156  Nettoproduksjon fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani. 1916-2004.Tonn
Kilde: Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS.
Mer informasjon: http://www.snsk.no/ .