  103,63 2,23 16,67 20,04  178,92  145,94 14,38
19633  138,10  103,77  222,67 16,71 20,02  179,76  146,20 14,38
1964  139,25  103,71  223,18 16,72 19,99  180,46  146,36 14,43
1965  138,93  103,62  222,74 16,71 20,00  179,43  146,21 14,45
1966  138,73  103,72  222,64 16,69 19,98  179,26  145,84 14,39
?År Svenske kroner Danske kroner Finske mark Islandske kroner Britiske pund Tyske mark Franske franc Belgiske franc
  Kroner per 100 SEK Kroner per 100 DKK Kroner per 100 FIM Kroner per 100 ISK Kroner per GBP Kroner per 100 DEM Kroner per 100 FRF Kroner per 100 BEF
19674  138,84  103,46  222,65 16,70 19,96  179,78  145,66 14,43
    95,93  171,09 12,60 17,23      
1968  138,54 95,65  171,20 8,15 17,11  179,33  144,57 14,35
19695  138,50 95,23  171,70 8,17 17,09  193,50  128,70 14,29
1970  138,08 95,49  171,61 8,17 17,13  196,35  129,54 14,43
19716  137,86 95,08  168,82 8,06 17,17  202,31  129,64 14,50
1972  138,82 95,07  159,55 7,58 16,48  206,98  130,93 15,01
19737  132,10 95,55  151,17 6,56 14,12  216,41  129,71 14,84
1974  124,94 91,20  147,31 5,70 12,94  214,27  115,46 14,25
1975  126,30 91,40  142,98 3,48 11,59  212,99  122,50 14,27
1976  125,71 90,67  142,04 3,05 9,90  217,38  114,73 14,21
1977  119,46 89,06  132,93 2,72 9,32  230,02  108,85 14,92
1978  116,45 95,52  127,93 1,99 10,08  261,77  116,81 16,72
1979  118,57 96,66  130,78 1,48 10,76  277,00  119,51 17,34
19808  117,26 88,09  133,22 1,08 11,51  272,64  117,41 16,97
1981  114,09 81,10  133,74 80,76 11,61  254,70  106,26 15,53
1982  103,07 77,43  134,21 53,69 11,27  265,80 98,28 13,65
1983 95,18 79,94  131,22 29,99 11,07  286,14 96,10 14,19
1984 98,61 78,81  135,91 25,88 10,87  286,83 93,42 14,02
1985 99,93 81,27  138,79 20,72 11,07  292,65 95,89 14,51
19869  103,94 91,70  146,04 18,01 10,85  342,10  107,00 16,62
1987  106,27 98,58  153,35 17,43 11,02  375,04  112,14 18,05
1988  106,36 96,90  155,80 15,26 11,59  371,39  109,50 17,74
1989  107,11 94,53  161,03 12,17 11,31  367,52  108,32 17,54
1990  105,73  101,21  163,71 10,73 11,14  387,41  114,99 18,75
199110  107,21  101,42  160,45 10,97 11,44  391,01  114,98 19,00
199211  106,93  102,97  139,00 10,79 10,94  397,98  117,41 19,33
1993 91,26  109,48  124,22 10,50 10,65  429,07  125,28 20,53
?År Hollandske gylden Italienske lire Sveitser-franc Amerikanske dollar Canadiske dollar Spanske pesetas12 Japanske yen13  
  Kroner per 100 NLG kroner per 100 ITL Kroner per 100 CHF Kroner per USD Kroner per CAD Kroner per 100 ESP Kroner per 100 JPY
1915  151,24 .. .. 3,91 .. .. ..  
1920  211,00 30,84  104,19 6,20 .. .. ..  
1925  228,87 22,81  110,20 5,69 .. .. ..  
1926  181,38 17,69 87,08 4,52 .. .. ..  
1927  154,16 19,90 74,07 3,84 .. .. ..  
1928  150,82 19,77 72,27 3,75 .. .. ..  
1929  150,62 19,68 72,33 3,75 .. .. ..  
1930  150,45 19,64 72,52 3,74 .. .. ..  
1931  163,37 21,21 78,90 4,05 .. .. ..  
1932  225,52 28,81  108,78 5,58 .. .. ..  
1933  241,30 31,36  116,17 4,82 .. .. ..  
1934  267,58 34,17  128,83 3,98 .. .. ..  
1935  276,44 33,93  133,03 4,08 .. .. ..  
1936  259,43 29,88  121,87 4,03 .. .. ..  
1937  222,96 21,65 93,28 4,04 .. .. ..  
1938  225,38 21,77 94,03 4,09 ..   ..  
1939  231,55 22,87 98,17 4,32 .. .. ..  
1940  235,21 23,03  101,03 4,40 .. .. ..  
1941  235,00 23,15  103,00 4,40 .. .. ..  
1942  235,00 23,20  103,00 4,40 .. .. ..  
1943  235,00 21,76  103,00 4,40 .. .. ..  
1944  235,00 18,00  103,00 4,40 .. .. ..  
1945 .. 18,00  111,46 4,76 .. .. ..  
1946  187,50 ..  115,88 4,97 .. .. ..  
1947  187,50 ..  115,76 4,97 4,97 .. ..  
1948  187,50 1,42  115,76 4,97 4,97 .. ..  
1949  187,78 1,37  129,52 5,60 5,41 .. ..  
1950  188,50 1,14  163,75 7,15 6,59 .. ..  
