Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

24.20 Fordringer og gjeld overfor utlandet per 31. desember. 1919-1951. Mill. kr
År Fordringer Gjeld
I alt Ihendehaverobligasjoner og aksjer1 Andre fordringer I alt Ihendehaverobligasjonslån og aksjekapital Annen gjeld Netto fordringer (gjeld-)
1919 2 410  410 2 000 1 050  750  300 1 360
1924  975  245  730 2 600 1 575 1 025 -1 625
1925  810  230  580 2 180 1 400  780 -1 370
1926  752  260  492 1 942 1 165  777 -1 190
1927  574  213  361 1 841 1 247  594 -1 267
1928  600  180  420 2 063 1 457  606 -1 463
1929  591  183  408 2 121 1 461  660 -1 530
1930  566  242  324 2 214 1 485  729 -1 648
1931  514  168  346 2 197 1 359  838 -1 683
1932  510  168  342 2 293 1 531  762 -1 783
1933  481  172  309 2 022 1 344  678 -1 541
1934  550  182  368 2 083 1 430  653 -1 533
1935  577  171  406 2 157 1 506  651 -1 580
1936  716  186  530 2 298 1 615  683 -1 582
1937  836  218  618 2 285 1 614  671 -1 449
1938  896  225  671 2 277 1 593  684 -1 381
1939  805  180  625 1 952 1 198  754 -1 147
1946 3 199  401 2 798 2 485 1 073 1 412  714
1947 2 784  700 2 084 3 143 1 138 2 005 -359
1948 2 540  601 1 939 3 512 1 119 2 393 -972
1949 2 665  762 1 903 4 539 1 160 3 379 -1 874
1950 2 793  791 2 002 4 551 1 116 3 435 -1 758
1951 3 435  686 2 749 4 676 1 173 3 503 -1 241
1  Pålydende verdi.
Kilde: NOS Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser.

Standardtegn i tabeller