140  Fangst av isbjørn. Levende og døde. 1871-19731 , 2 , 3 , 4
1 Tallene for 1885, 1886, 1892, 1898-1902, 1904-1906, 1908 inneholder antatt isbjørnfangst av selfangstekspedisjoner fra Østlandet og Sunnmøre. Antall deltakende båter er grunnlag for anslagene.
2 I 1894 ble seks bjørner skutt av fangstmenn på Bjørnøya, i 1907 ble en bjørn skutt på Jan Mayen, ellers ble alle bjørner skutt og fanget av fangstmenn før 1909 tatt på Svalbard.
3 Fra 1945 omfatter tallene for fangstmenn også sommerekspedisjoner til Øst-Grønnland og fangst av norske gruvearbeidere.
4 Tallene for fangsten av mannskapet ved værobservasjonsposten på Svalbard omfatter fire dyr fanget av mannskapet ved værstasjonen på Jan Mayen (1949 (1), 1963 (2) og 1968 (1).
Kilde: I serien Norges offisielle statistikk: Beretninger om Norges Fiskerier 1868-1875, Statistikk over Norges Fiskerier 1876-1878. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier 1979-1909, Norges Fiskerier 1910-1960, Fiskeristatistikk 1961-1999. Fiskeridirektøren, Selfangsten (1924-1970), Norsk Polarinstitutt (Thor Larsen, Population biology of the polar bear (Ursus maritimus) in the Svalbard area, Oslo 1986, Odd Lønø, The polar bear (Ursus maritimus PHIPPS) in the Svalbard area, Oslo 1970, Ian Gjertz and Endre Persen, Confrontations between humans and polar bears in Svalbard, 1987, Polar Research 5 s. 253-256, Ian Gjertz, Sissel Aarvik and Reidar Hindrum, Polar bears killed in Svalbard 1987-1992, 1993, Polar Research 12 s.107-109.) Sysselmannen på Svalbard.
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/ . .