1951  188,50 1,15  163,75 7,15 6,82 .. ..  
1952  188,50 1,15  163,75 7,15 7,32 .. ..  
1953  188,51 1,15  163,76 7,15 7,28 .. ..  
1954  189,07 1,15  163,70 7,15 7,36 .. ..  
1955  188,73 1,15  163,88 7,15 7,27 19,00 ..  
1956  188,19 1,14  163,75 7,15 7,28 19,00 ..  
1957  188,03 1,14  163,54 7,15 7,47 17,50 ..  
1958  189,20 1,15  163,81 7,15 7,38 17,50 ..  
1959  189,25 1,15  165,36 7,14 7,45 12,20 ..  
1960  189,54 1,15  165,57 7,14 7,37 12,20 ..  
1961  197,13 1,15  165,77 7,15 7,06 12,00 ..  
1962  198,49 1,15  165,46 7,14 6,69 12,05 ..  
19632  198,94 1,15  165,85 7,16 6,64 12,01 ..  
1964  198,83 1,15  166,12 7,16 6,65 12,01 ..  
1965  199,02 1,15  165,66 7,16 6,64 11,98 ..  
1966  198,01 1,15  165,71 7,16 6,65 11,99 ..  
År Hollandske gylden Italienske lire Sveitserfranc Amerikanske Canadiske dollar Spanske pesetas Japanske yen15
  Kroner per 100 NLG Kroner per 100 ITL Kroner per 100 CHF Kroner per USD Kroner per CAD Kroner per 100 ESP Kroner per 100 JPY
1967  198,86 1,15  165,61 7,16 6,64 11,99 ..
1968  197,76 1,15  165,93 7,15 6,64 10,30 ..
1969  197,58 1,14  166,07 7,15 6,64 10,28 ..
1970  197,99 1,14  166,15 7,15 6,86 10,31 2,00
1971  201,55 1,14  171,14 7,02 6,96 10,20 2,04
1972  205,65 1,13  172,97 6,59 6,66 10,31 2,18
1973  206,53 1,00  182,23 5,75 5,75 9,95 2,13
1974  206,22 0,86  186,44 5,54 5,66 9,67 1,91
1975  208,37 0,81  202,90 5,25 5,16 9,19 1,78
1976  207,17 0,67  218,67 5,47 5,54 8,24 1,86
1977  217,58 0,61  253,21 5,33 5,04 7,12 2,00
1978  243,07 0,62  295,39 5,25 4,61 6,91 2,53
1979  253,10 0,62  305,22 5,08 4,34 7,57 2,33
1980  249,32 0,58  295,65 4,95 4,24 6,95 2,20
1981  230,86 0,51  293,48 5,75 4,80 6,28 2,62
1982  241,63 0,48  317,96 6,45 4,98 5,88 2,59
1983  256,13 0,48  347,79 7,30 5,92 5,10 3,07
1984  254,42 0,47  347,48 8,16 6,30 5,07 3,44
1985  259,41 0,45  351,09 8,60 6,30 5,05 3,61
1986  303,26 0,50  413,64 7,40 5,32 5,29 4,42
1987  332,88 0,52  452,30 6,74 5,08 5,46 4,67
1988  330,03 0,50  445,99 6,52 5,30 5,60 5,09
1989  325,81 0,50  422,47 6,90 5,83 5,84 5,01
1990  343,90 0,52  451,35 6,26 5,37 6,15 4,33
1991  347,03 0,52  452,52 6,48 5,66 6,24 4,82
199214  353,47 0,51  442,34 6,21 5,14 6,08 4,91
1993  381,95 0,45  480,26 7,09 5,50 5,59 6,41
1  Salgskurser, gjennomsnittstall. Fra og med 1982 gjennomsnitt av bankenes salgs- og kjøpskurser. Fra og med 1984 bankenes midtkurser (børsnotert kurs).
2  Fra 1949 vesttyske mark.
3  Finland innførte 1. januar 1963 en ny finsk mark = 100 gamle.
4  Finske mark ble devaluert 12. oktober 1967. Pund sterling, danske og islandske kroner ble devaluert 18. november 1967. Tallene i nederste rekke for disse valutaer for 1967 gjelder etter devalueringen.
5  Kursene på tyske mark og franske franc for 1969 er gjennomsnittskurser for henholdsvis periodene 27. oktober-31. desember og 8. august-31. desember.
6  Nye pariteter fra 20. desember 1971.
7  Den norske krone ble revaluert med 5 prosent 16. november 1973.
8  Island konverterte 1. januar 1981 100 gamle kroner til en ny.
9  Den norske krone ble devaluert mai 1986.
10  Finske mark ble devaluert med 12 prosent 14. november 1991.
11  Islandske kroner ble devaluert med 6 prosent 23. november 1992. Flytende valutaer ble innført på ulike tidspunkt fra og med september 1992 for finske mark, italienske lire, britiske pund, svenske kroner og norske kroner.
12  For spanske pesetas er det nyttet kurs pr 31. desember for årene 1955-1966.
13  Japanske yen ble tatt opp til notering 1. september 1970.
14  Pesetas ble devaluert med 5 prosent 17. september 1992. Flytende valutaer ble innført på ulike tidspunkt fra og med september 1992 for finske mark, italienske lire, britiske pund, svenske kroner og norske kroner.
15  Japanske yen ble tatt opp til notering 1. september 1970.
Kilde: Oslo Børs og Norges Bank.

Standardtegn i tabeller