96  Antall ansatte i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS1 . 1916-2004.
1 Konserntall.
Kilde: Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS.
Mer informasjon: www.snsk.no/ .